Author - ania

Zakończenie I etapu inwestycji realizowanej przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich – Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich

21 maja 2021 r. (piątek) odbyło się uroczyste otwarcie Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Wydarzenie na pewno na długo zostanie w naszej pamięci nie tylko ze względu na słoneczne majowe popołudnie, wystąpienia znamienitych gości, oprawę muzyczną, czy pyszne jedzenie. Warte zapamiętania jest przede wszystkim zaangażowanie i ciężka praca oraz serce         jakim wykazali się członkowie Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich. Efekty tej pracy widoczne są gołym okiem i z pewnością przysłużą się nie tylko Stowarzyszeniu, ale i mieszkańcom całej gminy Dukla.

Całość inwestycji wynosi około 4,6 mln złotych i została podzielona na dwa etapy – pierwszy z nich został właśnie zakończony sukcesem.

Etap I to oddanie do użytku pierwszego budynku, w którym znajdują się dwie sale oraz zaplecze gastronomiczne. Wykończenie i wyposażenie Sali kulturalno-edukacyjnej oraz zaplecza gastronomicznego było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich jest beneficjentem naboru organizowanego przez LGD „Kraina Nafty”, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Realizacja pierwszego etapu wywarła pozytywny wpływ na mieszkańców i z pewnością  przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych oraz będzie sprzyjać integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.
Pozostałe prace, których wykonanie było niezbędne do oddania w pełni funkcjonalnego budynku były możliwe dzięki pomocy finansowej Gminy Dukla, Narodowego Instytutu Wolności, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zakończenie II etapu planowane jest na 2023.

Dziękujemy za zaproszenie nas na to wydarzenie i życzymy powodzenia w realizacji projektów w przyszłości.

Poniżej krótka fotorelacja

Zobacz więcej...

ARiMR przypomina o naborach: Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca!

Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.
Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony o miesiąc. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Premie dla młodych rolników – kto może ubiegać się o pomoc?
O „Premie dla młodych rolników” mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioskujący powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć – najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy – gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej. Innym warunkiem, który rolnik musi spełnić jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – dla kogo wsparcie?
O wsparcie finansowe na “Restrukturyzację małych gospodarstw” może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Wysokość premii
W ramach premii dla młodych rolników można otrzymać 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu). Natomiast rolnik starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii – również wypłacanej w dwóch ratach na wniosek rolnika (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu).

Na co przeznaczyć wsparcie?
Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników min. 70 proc. pomocy należy zainwestować w środki trwałe, natomiast jeśli chodzi o właścicieli małych gospodarstw jest to min. 80 proc. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wydać np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Premie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Zainteresowanie pomocą
Dotychczas, w ramach PROW 2014-2020, ARiMR przyznała premie blisko 25 tys. młodych rolników, którzy otrzymali w sumie ok. 3 mld zł; z kolei z pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw skorzystało 45 tys. osób – otrzymały one łącznie ponad 2,7 mld zł.

Premie dla młodych rolników:

Restrukturyzacja małych gospodarstw:

źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/premie-dla-mlodych-rolnikow-i-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-wnioski-do-30-czerwca.html

Zobacz więcej...

Konferencja online “ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA GWARANCJĄ ZDROWIA I DOBREGO SMAKU” – 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo!
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale wraz z Podkarpackim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizują konferencję pt.: “ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA GWARANCJĄ ZDROWIA I DOBREGO SMAKU” . Wydarzenie to odbędzie się 31 maja 2021 r. o godzinie 09:00.
Konferencja będzie miała charakter on-line i będzie transmitowana za pośrednictwem: kanału YouTube (PODR TV), firmowej stronie na Facebooku Ośrodka ARiMR oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
W konferencji będzie można uczestniczyć także aktywnie – zapisu można dokonać poprzez stronę www.podrb.pl/szkolenia.

Celem organizowanego przedsięwzięcia jest propagowanie ekologicznych metod produkcji oraz upowszechnienie wiedzy na temat walorów certyfikowanych podkarpackich produktów ekologicznych.

Serdeczne zapraszamy do wspólnego wzięcia udziału, a także do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi i w sferze rolnictwa ekologicznego i nie tylko.

Osoba do kontaktu ws. konferencji:
PODR Boguchwała p. Dominika Jasińska (mail: dominika.jasinska@podrb.pl, tel.: 17 87 01 579)

Zobacz więcej...

Trwa nabór wniosków w Równać Szanse – Małe Granty – nawet 8 500 zł na działanie z młodzieżą z Twojej miejscowości.

Rusza nabór wniosków w konkursie Równać Szanse – Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 1 czerwca do godziny 12:00.

W konkursie Równać Szanse – Małe Granty możesz zdobyć nawet 8 500 zł na realizację pięciomiesięcznego projektu w swojej miejscowości!

Dla młodych ludzi to ciekawe wyzwanie i szansa na współpracę z innymi. Uczestnicy naszych projektów ustalają wspólny cel, który chcą osiągnąć. Uczą się planowania i pracy w zespole, poznają lokalną historię, kulturę i tradycję. Nawiązują nowe przyjaźnie. Działają na rzecz społeczności lokalnej. Rozwijają pasje i zainteresowania, sprawdzają się w zupełnie nowych sytuacjach.

