Zapraszamy na szkolenie z zasad korzystania ze wsparcia dla przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach instrumentów dostępnych poprzez LGD