Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy nr 2018/1 z dnia 02.02.2018 r.
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. wniosków i promocji – umowa na czas zastępstwa pracownika podczas usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Film promocyjny o LGD

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” wzięła udział w nagraniach realizowanych przez TVP Rzeszów na potrzeby filmu promującego pt. „PROWadzimy na starcie” .
Cykl programów „PROWadzimy na starcie” poświęcony jest lokalnym grupom działania z Województwa Podkarpackiego. Przedstawiane są w nim efekty wykorzystania środków finansowych z poprzedniej perspektywy PROW 2007-2013 oraz inicjatywy i zadania realizowane w ramach “nowej perspektywy” PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu – naszej LGD poświęcony jest pierwszy odcinek.

Zobacz więcej...

PRZYPOMNIENIE O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH ZA 2017 rok

Przypominamy, że do 31 marca 2017 r. należy  uregulować składkę członkowską za 2017 rok.
Wysokość składki członkowskiej określa Uchwała nr 11/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich.

Nr konta bankowego: PBS SA o /Miejsce Piastowe 79 8642 1041 2006 4009 4065 0002

Zobacz więcej...

Terminy składania biznesplanów.

Ogłoszenie z dnia 28.02.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach I tury naboru, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 15.30.

Pełna treść ogłoszenia – do pobrania.

Zobacz więcej...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD dot. rozpatrzenia Protestów

Informujemy, że w dniu 2 marca 2017 r. odbędzie się posiedzenie Rady LGD dot. rozpatrzenia Protestów w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 9 marca 2017 r. o odbędzie się kolejne posiedzenie Rady LGD dot. rozpatrzenia Protestów w zakresie Podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. (Zaktualizowano 6 marca 2017 r.)

W dniu 21 marca 2017 r. odbędzie się kolejne posiedzenie Rady LGD dotyczące rozpatrzenia Protestów (zaktualizowano 15 marca 2017 r.).

Uchwała – protest Granty (PDF)

Uchwały z posiedzenia Rady LGD dot. ponownej oceny

Lista operacji wybranych do dofinansowania w wyniku procedury odwoławczej

Protokół z posiedzenia Rady (PDF)

Zobacz więcej...