Projekty współpracy

WIZYTA STUDYJNA PRZEDSTAWICIELI LGD NASZE BIESZCZADY NA OBSZARZE LGD „KRAINA NAFTY” W DNIACH 04-05.11.2011 r.

 W dniach 4 i 5 listopada 2011 r. została zorganizowana wizyta studyjna przedstawicieli z obszaru LGD Nasze Bieszczady. Celem tej wizyty była prezentacja najciekawszych i najprężniejszych gospodarstw agroturystycznych na obszarze LGD „Kraina Nafty” oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

W ramach wizyty zwiedzano:

 • Gospodarstwo agroturystyczne J. i M. Kacprzyków, Zawadka Rymanowska,
 • Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej,
 • Agroturystyka “Pod Dębem” Z. i R. Gocz, Tylawa;
 • Gospodarstwo agroturystyczne „Pod Chyrową” A. Zatorski,
 • Gospodarstwo agroturystyczne “Zakucie” O. i D. Wilczek, Daliowa,
 • Gospodarstwo Agroturystyczne “Ostoja” w Lipowcu, J. Kuśnierz, M. Kuras;

Program wizyty – link

Poniżej krótka fotorelacja z wizyty.

Zobacz więcej...

WIZYTA STUDYJNA PRZEDSTAWICIELI LGD „KRAINA NAFTY” NA OBSZARZE LGD NASZE BIESZCZADY W DNIACH 30.09 – 01.10.2011 r.

W dniach od 30 września do 1 października 2011 r. odbyła się I wizyta studyjna organizowana w ramach projektu współpracy, w której wzięło udział 12 osób z obszaru LGD „Kraina Nafty”. Tematem przewodnim wizyty była Agroturystyka – możliwości rozwoju agroturystyki na tym obszarze oraz wymiana wzajemnych doświadczeń w tej dziedzinie.

W ramach wyjazdu zaprezentowane zostały następujące gospodarstwa agroturystyczne:

 • Leśne MINI – ZOO w Lisznej k/Cisnej,
 • Pod Jeleniem Gospodarstwo Agroturystyczne – Z. Zubek, Trzebowiska,
 • Kulbaka – M. Szymala i K. Francuz, Trzebowiska,
 • Leśne Wzgórze – Ekologiczne gospodarstwo agroturystyczne w Kielczawie,
 • Zacisze – J. Z. Barańscy, Zahoczewie.

Program wizyty studyjnej – link

Poniżej krótka fotorelacja i program wizyty studyjnej.

Zobacz więcej...

PW – Wrocanka

28 sierpnia 2011 r. we Wrocance odbyła się ostatnia zaplanowana na rok 2011 impreza
z cyklu Festiwal rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków.

Partnerzy projektu Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” i Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady wspólnie prezentowali i promowali swoje dziedzictwo kulturowe, tradycje kulinarne i zwyczaje ludowe.

Imprezie towarzyszyły występy: zespołów i kapel ludowych, obrzędowych, prezentacje rękodzieła artystycznego oraz degustacje potraw regionalnych i tradycyjnych produktów lokalnych.

Poniżej fotorelacja z imprezy.

Zobacz więcej...

PW – Zyndranowa

Zespoły ludowe, twórcy i rękodzielnicy oraz przedstawicielki z KGW, które prezentowały potrawy regionalne i niezapomniane  tradycyjne smaki to niecodzienne elementy, które towarzyszyły corocznej imprezie organizowanej przez Towarzystwo na rzecz Rozwoju Kultury Łemkowskiej dniu 21 sierpnia w Zyndranowej, imprezie tej bowiem towarzyszyła impreza organizowana wspólnie przez LGD „Kraina Nafty” i LGD Nasze Bieszczady
w ramach Festiwalu rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków. Było to kolejne działanie zrealizowane w ramach projektu współpracy ZTKPAiISL.W imprezie tej uczestniczyli przedstawiciele z obszaru obu LGD.

Stoiska z rękodziełem artystycznym i produktami regionalnymi zarówno z naszego obszaru jak i obszaru LGD Nasze Bieszczady cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Zaś występy zespołów ludowych spotkały się z ciepłym przyjęciem i gromkimi oklaskami.

