Uncategorised

Wizyta studyjna LGD „Kraina Nafty” w Bieszczadach 11-12.05.2012 r.

W ramach Projektu Współpracy pn. „Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej” na terenie LGD Nasze Bieszczady, w miejscowości Stężnica w gminie Baligród przebywała w dniach 11- 12.05.2012 r. grupa 12 osób, przedstawicieli LGD „Kraina Nafty” – przedstawicielki KGW z Rogów, Piotrówki, Barwinka i Niżnej Łąki oraz członkowie Zarządu LGD.

 

Wizyta miała charakter studyjny, jej celem było bliższe poznanie walorów kulturowych, turystycznych i przyrodniczych odwiedzanych terenów. Ważnym elementem wizyty było spotkanie z przedstawicielami i członkami LGD Nasze Bieszczady i członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich z obu stron. Stronę LGD Nasze Bieszczady podczas spotkań reprezentowały Panie z KGW Zahoczewia z Panią Prezes Moniką Okońską na czele.

W spotkaniu uczestniczył też sołtys wsi Zahoczewie Zdzisław Jarema. Zarząd LGD Nasze Bieszczady reprezentowała Pani Prezes Maria Romanek, Wiceprezes Krzysztof Chytła oraz Dyrektor Biura Adam Basak.

 

W czasie spotkania przedstawiciele obu stron mieli okazję do zaprezentowania panujących na ich obszarze zwyczajów, obrzędów, tradycji kulinarnych i kulturowych oraz prezentacji dobrych praktyk.

 

Organizacja tej wizyty przyczyniła się do nawiązania i wzmocnienia współpracy, wymiany kulturowej i wymiany wzajemnych doświadczeń w zakresie kultury, tradycji, kulinarii i dziedzictwa kulturowego.

 

Program wizyty został zrealizowany w całości. Przedstawiciele LGD „Kraina Nafty” zaprosili na rewizytę u siebie na zakończenie realizowanego projektu.

 

{gallery}lgdbie{/gallery}

Zobacz więcej...

Dobre praktyki Małych Projektów

Dobre praktyki Małych Projektów wybranych do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie Małych Projektów – nabór od 31.12.2009 do 28.01.2010 r.

 1. Dziedzictwo Gminy Iwonicz-Zdrój szansą na aktywizację i integrację jej mieszkańców oraz poprawę atrakcyjności turystycznej – PDF.
 2. Kultywowanie tradycji ludowych – XI Biesiada Karpacka- PDF. .
 3. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez organizację Karpackiej Wielkanocy oraz Przeglądu Zespołów Śpiewaczych i Kapel ludowych – PDF.
 4. Organizacja Izby Regionalnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej im. Kaspra Wojnara w Jedliczu – filia w Jaszczwi – PDF.
 5. Organizacja pikniku rodzinnego – PDF.
 6. Organizacja uroczystości 100-lecia śmierci Marii Konopnickiej połączona z obchodami 50-lecia szkoły i nadaniem sztandaru Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu – PDF.
 7. Wypasiona świetlica Jezusków – PDF.
 8. Wyposażenie zespołu folklorystycznego „Mali Lubatowianie” w stroje ludowe – PDF.
 9. Kultywowanie tradycji ludowych poprzez wyposażenie ludowego zespołu pieśni i tańca w stroje ludowe – PDF.
 10. Organizacja pikniku rodzinnego – PDF
Zobacz więcej...

Formularze

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wniosek o przyznanie pomocy – obowiązuje od 09.01.2012r.

 

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 

1) Ekonomiczny Plan Operacji

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (…)

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

5) Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

6) Wzór gwarancji

 

Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

 

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

 

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego

 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Odnowa i rozwój wsi

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Formularze obowiązujące od 18.09.2010 oraz dla naborów nie zakończonych do dnia 30.08.2010

 

Formularze obowiązujące dla naborów zakończonych przed dniem 30.08.2010

Formularze obowiązujące do 06.05.2010

Formularze umów

 • Umowa przyznania pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły przed dniem 30.08.2010
 • Umowa o przyznanie pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły nie wcześniej niż 30 sierpnia 2010 r., a przed 18 września 2010 r.
 • Umowa o przyznanie pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły nie wcześniej niż 18 września 2010 r. 
   

 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty obowiązujące od 17.05.2010

Dokumenty obowiązujące do 16.05.2010

 

Małe projekty

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY

Dokumenty obowiązujące od 18.07.2011 (wersja 5z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w wersji 5 z obowiązuje od 18 lipca 2011 r. Jednakże, jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek na formularzu w wersji 4z przed dniem udostępnienia formularza wniosku na wersji 5z na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej jednostki organizacyjnej albo po jego udostępnieniu, jednak nie później niż do 10.10.2011 r. nie będzie wezwany do złożenia wniosku na nowym formularzu

 

Dokumenty obowiązujące od 30.08.2010 (wersja 4z)

UWAGA! W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf. Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłacznie plik zawierający wniosek w formacie PDF. W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com .

 

UWAGA! W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie .pdf obowiązuje nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 (IW-1_413_MP w wersji 4z z dnia 27.06.2011). Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji z 12.05.2011 r. 

 Dokumenty obowiązujące do 29.08.2010

Formularze umów

 • Umowa przyznania pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych do 9 maja 2010 r. 
 • Umowa o przyznanie pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych od 10 maja 2010 r. w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły przed 30 sierpnia 2010 r.
 • Umowa o przyznanie pomocy – ma zastosowanie dla spraw wszczętych na podstawie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w terminach składania wniosków o przyznanie pomocy, które upłynęły nie wcześniej niż 30 sierpnia 2010 r.
   

 

 

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Dokumenty obowiązujące od 29.11.2010.

Formularz wniosku obowiązuje także Beneficjentów, którzy zawarli przed dniem 29 listopada 2010 r. umowy przyznania pomocy w wersji 3z oraz 4z. Jeśli Beneficjent złoży wniosek na formularzu w wersji poprzedniej (3z), będzie zobowiązany w ramach uzupełnień/wyjaśnień złożyć wniosek o płatność na obowiązującym formularzu (4z).

Dokumenty obowiązujące od 17.05.2010

Dokumenty obowiązujące do 16.05.2010

Zobacz więcej...

Kalendarium Imprez – wydarzenia odbyte

Kalendarz imprez 2011

1. Jubileusz 10-lecia Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi – 26.02.2011 r.

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi to jedna z pierwszych organizacja pozarządowa, która powstała w powiecie krośnieńskim.
Uroczyste obchody jubileuszu rozpoczęły się, w zabytkowym Kościele parafialnym p.w. św. Bartłomieja w Rogach, koncertem pt. „Głos duszy”, przygotowanym przez Jana Michalika – artystę pochodzącego z Rogów.
Program koncertu to muzyka sakralna w wykonaniu Dębickiego Chóru i Orkiestry Kameralnej.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Ludowym w Rogach.
W programie znalazły się:
– prezentacja multimedialna ukazująca działalność SMWR,
– zdjęcia archiwalne stowarzyszenia,
– nagrania TVP,
– audycje radiowe,
– kabaret Łorczyk,
– występ Zespołu Rogowice i przyjaciół ze słowackiego Osikova,
– występ Piotrusia Zakrzewskiego oraz zespołu Deck.
{gallery}jubileusz{/gallery}
2. V Dożynki w Mszanie – 14.08.2011 r.
W drugiej połowie sierpnia odbyły się dożynki w Mszanie. Były to pierwsze dożynki po ponad 20 letniej przerwie. Dożynki rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele.
Licznie dopisała publiczność: mieszkańcy Mszany i okolicznych wsi, a nawet goście ze Słowacji i Francji.
Część artystyczną rozpoczął Zespół "Równianie" przedstawieniem poświęconym żniwnym tradycjom. Następnie wystąpił dukielski zespół "Szarotki" oraz dzieci z Mszany.
Jednym ze sponsorów tej uroczystości była Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”.

