Aktualności

Informacja o wynikach naboru nr 1/2024

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 7 marca 2024 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w zakresie:

  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych
    w ramach naboru nr 1/2024 trwającego od 16 lutego do 29 lutego 2024 r.

W ramach naboru nr 1/2024 do Biura LGD wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków

Szanowni Państwo,

w ramach naboru na Podejmowanie działalności gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 25 Wniosków o przyznanie pomocy. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Niestety z uwagi na ograniczony budżet naboru tj. 900 000 zł do dofinansowania zostanie zakwalifikowanych tylko 9 najlepszych wniosków.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach w/w naboru odbędzie się w dniach 14 – 15 grudnia 2017 r.

Kolejne posiedzenie Rady LGD odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r.

Zobacz więcej...

Film promocyjny o LGD

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” wzięła udział w nagraniach realizowanych przez TVP Rzeszów na potrzeby filmu promującego pt. „PROWadzimy na starcie” .
Cykl programów „PROWadzimy na starcie” poświęcony jest lokalnym grupom działania z Województwa Podkarpackiego. Przedstawiane są w nim efekty wykorzystania środków finansowych z poprzedniej perspektywy PROW 2007-2013 oraz inicjatywy i zadania realizowane w ramach “nowej perspektywy” PROW 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu – naszej LGD poświęcony jest pierwszy odcinek.

Zobacz więcej...

Informacja dot. naboru na Rozwijania działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

w ramach naboru na Rozwijanie działalności gospodarczej do Biura LGD “Kraina Nafty” wpłynęło 18 Wniosków o przyznanie pomocy, na łączną wnioskowaną kwotę wsparcia prawie 4,5 mln zł. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Niestety z uwagi na ograniczony budżet naboru tj. 1.100.000,00 zł do dofinansowania zostanie zakwalifikowanych tylko kilka najlepszych wniosków.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach w/w naboru odbędzie się w dniach 10-11 lipca 2017 r.

Kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 19 lipca 2017 r.

Zobacz więcej...

PRZYPOMNIENIE O SKŁADKACH CZŁONKOWSKICH ZA 2017 rok

Przypominamy, że do 31 marca 2017 r. należy  uregulować składkę członkowską za 2017 rok.
Wysokość składki członkowskiej określa Uchwała nr 11/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich.

Nr konta bankowego: PBS SA o /Miejsce Piastowe 79 8642 1041 2006 4009 4065 0002

Zobacz więcej...