Agroturystyka w Uzdrowiskach

Mikroprojekt „Agroturystyka w uzdrowiskach” został zrealizowany przy współpracy trzech partnerów:

  • Agencja Rozwoju Lokalnego Drohobyczyzny (Ukraina) – Lider Projektu
  • Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” (Miejsce Piastowe) – Partner 1
  • Fundacja Rozwoju Lokalnego INTEGRACJA (Dźwiniacz Dolny) – Partner 2

Mikroprojekt był realizowany w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Liderem projektu parasolowego było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie.

Celem projektu była profesjonalizacja obsługi turystów i pensjonariuszy.

Działania projektu:

  1. Cykl seminariów i szkoleń dla właścicieli agroturystyk – wprowadzających w zagadnienie agroturystyki w uzdrowiskach oraz mających na celu profesjonalizację usług gospodarstw agroturystycznych;
  2. Opracowanie Diagnozy stanu – analizy koniecznych zmian pod katem zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru;
  3. „Gospodarstwo agroturystyczne z pomysłem” – indywidualne wsparcie eksperta – spośród zgłoszonych gospodarstw agroturystycznych wyłonione zostały gospodarstwa, które wspólnie z moderatorami (ekspertami zewnętrznymi) podjęły się się próby wprowadzenia zmian w swoich obiektach, dążąc do zwiększenia efektywność funkcjonowania gospodarstwa.
  4. Warsztaty kulinarne – zdrowa żywność, smacznie i ekologicznie – każde z gospodarstw będzie miało okazję wypracować swoją własną potrawę.
  5. Agroturystyczny serwis informacyjny – e-KrainaNafty.pl – połączony z bazami  ofert i atrakcji turystycznych udostępniony w okresie trwałości projektu.
  6. Wirtualny spacer po wybranych agroturystykach.