 

3. Festyn Rodzinny ROZALIADA, Wrocanka – 31.07.2011 r.
31 lipca 2011 r. na placu przy Kościele we Wrocance odbył się Festyn Rodzinny "Rozaliada”, zorganizowany przez Stowarzyszenie "Nasza Wrocanka”.

W organizacji i finansowaniu tego przedsięwzięcia uczestniczyły m.in.:
– Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty"
– Starostwo Powiatowe w Krośnie
– Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym
– Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
– F.T.H.U. "Panmar" sp. j. w Krośnie
– Bank Millennium
– Kasa Skok Stefczyka
– Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa Krosno
– Szkoła Podstawowa we Wrocance
– firmy z okolicznych miejscowości
– mieszkańcy Wrocanki.

Imprezie towarzyszyły liczne atrakcje:
– zabawa nazwana Wędką Szczęścia, która gwarantowała wylosowanie nagrody z basenu pełnego upominków;
– degustacja miodu, owoców, domowej roboty masła, sera, dżemu, proziaków oraz wiejskiego chleba;
– Panie z Koła Gospodyń Wiejskich serwowały lody, napoje, wyśmienite ciastka domowej roboty oraz hamburgery i hot – dogi;
– można było się też zważyć lub zmierzyć ciśnienie;
– Panie malowały twarze dzieci zmieniając je nie do poznania oraz pięknie ozdabiały paznokcie tym, którzy sobie tego zażyczyli;
– na stoisku Oriflame można było obejrzeć katalogi, nabyć kosmetyki i uzyskać porady w zakresie pielęgnowania urody;
– w Domu Katechetycznym można było podziwiać wystawę prac malarskich Katarzyny Filus – Kuligi oraz prace rysunkowe wykonane przez czytelników Biblioteki i dzieci;
– dużą popularnością cieszyło się stoisko wydawnicze gdzie można było nabyć zaprojektowane przez Małgorzatę Baran szkolne kalendarze z planem lekcji, obrazki ze św. Rozalią i książki o tematyce religijnej;
– wśród uczestników festynu krążyła i zabawiała dzieci kolorowa postać bajkowego Filipa
– Straż Pożarna, Policja i Pogotowie Ratunkowe organizowały pokazy, na których dzieci mogły przyjrzeć się wyposażeniu tych służb i samym funkcjonariuszom. Pracownicy Pogotowia Ratunkowego pokazali, jak należy udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej. Policjanci przypomnieli, jak bezpiecznie bawić się, odpoczywać i unikać niebezpiecznych sytuacji. Funkcjonariusze Straży Pożarnej zaimponowali swoimi umiejętnościami i sprzętem specjalistycznym używanym w czasie akcjach ratowniczych;
– na scenie wystąpiły: Patrycja Filus, p. Janina Pieniążek oraz zespoły Rozalijki i Wrocanianki, Miłosz Brzana i Rafał Piłatowski, Weronika Lechowicz i Aleksander Kurcoń.
W Festynie udział wzięli mieszkańcy Wrocanki i goście z okolicznych miejscowości.
Jednym ze sponsorów tej uroczystości była Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”.

Tekst: Małgorzata Matelowska; foto: Małgorzata Baran

{gallery}festyn{/gallery}
4. Impreza sportowo – rekreacyjna w ramach 65-lecia sportu w Kobylanach i turniej wsi: Kobylany, Draganowa, Sulistrowa – 30-31.07.2011 r.

„Dni Kobylan” odbywały się 30-31.07.2011 r. oraz 06-07.08.2011. Powodem wydłużenia terminu trwania uroczystości była niesprzyjającą pogoda.
W czterodniowej imprezie uczestniczyło ok. 600 – 800 osób. Zdecydowaną przewagę wśród uczestników obchodów „Dni Kobylan” – miała młodzież, która aktywnie uczestniczyła w dyscyplinach sportowo – rekreacyjnych i imprezach rozrywkowych.
W czasie trwania imprez organizator kilkakrotnie informował o pomocy sponsorskiej LGD „Kraina Nafty”.

5. Impreza kulturalna pn. „Sobótki Ropiorzy” – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka – 19.06.2011 r.
W Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce 19 czerwca odbyły się "Sobótki Ropiorzy", impreza związana z historią i tradycją tego regionu. Organizatorami tegorocznych Sobótek było Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce.
W program artystycznym wystąpili:
– Zespół Pieśni i Tańca "Bobrzanie" z Bóbrki,
– Zespół Śpiewaczy "Bobrzanie",
– Kapela Ludowa "Kamfinioki" z Jedlicza,
– Zespół Śpiewaczy z Wietrzna,
– Zespół Taneczny "Master'S" z Mszany,
– Młodzieżowy Zespół Taneczny "Omega" z Chorkówki.
Imprezie towarzyszył kiermasz rękodzieła artystycznego, dla dzieci prowadzone były zabawy animacyjne przez Panią Małgorzatę Foremny – instruktora GOK.
W godzinach wieczornych tradycyjnie jak co roku rozpalono ognisko, zapłonęły "sobótki" i rozpoczął się festyn przy ognisku z zespołem muzycznym "Rejs".
Sponsorem imprezy była Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”.

6. Międzygminny turniej Piłkarski pn. „Puchar Ziemi Jaśliskiej” – 17.07.2011 r.
17 lipca 2011r. odbył się „Turniej o Puchar Ziemi Jaśliskiej”.
W rozgrywkach brały udział cztery drużyny: TJ Drużstvewnik Habura (Słowacja) Bukowianka bukowsko, sklepy „S” Krosno oraz Jasiołka Jaśliska. Drużyna z Jaślisk w końcowej klasyfikacji uplasowała się na trzeciej pozycji. Najlepszym strzelcem turnieju został Jerzy Biłas ( Jasiołka Jaśliska), który odebrał z rąk Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Dariusza Sobieraja pamiątkowy puchar.
Klasyfikacja końcowa:
1 Miejsce- sklepy „S” Krosno
2 Miejsce- Bukowianka bukowsko
3 Miejsce- Jasiołka Jaśliska
4 Miejsce- TJ Drużstvewnik Habura
Sponsorem imprezy była Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” {gallery}turniej{/gallery}
7. Spotkanie z historią i tradycją w Żarnowcu – GOK Jedlicze -04.06.2011 r.
8. „Pogranicze gusta: cebula, grzyby, groch, kapusta – Przegląd regionalnych Potraw Pogranicza połączony z Muzykowaniem Kapel Pogranicza” – GOK Iwonicz Zdrój – 21.08.2011 r.
21.08.2011 r. w Iwoniczu-Zdroju odbyła się kolejna wakacyjna impreza plenerowa, na której to można było kosztować regionalnych potraw i posłuchać koncertów kapel pogranicza. Podczas koncertu kapel wystąpiły:
– zespoły Mali i Młodzi Lubatowianie,
– Zespół i Kapela Lubatowianie,
– Kapela Białobrzeżanie,
– Kapela Graboszczanie.
Stoiska kulinarne z regionalnymi potrawami przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Iwonicz-Zdrój:
– KGW Iwonicz
– KGW Lubatowa
– KGW Lubatówka
W trakcie imprezy czynne były liczne stoiska z rękodziełem artystycznym.
Sponsorem imprezy była Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”.

