Stowarzyszenie

Podsumowanie projektu

Mikroprojekt „Agroturystyka w uzdrowiskach” realizowany przy współpracy trzech partnerów:

– Agencja Rozwoju Lokalnego Drohobyczyzny (Ukraina) – Lider Projektu
– Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” (Miejsce Piastowe) – Partner 1
– Fundacja Rozwoju Lokalnego INTEGRACJA (Dźwiniacz Dolny) – Partner 2.

Mikroprojekt był realizowany w ramach projektu parasolowego pn. „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko-ukraińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013.

Liderem projektu parasolowego jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” z siedzibą w Rzeszowie.

Celem projektu była profesjonalizacja obsługi turystów i pensjonariuszy.

Działania projektu:

1. Cykl seminariów i szkoleń dla właścicieli agroturystyk – wprowadzających
w zagadnienie agroturystyki w uzdrowiskach oraz mających na celu profesjonalizację usług gospodarstw agroturystycznych;
2. Opracowanie Diagnozy stanu – analizy koniecznych zmian pod katem zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru;
3. „Gospodarstwo agroturystyczne z pomysłem” – indywidualne wsparcie eksperta – spośród zgłoszonych gospodarstw agroturystycznych wyłonione zostaną gospodarstwa, które wspólnie z moderatorami (ekspertami zewnętrznymi) podejmą się próby wprowadzenia zmian w swoich obiektach, dążąc do zwiększenia efektywność funkcjonowania gospodarstwa;
4. Warsztaty kulinarne – zdrowa żywność, smacznie i ekologicznie – każde z gospodarstw będzie miało okazję wypracować swoją własną potrawę;
5. Agroturystyczny serwis informacyjny – e-KrainaNafty.pl – połączony z bazami ofert
i atrakcji turystycznych;
6. Wirtualny spacer po wybranych agroturystykach.

Rezultaty:

– przeszkolenie 10 przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych po stronie polskiej i 10 po stronie ukraińskiej;
– Opracowanie Diagnozy stanu – analizy koniecznych zmian pod katem zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru;
– Agroturystyczny serwis informacyjny – http://e-kraina-nafty.pl – połączony z bazami ofert i atrakcji turystycznych;

Obszar LGD „Kraina Nafty” jest bardzo atrakcyjny pod względem kulturowym, historycznym i geograficznym. Mamy nadzieję, że działania ujęte w projekcie pozwoliły ukazać to co najcenniejsze na naszym terenie oraz na obszarach naszych partnerów.

Zobacz więcej...

Wyniki konkursu na stanowisko pracy Specjalista ds. wniosków i promocji

Komisja Rekrutacyjna LGD „Kraina Nafty” informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy Specjalista ds. wniosków i promocji, do następnego etapu Konkursu zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

Poniżej lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne – pdf

 

Zobacz więcej...

Program „Równać Szanse 2014”

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłasza Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2014”. Organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenia, ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców mogą ubiegać się o pozyskanie dotacji do 7 500 zł.

 

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl, pod adresem:
http://www.rownacszanse.pl/polecamy/do_pobrania/materiały_promocyjne_rkg/

Elżbieta Cieśla
Oddział współpracy z samorządami i organizacjami
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
tel. 17-747 6314

Zobacz więcej...

Informacja dotycząca naboru wniosków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje, że w terminie od 10.03.2014 r. do 04.04.2014 r. trwał nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem LGD „Kraina Nafty” w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 … w zakresie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Potrzeba realizacji projektu

Obszar, na którym działa LGD wyróżnia występująca na całym terenie ropa naftowa, która od drugiej połowy XIX wieku przyczyniła się do znacznej promocji i rozwoju tych ziem. Z tego też powodu LGD przyjęła wdzięcznie brzmiącą nazwę „Kraina Nafty”. Nazwę historycznie i kulturowo uzasadnioną – uboga niegdyś Galicja zaczęła się znacznie bogacić na rozwoju przemysłu naftowego. Obok pierwszej kopalni w Bóbrce powstały kolejne w okolicznych miejscowościach co spowodowało wzrost techniki wiertniczej, aż do 1896 r. kiedy to odkryto złoża borysławskie i znaczną część ruchu naftowego przeniesiono na wschód…

Ropa naftowa stanowi atrakcję turystyczną naszego obszaru – jest tzw. produktem lokalnym, na którym chcemy zbudować markę LGD.

Współpracując z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego pragniemy zachować lokalne dziedzictwo kulturowe związane z wydobyciem ropy naftowej w „Krainie Nafty”.

Zobacz więcej...