Poniżej krótka fotorelacja z imprezy.

Zobacz więcej...

PW – Lesko

20 sierpnia 2011 r. w Lesku odbyła się kolejna impreza organizowana w ramach Festiwalu rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków.

Na obszarze partnerskiej grupy LGD Nasze Bieszczady w ramach realizowanego projektu współpracy, lokalne dziedzictwo kulturowe, tradycje obrzędowe i kulinarne prezentowali i promowali nasz region przedstawiciele
z obszaru LGD „Kraina Nafty”.

Stoiska z rękodziełem artystycznym i produktami regionalnymi oraz występy zespołów ludowych cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Poniżej krótka fotorelacja z imprezy.

Zobacz więcej...

PW – Baligród

7 sierpnia 2011 r. w Baligrodzie odbyła się pierwsza impreza pod nazwą Festiwal rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków, organizowana wspólnie przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” i Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady, w ramach projektu współpracy – Zachowanie tożsamości kulturowej i poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej.

Na obszarze LGD Nasze Bieszczady przedstawiciele z obszaru LGD „Kraina Nafty” prezentowali dziedzictwo kulturowe, rękodzieło artystyczne i twórczość ludową, tradycje kulinarne oraz zwyczaje i obrzędy lokalne.

Nie imprezie nie zabrakło również występów zespołów i kapel ludowo-obrzędowych, z naszego obszaru.

Poniżej krótka fotorelacja z imprezy.

Zobacz więcej...

Informacja o Projekcie Współpracy

Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnejto Projekt Współpracy realizowany wspólnie przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” i Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 421 Wdrażanie projektów współpracy.

Celem projektu jest integracja, aktywizacja oraz pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” i Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady poprzez organizację imprez promocyjno – kulturalnych
i wizyt studyjnych, przyczyniających się do nawiązania współpracy, wymiany wzajemnych doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk. Powyższe działania mają również na celu promocję obszaru oraz zachowanie tożsamości kulturowej poprzez kultywowanie regionalnych tradycji, rzemiosła oraz zwyczajów obszaru LSR partnerów projektu.

W ramach realizowanego Projektu Współpracy, na obszarze obu LGD były i będą organizowane imprezy promocyjno – kulturalne pod nazwą Festiwal rzemiosła, rękodzieła
i zapomnianych
smaków.Celem organizowanych imprez jest zaangażowanie lokalnych społeczności, w tym lokalnych liderów, Kół Gospodyń Wiejskich, twórców i zespołów ludowych i obrzędowych w przygotowanie i uczestnictwo w tych imprezach, co przyczyni się do aktywizacji i pobudzenia tych środowisk. Ponadto organizacja Festiwalu rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków przyczyni się do kultywowania zwyczajów i obrzędów regionalnych oraz rozwoju kultury i tradycji, to zaś wzmocni zachowanie tożsamości kulturowej.

Realizowany projekt pozwoli na wymianę wzajemnych doświadczeń, wypracowanie dobrych praktyk oraz poznanie i promocję obszaru LGD „Kraina Nafty” i LGD Nasze Bieszczady.

 

Organizowanym imprezom
pn Festiwal rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków towarzyszą:

I Występy zespołów ludowych:

 • Zespół śpiewaczy Chorkowianie z Chorkówki
 • Kapela ludowa Kamfinioki z Jedlicza
 • Zespół śpiewaczo – obrzędowy Rogowice z Rogów
 • Kapela bojkowska Balowie z Baligrodu
 • Zespół śpiewaczy Łopienka z Cisnej
 • Kapela ludowa Bieszczadzka Rodzina z Jankowiec.

II Degustacje potraw regionalnych i produktów lokalnych

III Prezentacja rękodzieła artystycznego:

 • rzeźba,
 •   rękodzieło artystyczne
 •   garncarstwo
 •   ikony
 •   malowanie na szkle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt pn. Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
PROW na 2007-2013 w zakresie działania 421 Wdrażanie Projektów Współpracy.

Zobacz więcej...