9. VIII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” Towarzystwo Przyjaciół Lubatowej – 24.07.2011 r.
24 lipca odbył się VIII Bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej” imprezą towarzyszącą były biegi dla dzieci i młodzieży.
Celem zawodów sportowych było uczczenie Pamięci Zamordowanych Partyzantów w Lesie Grabińskim oraz popularyzacja sportu jako zdrowej formy spędzania wolnego czasu.
Honorowy patronat nad zawodami objął Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój – Paweł Pernal.
Zawodnicy startowali w pięciu grupach wiekowych:
I/ uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 na dystansie 1 km
II/ uczniowie szkół podstawowych klas 4-6 na dystansie 1 km
III/ uczniowie gimnazjów publicznych na dystansie 2,5 km
IV/ „grupa otwarta” pow. 16 roku życia na dystansie 8 km
V/ „grupa otwarta” pow. 40 roku życia na dystansie 8 km
Start zawodników do biegu w grupie otwartej odbył się przy pomniku w Lesie Grabińskim skąd trasa biegu prowadziła lasem a potem polną drogą do drogi powiatowej w Lubatówce (około 1,5 km). Od Lubatówki do mety bieg odbywał się po drodze asfaltowej (około 6,5 km). Start do biegu gimnazjalistów odbył się przy Krzyżu Walecznych, który znajduje się na oczątku miejscowości Lubatowa.
Meta zawodów zlokalizowana była przy pomniku wybudowanym ku czci pomordowanych w Lesie Grabińskim, jak i poległych w czasie II wojny światowej. Po biegu został złożony hołd pomordowanym i nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem.
Najlepszy czas biegu w grupie otwartej uzyskał Rygiel Jakub reprezentujący klub Burza Rogi pokonując trasę w czasie 23 min 15 s (nowy rekord trasy), natomiast wśród kobiet Meliherova Ludmiła z Bardejova uzyskując czas 29 min 29 s.
Mimo niesprzyjającej pogody i przelotnego deszczu w biegu uczestniczyło łącznie 122 zawodników z: Lubatowej, Lubatówki, Rogów, Krakowa, Krosna, Jasła, Krościenka Wyżnego, Sanoka, Poznania, Tych, Warszawy, Leska, Głojsc, Iwonicza, Iwonicza Zdroju, Łańcuta, Wrocanki, Rzeszowa i wielu innych miejscowości. Na zawody przybyli także zawodnicy ze Słowacji.
W każdej kategorii wiekowej, za zajęcie pierwszych trzech miejsc, zawodnicy otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe. Zwycięzca każdej kategorii wiekowej otrzymał zegarek ufundowany przez firmę TIMEX. Najmłodszemu i najstarszemu uczestnikowi wręczono pamiątkowy nagrody. Wszyscy uczestnicy dostali pamiątkowe dyplomy. Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowano cenne nagrody rzeczowe między innymi nawigację rower górski. Miejmy nadzieję, że bieg „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej’, upamiętniający bohaterów II wojny światowej, stanie się jeszcze bardziej popularny, tak wśród mieszkańców, jak i zawodników z całej Polski.
Organizatorzy:
Towarzystwo Miłośników Lubatowej, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lubatowej, Sołtys wsi Lubatowa, UKS „Partyzant”, GOK Iwonicz Zdrój, OSP Lubatowa, OSP Lubatówka.
Sponsorzy:
TIMEX, Pizzeria Pasja z Lubatowej, LGD „Kraina Nafty”, Uzdrowisko Iwonicz S A., PGNiG S A., Arkadiusz Opoń – Radny Miasta Krosna, Karpacka Spółka Gazownictwa, Podkarpacki
Bank Spółdzielczy Oddział Miejsce Piastowe, Nowy Styl, PZU, Huta Sabina z Rymanowa, PRIM Jasło.
Słowa podziękowania należą się wszystkim sponsorom i organizatorom VIII biegu, Paniom za przygotowanie poczęstunku dla uczestników biegu, strażakom z OSP Lubatówka i Lubatowa za zabezpieczenie trasy, firmie Trans Bis za przewóz autobusem zawodników na start, Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie, sołtysowi Lubatowej, członkom UKS-u i Towarzystwa Miłośników Lubatowej za organizacje i przygotowanie trasy biegu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji VIII biegu „Szlakiem Partyzantów z Lubatowej”.
Wszystkim uczestnikom biegu składamy serdeczne podziękowania oraz życzymy dalszych sukcesów sportowych.
Zapraszamy na IX edycje biegu
Tekst: Stanisław Zając – Prezes Towarzystwa Miłośników Lubatowej
10. III Jarmark Dziedzictwa Kulturowego – Lubatowa – 15.08.2011 r.
15 sierpnia 2011 r. w Lubatowej odbył się III Jarmark Dziedzictwa Kulturowego. O godz. 13.00 rozpoczął się bogaty program artystyczny prezentowany przez wszelkiego rodzaju kapele oraz zespoły z terenu gminy Iwonicz – Zdrój i nie tylko.
Pomiędzy występami artystycznymi nie mogło zabraknąć pokazów strażackich z wykorzystaniem sprzętu pożarniczego.
Swoją obecnością zaszczycili organizatorów artyści i twórcy ludowi prezentujący dziedzictwo kulturowe.

{gallery}jarmark{/gallery} 11. III Biesiada Dożynkowa – Jedlicze – 21.08.2011 r.
Piękna słoneczna pogoda dopisała w trakcie III Biesiady Dożynkowej w Jedliczu. Staropolskim zwyczajem na spotkanie wszystkie gminne sołectwa oraz jedlickie osiedla przygotowały brogi, które jak co roku zachwyciły pomysłowością oraz misternym wykonaniem.
Ksiądz Krzysztof Pietrasz pobłogosławił przyniesione kołacze, które starostowie wręczyli gospodarzowi biesiady – Burmistrzowi Gminy Jedlicze – Zbigniewowi Sanockiemu. Biesiadne pieczywo podzielono i rozdano wśród biesiadników.
Przedstawiciele wsi oraz osiedli mogli zmierzyć się w konkurencjach polowych. Przy pomocy cepów wymłócili zboże, które następnie oczyszczono w młynku. Efekty pracy ocenił gospodarz biesiady.
W trakcie tradycyjnej zabawy dożynkowej nie mogło zabraknąć dobrej muzyki. Jako pierwszy na scenie wystąpił zespół ludowy „Kamfinioki”, tuż po nich publiczność bawiła Kapela Staśka Derenia z Sanoka, Kapela Cygańska, zespół Góralsi oraz Duet.
Impreza sponsorowana przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”.

{gallery}biesiada{/gallery}

 

Kalendarium imprez 2010 r.

 

1.      VIII impreza promocyjno – kulturalna

W 21 minut i 44 sekundy na górę Cergową

16 października 2010 r. odbył się XI Bieg Górski  na Cergową (716 m n. p. m).  Celem biegu jest promocja Beskidu Niskiego i popularyzacja biegów górskich, a także upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. Organizatorem 11. edycji był Ośrodek Kultury w Dukli, Gmina Dukla i Zespół Szkół Publicznych 
Nr 1 w Dukli.

W biegu głównym wzięło udział 48 zawodników, a w towarzyszących ulicznych biegach dla dzieci i młodzieży 110 zawodników.  Pogoda w tym roku sprzyjała zawodnikom, poranne mgły opadły szybko i słoneczko powitało biegaczy w Dukli.  Najlepszym zawodnikiem, tegorocznego biegu został Andrzej Długosz z Rytra
z czasem 21.44 min,
najlepszą zawodniczką Izabela Zatorska z Wrocanki z czasem 27.59 min. Fundatorem nagród pieniężnych w klasyfikacji generalnej dla kobiet
i mężczyzn była Gmina Dukla. Ośrodek Kultury ufundował nagrody rzeczowe, puchary i  pamiątkowe dyplomy. Nagrody zwycięzcom w biegach towarzyszących dla dzieci i młodzieży i w klasyfikacji generalnej wręczał burmistrz gminy Dukla Marek Górak. Puchar dla najmłodszej zawodniczki w kat. generalnej ufundowała
i wręczyła mistrzyni Izabela Zatorska. Najstarszym zawodnikiem, który ukończył bieg na górę Cergową był Kazimierz Granda. Najlepszym zawodnikiem z gminy Dukla i z powiatu krośnieńskiego okazał się Marcin Bik z Głojsc. Puchary dla nich ufundował organizator, a wręczał burmistrz gminy. Sponsorem imprezy była również Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”.

