Ogłoszenia - 4

Nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej

Stowarzyszenie „Miasta wInternecie”, działając jako Partner projektu Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu”, realizowanego pod hasłem POLSKA CYFROWA RÓWNYCH SZANS (PCRS), wspólnie zMinisterstwem Administracji i Cyfryzacji w ramach Działania 8.3 Programu Innowacyjna Gospodarka, ogłasza nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej – wolontariuszy,którzy w lokalnych środowiskach prowadzić będą – w ramach projektu PCRS i zgodnie z jego założeniami – zajęcia wprowadzające pokolenie osób w wieku 50+ w świat Internetu, usług cyfrowych i komputera.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Nabór wniosków – PROW

Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” za pośrednictwem LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY” działającej na terenie gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe

W rozwinięciu szczegóły oraz pliki formularzy:

(więcej…)

Zobacz więcej...