Więcej informacji udziela Fundacja Civis Polonus telefonicznie pod numerem +48 609 458 344 lub pocztą elektroniczną: artur.lega@civispolonus.org.pl, rownacszanse@civispolonus.org.pl.

Szczegółowe informacje na stronie:
https://rownacszanse.pl/kmg?utm_source=www&utm_medium=banner&utm_campaign=kmg21

Zobacz więcej...

Stoisko promocyjne LGD “Kraina Nafty” podczas “Jarmarku Staroci” w Iwoniczu-Zdroju dn. 9 maja.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy serdecznie na “Jarmark Staroci” organizowany przez Gminę Iwonicz-Zdrój.
Wydarzenie ma charakter cykliczny i będzie się odbywać od godziny 8 do 15 w następujące dni:
9 maja (niedziela), 27 czerwca (niedziela), 24 lipca (sobota), 29 sierpnia (niedziela), 26 września (niedziela), 31 października (niedziela).

Wszystkich zainteresowanych działalnością naszego stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty, uzyskaniem informacji na temat pozyskania dotacji zapraszamy na nasze stoisko informacyjno-promocyjne  9 maja.

Prosimy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Zobacz więcej...

Przewodniki turystyczne

W związku z faktem, że aura za oknem coraz bardziej sprzyja i zachęca do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, zapraszamy do zapoznania się z dwoma przewodnikami.

Dla fanów rowerowych wycieczek na terenie województwa Podkarpackiego polecamy przewodnik “Rowerowe Podkarpackie”  wydany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Publikacja zawiera propozycję 50 tras rowerowych po województwie podkarpackim. Ze względu na lokalizację podzielono je na sześć regionów: Bieszczady, Beskid Niski, Dolina Dolnego Sanu, Rzeszów i okolice, Roztocze i Ziemia Lubaczowska oraz Zachodnie Podkarpackie.

“Zwiedzaj Polskę. Szlakiem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego”  to przewodnik przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja pokazuje ciekawe zakątki całego kraju, prowadzi do miejsc, które stały się atrakcyjniejsze dzięki inwestycjom zrealizowanym z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dzięki zaangażowaniu i chęci działania, twórcy poszczególnych projektów – przedsiębiorcy, przetwórcy, przedstawiciele samorządów, czy lokalne społeczności, jak chociażby Rybackie Lokalne Grup Działania – mogli spełnić swoje marzenia.

Zobacz więcej...

AKCJA CYFRYZACJA!


„Akcja Cyfryzacja”

Fundacja Akademia Rozwoju w partnerstwie z Humaneo zaprasza zainteresowane osoby do wzięcia udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje Technologii-Informacyjno-Komunikacyjnej.

Kwalifikujesz się, jeśli:

  • jesteś osobą w wieku 25 lat lub więcej,
  • uczysz się, pracujesz, lub zamieszkujesz na obszarze województwa Podkarpackiego,
  • nie posiadasz własnej działalności gospodarczej,
  • jesteś osobą niepełnosprawną,
  • chcesz nabyć kompetencje lub zwiększyć poziom kwalifikacji cyfrowych w zakresie TIK,

Korzyści wynikające z udziału w projekcie:
Profesjonalne szkolenia TIK na pełnym poziomie A i pełnym poziomie B obejmujących 5 obszarów DigComp, (zapewniamy catering i materiały szkoleniowe).
Egzaminy zakończone wydaniem Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC DigComp.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Dofinansowanie projektu z UE: 930 645, 00 zł

Zgłoszenia w Biurze projektu:
Katedralna 5/20 lok 3,
37-700 Przemyśl

Zobacz więcej...

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!

W ramach tego programu organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą się ubiegać się o dofinansowanie na rewitalizację Miejsc Pamięci w swoim lokalnym otoczeniu.
Wnioskodawcami mogą być również instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie.
Do rozdania czekają granty w wysokości 7000 zł.
Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych.

Poprzednie trzy edycje programu pokazały nam, jak istotny dla społeczeństwa jest lokalny patriotyzm i pamięć o przodkach przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wspólne działania nie tylko integrują ze sobą mieszkańców, ale przede wszystkim stanowią ochronę, by historia nie została bezpowrotnie utracona. Program CZUWAMY! PAMIĘTAMY! spotyka się z coraz większym uznaniem i jesteśmy przekonani, że warto go kontynuować mówi Marta Soluch Prezes Zarządu Fundacji ORLEN.

W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej – wynikiem tej współpracy będzie wsparcie przez IPN oceny wniosków pod kątem merytorycznym, a w trakcie realizacji projektów, wsparciem koncepcyjnym i estetycznym dla organizacji przy wykonywaniu Miejsc Pamięci. W ubiegłych edycjach wsparciem objętych zostało aż 66 projektów dotyczących rewitalizacji Miejsc Pamięci, a na ten cel przeznaczono ponad 350 tys. zł.

Wnioski można składać od 30 marca do 28 kwietnia 2021 roku. Regulamin Programu oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem: www.fundacja.orlen.pl.
Co ważne, projekty muszą być zrealizowane w okresie od 14 czerwca 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi 28 maja 2021 roku.

Regulamin Programu oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem: www.fundacja.orlen.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: czuwamypamietamy@orlen.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym programie!

Zobacz więcej...