 

 

 

      

 

 1. VII impreza promocyjno – kulturalna

Dzień Seniora w Gminie Miejsce Piastowe

10 października 2010 r. 55 par świętowało Złoty Jubileusz Małżeństwa na Gminnym Dniu Seniora w Domu Ludowym w Rogach .

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Miejsce Piastowe Marek Klara odznaczył pary wręczając im medale i składając serdeczne gratulacje za przeżycie tak pięknej i długiej drogi życia. Wszystkim jubilatom życzył długich
i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów.

Toast lampką szampana za zdrowie dostojnych Jubilatów wzniósł Radny Sejmiku Wojewódzkiego Tadeusz Majchrowicz, a kapela Pogórzanie wraz z zespołem Rogowice odśpiewała gromkie 100 lat.

Dzień Seniora uświetniliuczniowie Szkoły Podstawowej w Rogach, zespół Rogowice kapela Pogórzanie oraz rogowskie Koło Gospodyń Wiejskich. 

Impreza została dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.

 

 1. VI impreza promocyjno – kulturalna

9 października obyła się kolejna impreza współfinansowana przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”. Tym razem była to impreza zorganizowana przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka pn. „Folklor Polki i Węgier”. Celem imprezy była promocja działań realizowanych przez podmioty w Gminie Chorkówka
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz prezentacja lokalnego dziedzictwa kulturowego i folklorystycznego.

 

                 

 

 

 1. "Kiermasz sztuki"

2 października br. na dziedzińcu Muzeum Podkarpackiego w Krośnie odbył się "Kiermasz sztuki". Swoje dzieła na stoiskach zaprezentowali twórcy ludowi
i artyści z regionu.

Można było podziwiać stoiska z malarstwem, rzeźbami, witrażami, szkłem, ikonami, rysunkami i grafiką. Zaprezentowano także wyroby koronkarskie,
z wosku, ceramiki i tkaniny artystycznej oraz degustację miodu. Imprezę uświetnił występ zespołu pieśni i tańca "Bobrzanie" z Bóbrki.

Organizatorem kiermaszu było Muzeum Podkarpackie w Krośnie,
a współorganizatorem GOK w Chorkówce, który zaprezentował wieńce dożynkowe z Kobylan, Leśniówki i Żeglec. Panie z KGW Chorkówkaprzygotowały potrawy Kuchni Regionalnej, a KGW Kobylanypyszny tort.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaproszona przez GOK
w Chorkówce wystąpiła w roli gościa honorowego.

 

 

 

 

 1. Szkolenie nt „Fundusze strukturalne szansą rozwoju obszarów wiejskich”

W dniu 29.09.2010 r. w biurze LGD odbyło się szkolenie zatytułowane „Fundusze europejskie szansą rozwoju obszarów wiejskich”. Szkolenie przeprowadzone zostało przez pracownika biura – P. Natalię Kuliga. W szkoleniu uczestniczyło 23 osoby,
w tym rolnicy, przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji publicznych oraz osoby działające w organizacjach pozarządowych.

Celem szkolenia było zapoznania mieszkańców obszaru LGD z rolą Unii Europejskiej w wyrównywaniu poziomu społeczno – gospodarczego państw członkowskich, oraz z funduszami i programami pomocowymi współfinansowanymi ze środków pochodzących z unijnego budżetu. W sposób szczegółowy zostały omówione działania realizowane przez LGD w ramach Wdrażania osi 4 Leader PROW 2007-2013. Uczestnicy szkolenia otrzymali pamiątkowe dyplomy. Mamy nadzieję, że przekazane informacje, dotyczące możliwości i źródeł finansowania projektów, przyczynią się do rozwoju działalności gospodarczej i społeczno – kulturalnej naszego regionu.

 

 1. V impreza promocyjno – kulturalna

Niedzielne popołudnie 12 września br. stało się motoryzacyjnym świętem w Jedliczu. Tego dnia przy sprzyjającej pogodzie odbył się Zlot Motocyklowy MOTO-PARTY Jedlicze 2010. Do miasta zjechało blisko 200 miłośników motocykli. Impreza rozpoczęła się paradą po ulicach. Motocykliści w asyście policji zaprezentowali swoje maszyny, A było na co popatrzeć… . Jak to bywa na tego typu zlotach nie obyło się bez pokazów "palenia gumy". Oprócz motocykli na placu przy Hali Sportowej pojawiły się samochody. Szczególną uwagę zgromadzonych zwrócił 38-letni Polski Fiat 125p. Impreza zgromadziła wielu fanów motoryzacji oraz muzyki country.Organizatorami imprezy byli: Gmina Jedlicze, Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, Gminny Ośrodek Kultury, Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy PODKARPACIE oraz Jedlicki Klub Motocyklowy. Pomocy organizacyjnej udzielili: OSP w Jedliczu i Drukarnia HEDOM. Wsparcia finansowego udzieliła Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY.

 

 1. Dożynki powiatowe

5 września 2010 roku w Dukli odbyły się Dożynki Powiatu Krośnieńskiego. Imprezie towarzyszyły wystawy płodów rolnych i prezentacje rękodzieła.

Tegoroczne Powiatowe Święto Chleba rozpoczęło się mszą św. Koncelebrowaną rzez ks. bp Marcjana Trofimiaka, ks. prałata Waldemara Janigę, ks. dziekana Stanisława Siarę, ks, prałata Edwarda Sznaja i o. gwardiana Krystiana Olszewskiego w kościele OO. Bernardynów w Dukli.

W trakcie mszy odbyło się przekazanie na ręce kapłana darów ofiarnych. Na zakończenie eucharystii ksiądz pobłogosławił wszystkie przyniesione dary
i wiernych, którzy przybyli by podziękować za tegoroczne plony. Oprawę mszy zapewniła orkiestra dęta OSP z Krościenka Wyżnego.

Deszczowa aura pokrzyżowała plany organizatorom i druga część uroczystości odbyła się w kościele OO. Bernardynów.

Dożynki rozpoczął starosta krośnieński Jan Juszczak. Starostwie dożynek, Danuta Majka i Jan Włodyka przekazali na ręce Pana Starosty chleb z życzeniami.

Na dożynkach zaprezentowały się delegacje wszystkich dziesięciu gmin powiatu krośnieńskiego wręczając upieczony przez siebie chleb wybranym osobom. Pozostali członkowie delegacji odśpiewali przygotowane przez siebie przyśpiewki.

Najbardziej zasłużonych rolników w powiecie uhonorowano pamiątkowymi statuetkami.

W pobliskim parku wystawiono stoiska z pracami tkackimi, malunkami, rzeźbami, potrawami kulinarnymi. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się miniaturowe domki Pana Godlewskiego – mieszkańca Dobieszyna.

Z uwagi na niesprzyjającą aurę wszystkie koncerty przewidziane w programie zostały odwołane.

 

 

 1. Szkolenie wdrażanie projektów współpracy

W dniach 19-20 sierpnia 2010 r. w Rzeszowie pracownicy Biura LGD, wzięli udział w szkoleniu nt Wdrażanie Projektów Współpracy, organizowanym na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez Fundację Programów Pomocy  dla Rolnictwa FAPA. Szkolenie poszerzyło wiedzę uczestników na temat projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej. Dzięki temu LGD mogą przystąpić do realizacji kolejnego celu jakim jest nawiązywanie współpracy, wymiana doświadczeń oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego
i przyrodniczego na poziomie ponadregionalnym.

 

 1. "Projekty Odnowy Wsi – pomiędzy teorią a praktyką"

Pod takim hasłem w ostatnim tygodniu lipca Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie przeprowadziło szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania. W szkoleniu wzięli udział reprezentanci LGD z województw małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, w tym również
3 przedstawicieli LGD „Kraina Nafty”.

