Author - Kraina Nafty

Informacja o wynikach naboru nr 1/2024

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 7 marca 2024 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w zakresie:

  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych
    w ramach naboru nr 1/2024 trwającego od 16 lutego do 29 lutego 2024 r.

W ramach naboru nr 1/2024 do Biura LGD wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w ramach naboru w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy.

W dniu 7 marca 2024 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2024

 

 

 

                                                                                                                            Data publikacji: 24.01.2024 r.

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2024

 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
 informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

 

(więcej…)

Zobacz więcej...

Podpisanie umowy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

W dniu 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” Prezes Zarządu Janina Gołąbek oraz Wiceprezes Stanisław Chochołek podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Nasza LSR zajęła 7 miejsce na liście wybranych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność w ramach konkursu na wybór LSR w całym województwie podkarpackim.

Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju łącznie pozyskaliśmy kwotę 3 612 512,27 euro.

 

Zobacz więcej...

Walne Zebranie Członków LGD ,,Kraina Nafty” 01.12.2023 roku o godz.: 13.00

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu LGD serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”,
które odbędzie się 1 grudnia 2023 roku. o godz. 13:00  (I termin) w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. W przypadku braku quorum II termin godz. 13:30.

Uprzejmie informujemy, że zmiana LSR dotyczyć będzie przesunięcia niewykorzystanych środków na planowany do ogłoszenia nabór w zakresie Infrastruktury, a tym samym pełnego wykorzystania budżetu LSR na lata 2014-2020. Uchwała i zakres jej zmian są w trakcie konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i zostaną przedstawione i omówione na WZC.

Dokumenty do pobrania:

pdfPorządek Obrad WZC

Zobacz więcej...

Bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Szkolenie odbędzie się 12 października 2023 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Szkolenie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Więcej szczegółów oraz zapisy na szkolenie poprzez stronę: fundusze.podkarpackie.pl

Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Zobacz więcej...