przepis - ogłoszenia

Zapytanie ofertowe nr 4/ PO KL 7.4/2013

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty" ogłasza nabór na stanowisko psychologa do prowadzenia warsztatów grupowych aktywizujących oraz kształtujących kompetencje społeczne w ramach realizacji projektu pt. „Przepis na pracę"

 

realizowanego w ramach konkursu nr 25/POKL/7.4/2012

Priorytet VII POKL Działanie nr 7.4

Numer indentyfikacyjny KSI: WND-POKL07.04.00-18-078/13

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zapytanie ofertowe nr 3/ PO KL 7.4/2013

 

Zapytanie ofertowe nr 3/ PO KL 7.4/2013

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty" ogłasza nabór na stanowisko psychologa w ramach realizacji projektu pt. „Przepis na pracę"

 

realizowanego w ramach konkursu nr 25/POKL/7.4/2012

Priorytet VII POKL Działanie nr 7.4

Numer indentyfikacyjny KSI: WND-POKL07.04.00-18-078/13

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zapytanie ofertowe nr 2/ PO KL 7.4/2013

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty"

 

ogłasza nabór na doradcę zawodowego w celu przeprowadzenia indywidualnych konsultacji z doradztwa zawodowego w ramach realizacji projektu pt. „Przepis na pracę"

 

realizowanego w ramach konkursu nr 25/POKL/7.4/2012

Priorytet VII POKL Działanie nr 7.4

Numer indentyfikacyjny KSI: WND-POKL07.04.00-18-078/13

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zapytanie ofertowe nr 1/PO KL 7.4/2013

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty"

ogłasza nabór na doradcę zawodowego w celu przeprowadzenia warsztatów aktywizacji zawodowej w ramach realizacji projektu pt. „Przepis na pracę"

 

realizowanego w ramach konkursu nr 25/POKL/7.4/2012

Priorytet VII POKL Działanie nr 7.4

Numer indentyfikacyjny KSI: WND-POKL07.04.00-18-078/13

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” ogłasza nabór uczestników do projektu „Przepis na sukces”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 POKL „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

(więcej…)

Zobacz więcej...