Celem szkolenia było ukazanie, że Odnowa Wsi, choć najczęściej kojarzy się wyłącznie z programami finansowanymi z UE, w rzeczywistości jest znacznie szerszym pojęciem, a działanie "Odnowa i rozwój wsi" w PROW 2007-2013 to tylko jedna z możliwości finansowania przedsięwzięć na obszarach wiejskich.

Odnowa Wsi to proces kształtowania i poprawy warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest sama społeczność lokalna. Wpływa on na standard i jakość życia mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość
i tradycje wsi wyrażającą się wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi.

Teoretyczna część szkolenia poparta została przykładami dobrych praktyk
i projektów Odnowy Wsi w trakcie wyjazdu studyjnego na teren województwa śląskiego. Uczestnicy szkolenia mieli okazję spotkać się z czterema Grupami Odnowy Wsi na terenie powiatu gliwickiego.

 

Wizyta 1 – wieś Rudno, gm. Rudziniec:

Głównym przedsięwzięciem, realizowanym w ramach Odnowy Wsi, była rozbudowa i modernizacja istniejącego budynku na boisku sportowym na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej. Obecnie obiekt ten służy mieszkańcom jako miejsce wspólnego "biesiadowania", organizacji imprez okolicznościowych, spotkań dla klubów i stowarzyszeń.

Osiągnięcie celu możliwe było wyłącznie dzięki aktywizacji i zaangażowaniu mieszkańców, którzy zadeklarowali chęć pracy społecznej. Ponadto do sukcesu przyczynili się działający we wsi aktywni liderzy, którzy z ogromnym zapałem pobudzali innych do działania i zarażali optymizmem.

 

Wizyta 2. Leboszowice, gm. Pilchowice

Grupa Odnowy Wsi pod kierunkiem sołtysa własnym społecznym nakładem pracy przystosowała teren po starym młynie na miejsce spotkań i imprez kulturalnych dla mieszkańców. Wybudowano świetlicę wiejską, gdzie organizowanych jest szereg wspólnych przedsięwzięć, od spotkań towarzyskich po festyny gminne. Uwagę przyciąga niezwykłe zaangażowanie i poświęcenie ze strony sołtysa wsi, który swoją funkcję traktuje jako swego rodzaju misję, za którą zapłatą jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi.

 

Wizyta 3. Stanica, gm. Pilchowice

Mieszkańcy tej wsi wkładają wiele pracy, aby Stanica stała się miejscem przyjaznym nie tylko do miejscowych, ale i dla osób z zewnątrz. Starają się odbudowywać swoją lokalną tożsamość poprzez przypomnienie miejscowych tradycji, na straży których stoją kobiety z KGW. Dbają o estetykę wsi, organizując między innymi konkursy na najładniej zagospodarowane posesje. Wieś jest organizatorem i inicjatorem wielu imprez regionalnych i ponadregionalnych.

 

Wizyta 4. Chudów gm. Gierałtowice

W Chudowie mieszkańcy w budynku starej szkoły założyli Izbę Regionalną pn. "Izba łod Starki", w której oglądać można wystrój i wyposażenie pomieszczeń tradycyjnych, wiejskich chat oraz bogatą kolekcję starych, zabytkowych przedmiotów codziennego użytku z przełomu XIX i XX wieku. Izbę założono zarówno z myślą o przodkach, po których pamiątki znajdują godne miejsce przechowywania, jak również o przyszłych pokoleniach, które kiedyś będą mogły przekonać się, jak żyli Ślązacy zamieszkujący te tereny. Liderem który pobudza do działania mieszkańców wsi jest lokalne KGW.

 

 1. Szkolenie w Sieniawie

22-23 lipca 2010 r. w  Sieniawie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

W szkoleniu wzięli udział także reprezentanci Lokalnych Grup Działania z terenu całego województwa, przedstawiciele MRiRW i ARiMR oraz delegacje
z województw: pomorskiego, świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego.

Szkolenie dotyczyło najistotniejszych kwestii związanych z wdrażaniem
Osi 4 LEADER, a w szczególności: zasad przyznawania zaliczek na realizację „małych projektów”, zasad weryfikacji racjonalności kosztów w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” oraz „małych projektów”.  Na szkoleniu zostały również omówione zmiany
w rozporządzeniu dotyczącym Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju, jak również zmiany  umowy ramowej ze szczególnym uwzględnieniem nowych obowiązków dla LGD.

Omówiono także problemy z jakimi borykają się samorządy województw,
w związku z zadaniami związanymi z wdrażaniem Osi IV Leader PROW 2007-2013.

Szkolenie było doskonałą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń przedstawicieli Lokalnych Grup Działania.

 

 

 1. IV impreza promocyjno – kulturalna

25 lipca 2010 r. odbyła się Impreza upamiętniająca rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kulturalnych i Gospodarczych „Kobylany” w Kobylanach. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, jako jeden ze sponsorów, ufundowała m.in. drobne nagrody i upominki dla dzieci i młodzieży uczestniczących w konkursach, przygotowanych na okoliczność tej imprezy.

Imprezę można zaliczyć do udanych, uczestników nie wystraszył nawet nieprzerwalnie padający deszcz.

 

 1. III impreza promocyjno – kulturalna

23 maja 2010 r. Ludowy Uczniowski Klub sportowy „Burza Rogi” zorganizował imprezę sportowo-rekreacyjną – Międzynarodowy  XXIV Bieg Ignacego Łukasiewicza ziemią krośnieńską.  Impreza była współfinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.

 

 1. Szkolenie w Chyrowej

12-13 marca 2010 r. w Chyrowej odbyło się szkolenie organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty”. Szkolenie zostało przeprowadzone przez pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego o/Kraków, czyli przez Panią Martę Starmach i Katarzynę. Skura. W szkoleniu tym uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu i pracownicy biura z LGD „Nowa Galicja”, LGD „Kraina Sanu”, LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” oraz z  Czarnorzecko – Strzyżowskiej LGD.

Poza merytorycznymi walorami szkolenia, miało ono na celu nawiązanie współpracy z innymi LGD, zacieśnienie więzów oraz wymaniana informacji nt doświadczeń, sukcesów i problemów, z jakimi borykają się istniejące LGD.

 

 1. II impreza promocyjno – kulturalna

22 lutego 2010 r.odbyła się impreza sportowo – rekreacyjna pn.Puchar Burmistrza Gminy Iwonicz –Zdrój w biegach narciarskich. Impreza ta miała na celu promocję sportów zimowych (w szczególności biegów narciarskich) oraz walorów krajobrazowych i turystycznych Gminy.

Organizatorem imprezy był Iwonicki Klub Narciarski „GÓRNIK”, a jednym ze sponsorów imprezy Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”.

 

 

 

 

 1. I impreza promocyjno – kulturalna

W 2010 r. LGD „Kraina Nafty” zaplanowała wsparcie finansowe w wysokości 1000 zł na 10 imprez organizowanych na obszarze LGD.

W dniu 6 lutego 2010 r. w Chyrowej odbyła się pierwsza ze współfinansowanych przez LGD imprez sportowo – rekreacyjnych pn. XI Bieg Narciarski o Puchar Burmistrza Gminy Dukla, promująca biegi narciarskie oraz walory przyrodniczo – krajoznawcze i turystyczne Gminy Dukla. Organizatorem imprezy był Ośrodek Kultury w Dukli.

 

 

 

 

 

Kalendarium imprez 2009 r.

 

 

 1. I Targi LGD

29 września 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  Przy okazji tej uroczystości zorganizowane zostały także I Targi Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Podkarpackiego. W targach uczestniczyło 28 lokalnych grup działania spośród 31 istniejących na Podkarpaciu.

Wystawcy targów prezentowali wytwarzane przez siebie produkty tradycyjne, rzemiosło, rękodzieło oraz regionalne wyroby kulinarne.

