Author - Kraina Nafty

DOTACJE DLA MŁODYCH – WEBINARIUM

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium z cyklu „Młodzi na start – Fundusze Europejskie na założenie firmy dla osób poniżej 30 roku życia na terenie województwa podkarpackiego”. Wsparcie w ramach Poddziałania 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Webinarium odbędzie się 10 marca 2022 r. od godz. 10:00 do 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 798 771 192 lub 798 771 620.

Więcej szczegółów (więcej…)

Zobacz więcej...

PRO CARPATHIA – Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. „Karpackie inicjatywy lokalne” sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:
─ podtrzymywania tradycji narodowej,
─ rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
─ zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
─ promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Gospodarski poranek – wywiad z Kierownikiem Biura LGD “Kraina Nafty”

Szanowni Państwo.

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z Kierownik Biura – Panią Natalią Kuligą-Helnarską.
Wywiad przeprowadziła Pani Agnieszka Radochońska z Polskiego Radia Rzeszów w ramach cyklu “Gospodarski poranek”.
Tematyką rozmowy jest działalność naszego stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania “Kraina Nafty”.

Wywiad znajdziecie Państwo pod linkiem: Link do wywiadu

Zobacz więcej...