W Targach wzięła udział delegacja z obszaru LGD „Kraina Nafty”, którą reprezentowali: GOK w Chorkówce wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich, Jan Jucha – rzeźbiarz, Prezes Zarządu LGD Janina Gołąbek  i pracownik biura Natalia Kuliga.

Targi były okazją do zaprezentowania i promocji walorów obszaru LGD, lokalnego dziedzictwa kulturalnego i tradycji.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowaniu stoiska wystawienniczego.

 

 

 

 1. Szkolenie w Arłamowie

W dniach 24-25 września 2009 r. w Arłamowie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania działających na terenie województwa podkarpackiego, dotyczące funkcjonowania Lokalnych Grup Działania oraz Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu i pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”. Szkolenie było okazją do poszerzenia wiedzy na temat procedur ogłaszania i naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania " Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” i dostosowanie tych procedur do zapisów zmienionego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,zadaniach organu decyzyjnego oraz biura w kontekście zbliżających się naborów wniosków, oraz przygotowania wniosków o przyznanie pomocy na rok 2010
w ramach działania „Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności i aktywizacja”, jak również nawiązywania kontaktów z innymi LGD i do wzajemnej wymiany informacji i dotychczasowych  doświadczeń.

 

 

 

Zobacz więcej...

Uchwały Walnego Zebrania Członków

 1. Uchwała o powołaniu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" – PDF
 2. Uchwała o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty" – PDF oraz tekst jednolity statutu z dnia 21 stycznia 2010r PDF
 3. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego i upoważnieniu go do dokonania czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.  – PDF
 4. Uchwała o wyborze Zarządu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty"  – PDF
 5. Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty"  – PDF
 6. Uchwała o wyborze Rady Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty"  – PDF
 7. Uchwała w sprawie składek członkowskich  – PDF
 8. Uchwała w sprawie składek członkowskich  – PDF
 9. Uchwała w sprawie przyjęcia LSR PDF
 10. Uchwała w sprawie nagród dla Zarządu  – PDF
 11. Uchwała w sprawie aktualizacji LSR  – PDF
 12. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za 2008r.  – PDF
 13. Uchwała w sprawie składek członkowskich jednostek gminnych  – PDF
 14. Uchwała w sprawie zmian w statucie LGD  – PDF
 15. Uchwała w sprawie zmian w LSR  – PDF
 16. Uchwała w sprawie diet dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej  – PDF
 17. Uchwała w sprawie zmiany LSR – PDF
 18. Uchwała w sprawie zmian w statucie  – PDF
 19. Uchwała w sprawie składek członkowskich  – PDF
 20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  – PDF
 21. Uchwała w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu  – PDF
 22. Uchwała w sprawie diet dla Rady  – PDF
 23. Uchwała w sprawie zmian w LSR – PDF
 24. Uchwała w sprawie diet dla Komisji Rewizyjnej i Zarządu  – PDF
 25. Uchwała w sprawie zmian w statucie  – PDF
 26. Uchwała w sprawie limitu wynagrodzeń dla Zarządu  – PDF
 27. Uchwała w sprawie diet dla Rady  – PDF
 28. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009r.  – PDF
 29. Uchwała w sprawie udzielenia zarządowi absolutorium za 2009r.  – PDF
 30. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego KR  – PDF
 31. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego KR  – PDF
 32. Uchwała w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr 5/2008  – PDF
Zobacz więcej...

Statut Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

Statut
Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

Tekst jednolity z dnia 9 kwietnia 2010 r.
 

§ 1

1.Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania o nazwie "KRAINA NAFTY", zwana dalej Stowarzyszeniem jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.
2.Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu:
1)opracowanie i realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
2)podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzanie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
3)upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,
4)propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania Stowarzyszenia, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,
5)promocję obszarów wiejskich położonych w obszarze działania Stowarzyszenia,
6)udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych,
7)działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniające ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki i produktów regionalnych,
8)wspieranie rozwoju obszarów uzdrowiskowych,
9)wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania Stowarzyszenia.

§ 2

1.Stowarzyszenie obejmuje obszar gmin: Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejsce Piastowe.
3.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
4.Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności na obszarze gmin, z których pochodzą członkowie. Realizując swe cele Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów:
1)Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 ze zm),
2)Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z 2007 r.),
3)Rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia Rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE z 21.10.2005 r. str. 1),
4)niniejszego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji LSR i w zakresie określonym w statucie. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 1 ust. 2 pkt 1-9 w szczególności poprzez:
1)opracowanie LSR i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,
2)rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej LSR na obszarze działania Stowarzyszenia,
3)prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją LSR,
4)współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenie na poziomie krajowym i międzynarodowym,
5)upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
6)informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu m.in. strona WWW, ogłoszenie w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do Stowarzyszenia w sprawie wyboru projektu do realizacji LSR w ramach działania 4.1 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
7)ustalanie zgodności projektów z założeniami LSR,
8)dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przeznaczanych Stowarzyszeniu na realizację LSR w ramach działania 4.1 "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
9)prowadzenie innych działań przewidzianych dla Stowarzyszenia w przepisach PROW oraz niniejszym statutem,
10)organizowanie i finansowanie:
a)przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, doradczym i szkoleniowym,
b)imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
c)działalności promocyjnej, informacyjnej i wydawniczej.
11)aplikowanie o środki finansowe w ramach innych dostępnych źródeł finansowania.

§ 6

Realizując cel statutowy Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków  oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę bądź umowy cywilno – prawnej.

§ 7

Członkiem Stowarzyszenia może być:
1)osoba fizyczna która:
a.spełnia warunki określone w ustawie Prawo o Stowarzyszeniach,
b.działa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich lub wyrazi na piśmie deklarację takiego działania,
c.złoży pisemną deklarację członkowską.
2)osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
a.deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
b.deklarację działania na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR,
c.wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w Stowarzyszeniu.

§ 8

1.Nabycie i utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
2.Członkowie założyciele opłacają pierwszą składkę w terminie trzech miesięcy od dnia zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3.W przypadku nowych członków Stowarzyszenia obowiązani oni są opłacić składkę roczną w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia w poczet członków.
4.Każdą kolejną składkę roczną członkowie Stowarzyszenia opłacają do dnia 31 marca każdego roku.

§ 9

1.Członek Stowarzyszenia jest zobowiązany:
1)propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
2)brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
3)przestrzegać postanowień Statutu,
4)opłacać terminowo składki członkowskie,
5)dbać o dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.
2.Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1)wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2)składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
3)brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym, doradczym, szkoleniowym i kulturalnym,
4)wstępu na imprezy organizowane przez Stowarzyszenie.

§ 10

Utrata członkostwa przez członka Stowarzyszenia następuje wskutek:
1)złożenia Zarządowi pisemnej rezygnacji – w przypadku osoby fizycznej,
2)złożenia Zarządowi uchwały organu stanowiącego osoby prawnej z decyzją o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
3)wykluczenia przez Zarząd:
a.za działalność niezgodną ze Statutem lub uchwałą władz Stowarzyszenia,
b.z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu,
c.za zaleganie z opłatą składki członkowskiej, przez co najmniej 3 miesiące od dnia wymagalności,
4)śmierci osoby fizycznej, a w przypadku osoby prawnej utraty osobowości prawnej.

§ 11

Od uchwał Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna i jest podejmowana na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 12

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie Członków,
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna,
4)Rada.
2.Członek Rady nie może być zatrudniony w Biurze LGD i nie może pełnić funkcji w żadnym innym organie Stowarzyszenia, w szczególności nie może być równocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3.Kadencja Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata.

§ 13

1.Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności ponad połowy członków uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
2.Na wniosek członka Stowarzyszenia złożonego na Walnym Zebraniu Członków lub posiedzeniu Rady każde głosowanie może być przeprowadzone w trybie tajnym, po przegłosowaniu.

§ 14

1.Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej jeden raz w roku lub na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy skuteczny sposób, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Wraz  z zawiadomieniem przesyłane są projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i opinią radcy prawnego oraz inne materiały.
1a. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się uzupełnienie porządku obrad na początku Walnego Zebrania. Zmiana porządku obrad wymaga bezwzględnej większości głosów.
2.W wyjątkowych sytuacjach Walne Zebranie Członków może być zwołane w trybie nadzwyczajnym przez Zarząd na wniosek co najmniej dziesięciu członków lub przez Komisję Rewizyjną, bez zachowania terminu. Za skuteczne, uznaje się powiadomienie w sposób określony w ust. 1, a także poinformowanie telefoniczne lub pocztą elektroniczną.
3.W przypadku nie dojścia do skutku Walnego Zebrania zwołanego  w trybach określonych w ust. 1 i 2, prowadzący obrady wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków po 30 minutach po pierwszym terminie. Do podjęcia uchwał na takim Walnym Zebraniu wystarczy zwykła większość głosów bez względu na liczbę obecnych członków.
4.W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zaproszeni przez Zarząd goście.
5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
1)uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
2)wybór i odwołanie członków Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3)udzielanie absolutorium Zarządowi,
4)zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
5)uchwalanie zmian Statutu,
6)podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
7)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia w poczet członków i wykluczenia ze Stowarzyszenia,
8)podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
9)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
11)przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Rady i Zarządu,
12)decydowanie o nabyciu, zbyciu lub obciążeniu majątku Stowarzyszenia,
13)ustalenie wysokości diety dla członków Rady i Komisji Rewizyjnej,
14)zatwierdzenie wysokości składek członkowskich,
15)ustalanie limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR i innych programów zgodnie z § 16 ust 7.
16)podejmowanie uchwał w innych sprawach”.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Stowarzyszenia.
8.Każdemu członkowi Stowarzyszenia obecnemu na Walnym Zebraniu Członków przysługuje jeden głos.
9.Protokół z Walnego Zebrania sporządza się w terminie do 30 dni od zakończenia zebrania i udostępnia się członkom w formie elektronicznej oraz w formie papierowej w biurze LGD. Uwagi do protokołu można zgłaszać w formie papierowej lub elektronicznej w terminie  60 dni od zakończenia zebrania. Protokół i zgłoszone do niego uwagi przyjmuje kolejne najbliższe Walne Zebranie w formie głosowania.”

§ 15

1.Rada jest wybierana przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia spośród członków tego zebrania. Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza.
2.Rada liczy dziesięciu członków z zastrzeżeniem ust. 3.
3.W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego, w proporcjach wynikających ze składu członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości mężczyzn i kobiet.
5.Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia Rozwoju Obszarów Wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE 1277 z 21.10.2005r. str. 1), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Wybór tych operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
6.Od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru Wnioskodawcy przysługuje odwołanie kierowane bezpośrednio do Rady, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomień o negatywnym wyniku oceny operacji. Odwołanie powinno być złożone  osobiście w Biurze LGD. Rada rozpatruje odwołania w terminie 5 dni od upływu terminu ustalonego na wniesienie odwołania. Po upływie 5-dniowego terminu Biuro LGD informuje Wnioskodawców o ostatecznej decyzji Rady.
7.Tryb funkcjonowania Rady określa Regulamin Rady stanowiący załącznik do LSR.

§ 16

1.Zarząd składa się z 5 osób w tym: Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika i Sekretarza wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2.Do kompetencji Zarządu należy:
1)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)Przyznawania Radzie wynagrodzenia za ocenę i wybór operacji,
3)przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
4)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
5)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
6)zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
7)proponowanie wysokości składek członkowskich,
8)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
9)Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania z działalności Zarządu za ostatni rok obrachunkowy i za okresy pomiędzy WZC,
10)sporządzanie planów finansowych i planów pracy Stowarzyszenia,
11)powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,
12)ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia,
13)ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia,
14)koordynowanie prac związanych z opracowaniem LSR, oraz innych wymaganych przepisami PROW dokumentów, celem przystąpienia do konkursu na realizację LSR,
15)przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami PROW,
16)realizacja LSR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PROW, w tym ogłaszanie konkursów na projekty z zakresu działania 4.1 PROW, przyjmowanie projektów i przedkładanie Radzie, która dokona wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
17)opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków z innych programów pomocowych na realizację celów,
18)wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją LSR w ramach osi LEADER PROW.
3.Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes.
Jeżeli wysokość zobowiązań w skali roku kalendarzowego przekroczy łącznie sto tysięcy zł  do ich zaciągnięcia wymagana jest zgoda WZC wyrażona w formie uchwały
4.Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów głos rozstrzygający ma Prezes.
5.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
6.Zarząd lub jego poszczególnych członków można odwołać w każdym czasie.
7.Członkowie Zarządu w związku z realizacją przez Stowarzyszenie LSR i innych programów mogą otrzymywać wynagrodzenie na zasadach określonych w realizowanych programach oraz odrębnych przepisach.
8.Tryb funkcjonowania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków

§ 17

1.Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i trzech Członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2.Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
3.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
2)składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
3)występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,
4)dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości,
5)występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
6)wystąpienie o zwołanie posiedzenia Zarządu.
5.Komisję Rewizyjną zwołuje Przewodniczący Komisji.
6.Tryb funkcjonowania Komisji Rewizyjnej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

§ 18

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia ich składu.

§ 19

1.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dotacji, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2.Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 20

1.Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 9/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” z dnia 9 kwietnia 2010 r.

Zobacz więcej...

Projekty współpracy

 

Cel działania:

W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zawartych w LSR lub nie uwzględnionych w niej, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.

 

Beneficjent pomocy:
Lokalne grupy działania

 

Indykatywna wartość wydatków publicznych:
Wydatki publiczne: 15 000 000 EUR

Zobacz więcej...

PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013określa strategię i główne kierunki działań w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie naszego kraju. Ogólne i szczegółowe cele Programu zgodne są z celami określonymi przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), oraz z potrzebami i problemami polskiej wsi.

 

Podstawowym celem PROW na lata 2007-2013 jest realizacja koncepcji wielofunkcyjności rolnictwa
i obszarów wiejskich. Zakłada ona wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw rolnych i wzrost konkurencyjności sektora rolno-spożywczego, z jednoczesnym zapewnieniem instrumentów na rzecz różnicowania  działalności gospodarczej w kierunku pozyskania i stworzenia alternatywnych źródeł dochodów mieszkańców.

 

Działania PROW 2007-2013 podejmowane będą w ramach czterech osi priorytetowych (oraz Pomocy Technicznej), współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich a także ze środków krajowych przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej.

 

Osie priorytetowedotyczyć będą:

  Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;

  Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

  Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

  Oś 4: Leader.

 Podział wydatków publicznych ( środki unijne + wkład krajowy) przedstawia się następująco:

  Oś 1:                           7 187 532 000,00

  Oś 2:                          5 546 001 520,00

  Oś 3:                           3 430 183 920,00

  Oś 4:                              787 500 000,00

  Pomoc Techniczna:      266 600 000,00 

 

 

 

 

 Osie priorytetowe PROW 2007-2013

 

 

W ramach priorytetowych kierunków wsparcia obszarów wiejskich UE zdefiniowano cztery osie:

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego;

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich;

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej;

Oś 4: Leader

 

Oś 1: Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego (art. 20 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005)

Zaplanowano działania wspierające proces restrukturyzacji gospodarstw rolnych i wzmocnienie kapitału rzeczowego. Instrumenty wsparcia Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich będą skierowane na poprawę konkurencyjności przemysłu spożywczego oraz wsparcie kreowania wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej. Poprawa konkurencyjności sektora rolnego

realizowana będzie poprzez wsparcie w zakresie jakości produkcji, polepszania infrastruktury wsi oraz tworzenia grup zrzeszających producentów rolnych.

W ramach tej osi podjęte zostaną również działania w zakresie zdobywania wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji będzie realizowane poprzez kształcenia zawodowe, działania  informacyjne i szkoleniowe oraz umożliwienie korzystania z usług doradczych. Wsparcie to obejmować będzie zarówno sektor rolny jak i leśny.

 

Oś 2: Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich (art. 36 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005)

Dobry stan środowiska naturalnego i różnorodność biologiczna Polski wyróżnia nasz kraj na tle innych krajów Europy. W związku z tym wprowadzone zostaną instrumenty wsparcia oraz zachęty dla rolników, które będą  sprzyjały zachowaniu i poprawie stanu siedlisk przyrodniczych i ostoi gatunków. Cel ten będzie realizowany przez działania, związane z odpowiednimi praktykami rolniczymi w obrębie gospodarstwa, takimi jak promowanie zrównoważonego sposobu gospodarowania, odpowiedniego użytkowania gleb i ochrony wód, kształtowanie struktury krajobrazu, przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo. Szczególne znaczenie mają tutaj obszary objęte siecią Natura 2000. Wsparciem objęte zostanie gospodarowanie na obszarach trudnych – grunty słabszej jakości, położone na stokach oraz w paśmie podgórskim i górskim. Poprawa środowiska i zrównoważone użytkowanie obszarów wiejskich wiąże się z gruntami rolnymi i lasami. W tym celu planowane są instrumenty, które przyczynią się do zwiększenia stopnia lesistości w Polsce. Większość z działań związanych z ochroną środowiska naturalnego będzie miała charakter wieloletni, a ich realizacja w sposób trwały wpływać ma na zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.

 

Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej (art. 52 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005)

Działania dostępne w ramach Osi 3 uzupełniają priorytety dwóch pierwszych osi i w sposób synergiczny mogą pozytywnie oddziaływać na mieszkańców obszarów wiejskich. Pierwsza grupa działań dotyczy różnicowania działalności gospodarczej, a do najważniejszych zadań należy zwiększanie wartości dodanej do produktów np. poprzez konfekcjonowanie, stymulowanie rynku produktów lokalnych i regionalnych, turystyki, handlu, doradztwa, usług. W tym kontekście priorytet stanowi zapewnienie pracy i dochodów przez rozwój działalności pozarolniczej.

Drugą grupę stanowią instrumenty mające na celu poprawę jakości życia. Dotyczą one odnowy wsi, poprawy stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Realizacja tych działań ma przyczynić się do polepszenia jakości życia oraz ma stanowić dodatkowy czynnik wspierający proces identyfikacji mieszkańców z obszarów wiejskich z ich regionem wraz z jego tradycjami i wartościami.

 

Oś 4: Leader (art. 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005)

LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów Osi 3. Celem Osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi, zwiększenie potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia się w te działania partnerów społecznych. Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzą tzw. lokalną grupę działania– partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie działanie wzmocnić ma poczucie lokalnej wspólnoty, podnieść jakość zarządzania oraz wzmocnić kapitał społeczny na obszarach wiejskich.

Zobacz więcej...

Członkowie założyciele

 

W skład sektora społecznego, który jest najliczniej reprezentowany wchodzą:

 

 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalno – Ekologicznych „ANIMARE”, Łęki Dukielskie
 2. Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej, Zyndranowa
 3. Stowarzyszenie Kulturalno – Rekreacyjne „Jedność”, Łęki Dukielskie
 4. Koło Pszczelarzy, Dukla
 5. Stowarzyszenie Turystyczne „Beskid Dukielski”, Dukla
 6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny, Dukla
 7. Towarzystwo Miłośników Lubatowej, Lubatowa
 8. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubatówki, Lubatówka
 9. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Jedlickiej, Jedlicze
 10. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Podkarpacie”, Jedlicze
 11. Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Społecznych, Zręcin
 12. Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „Nadzieja”, Zręcin
 13. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi, Draganowa
 14. Ochotnicza Straż Pożarna, Szczepańcowa
 15. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bóbrka, Bóbrka
 16. Fundacja Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. I. Łukasiewicza, Bóbrka
 17. Stowarzyszenie „Nasza Wrocanka”, Wrocanka
 18. Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Głowienka, Głowienka
 19. Towarzystwo Przyjaciół Targowisk, Targowiska
 20. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi, Rogi
 21. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Niżna Łąka, Niżna Łąka
 22. Dariusz Bator
 23. Maria Słowik
 24. Alina Celej
 25. Wojciech Bularski
 26. Maria Kurek
 27. Albert Orlof
 28. Bogusław Pacek
 29. Małgorzata Foremny
 30. Tadeusz Kasprzyk
 31. Paweł Jakieła
 32. Ewa Solińska
 33. Ewa Kaczmarska – Więckowska
 34. Waldemar Maziejuk
 35. Janina Kacprzyk
 36. Jarosław Wasiak
 37. Justyna Zimny
 38. Zbigniew Marchewka
 39. Marek Górak
 40. Wiesława Marchewka
 41. Jan Włodyka
 42. Zofia Kielar
 43. Wiesław Polek
 44. Kazimierz Zarajczyk
 45. Elżbieta Klimkowska
 46. Alina Barud
 47. Maria Nycz
 48. Jan Owsiany
 49. Stanisław Drozd
 50. Edward Jakieła
 51. Tadeusz Knadefer
 52. Bogdan Turek
 53. Jan Zając
 54. Ireneusz Matusik
 55. Anna Lubaś
 56. Jolanta Muzyka
 57. Piotr Krawczyk
 58. Maria Wojdyła
 59. Jolanta Woźniak
 60. Piotr Rostek
 61. Stanisław Kłosowicz
 62. Urszula Ruszel
 63. Zofia Biedroń
 64. Mariola Stapińska – Chrobak
 65. Jacek Młocek
 66. Tadeusz Kędra
 67. Mariusz Giemza
 68. Andrzej Chudy
 69. Małgorzata Stanisz – Krupa
 70. Tadeusz Majchrowicz
 71. Magdalena Penar
 72. Monika Subik
 73. Daniela Kokoszka
 74. Stanisław Chochołek
 75. Stanisława Gawlik
 76. Kinga Uliasz

Sektor gospodarczy  reprezentują:


 1. PPHU Piernikarnia "Jasna Strona" Monika Jędrzejewska, Mszana
 2. Gospodarstwo Agroturystyczne  "Farfurnia", Zawadka Rymanowska
 3. Agencja Turystyczno – Ubezpieczeniowa "Omnibus", Iwonicz-Zdrój
 4. "Trans – Bis" Sp.z o.o., Lubatowa
 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Uniw – Młyn", Kopytowa
 6. Piekarnia  Sajdak Wiesława, Sajdak Jerzy s.c., Zręcin
 7. Sklep Spożywczo – przemysłowy U. Bajger, Łężany
 8. PHU "A-Z", Wrocanka
 9. Firma Usługowo – Handlowa "Markand", Miejsce Piastowe
 10. Gospodarstwo Pszczelarskie "Na Podkarpaciu", Niżna Łąka
 11. Salon fryzjerski "Styl", Łężany
 12. Firma ATOV, Miejsce Piastowe.
   

 

Sektor Publiczny         reprezentują:
 

 1. Gmina Chorkówka
 2. Gmina Dukla
 3. Gmina Iwonicz-Zdrój
 4. Gmina Jedlicze
 5. Gmina Miejsce Piastowe
 6. Ośrodek Kultury w Dukli
 7. Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu-Zdroju
 8. SP ZOZ, Gminna Przychodnia Lekarska w Iwoniczu-Zdroju
 9. Gminny Ośrodek Kultury w Jedliczu
 10. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jedliczu

Zobacz więcej...