Uncategorised

Władze stowarzyszenia

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

 

 1. Prezes Zarządu – Janina Gołąbek
 2. Wiceprezes Zarządu – Stanisław Chochołek
 3. Skarbnik Zarządu – Edward Jakieła

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

 

 1. Przewodniczący KR – Ewa Kaczmarska-Więckowska
 2. Wiceprzewodniczący KR – Maria Kurek
 3. Członek KR – Józef Kuśnierz

 

 

Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”

 

Członkowie:

 

 1. Krystyna Boczar-Różewicz
 2. Mariola Stapińska-Chrobak
 3. Małgorzata Urban
 4. Wojciech Bularski
 5. Wioletta Klimek
 6. Piotr Świder
 7. Urszula Bajger
 8. Ireneusz Matusik
 9. Elżbieta Klimkowska
 10. Bożena Baran
 11. Piotr Urban

 

Zobacz więcej...

Dokumenty

      

             I.            2008 rok

 

            UCHWAŁY z dnia 28.02.2008r. Zebrania Założycielskiego

 

 1. UCHWAŁA Nr 1/2008o powołaniu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2008 o przyjęciu Statutu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” – PDF oraz tekst jednolity statutu – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2008 o wyborze Komitetu Założycielskiego i upoważnieniu go do dokonania czynności związanych z rejestracją Stowarzyszenia.  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 4/2008o wyborze Zarządu Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 5/2008o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty”  – PDF
 6. UCHWAŁA Nr  6/2008o wyborze Rady Stowarzyszenia-Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty”  – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 12.12.2008r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 7/2008w sprawie składek członkowskich  na rok 2008  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 8/2008 w sprawie składek członkowskich na rok 2009 – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 9/2008w sprawie przyjęcia LSR – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 10/2008w sprawie nagród dla Zarządu  – PDF

 

   II.            2009 rok

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 27.03.2009 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 1/2009w sprawie aktualizacji LSR  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2009w sprawie udzielenia absolutorium za 2008r.  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2009w sprawie składek członkowskich gminnych jednostek organizacyjnych  – PDF

 

            UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 26.11.2009 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 4/2009w sprawie dokonania zmian w Statucie  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 5/2009w sprawie zmian w LSR  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 6/2009w sprawie diet dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej  – PDF

 

 

III.            2010 rok

 

UCHWAŁY  WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW Z 21.01.2010 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 1/2010 w sprawie zmiany LSR – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2010w sprawie zmiany Statutu  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2010w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich  – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 02.03.2010 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 4/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 5/2010 w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 6/2010w sprawie ustalenia wysokości diety dla członków Rady – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 09.04.2010 r.

 

 1. UCHWAŁA Nr 7/2010 w sprawie zmian w LSR – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 8/2010w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia diet dla członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej  – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 9/2010w sprawie zmiany Statutu  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 10/2010w sprawie ustalenia limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 11/2010w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla członków Rady  – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 29.06.2010 r.

 1. UCHWAŁA Nr 12/2010w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009  – PDF
 2. UCHWAŁA Nr 13/2010w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2009 – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 14/2010w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego KR  – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 15/2010w sprawie wyboru Przewodniczącego KR  – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 16/2010zmieniająca uchwałę nr 5/2008 z dnia 28.02.2008 r. Zebrania Założycielskiego o wyborze KR Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty”  – PDF

 

 

 

 IV.            2011 rok

 

         UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 26.01.2011 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 1/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY”- PDF

2.      UCHWAŁA Nr 2/2011 w sprawie zmiany Statutu – PDF

3.      UCHWAŁA Nr 3/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej – PDF

4.      UCHWAŁA Nr 4/2011 w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich na 2011 rok – PDF

5.      UCHWAŁA Nr 5/2011 w sprawie ustalenia limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR – PDF

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 06.04.2011 r.

 

1.      UCHWAŁA nr 6/2011w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2010 – PDF

2.      UCHWAŁA nr 7/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2010 – PDF

3.      UCHWAŁA nr 8/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 – PDF

4.      UCHWAŁA nr 9/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2010 – PDF

5.      UCHWAŁA Nr 10/2011 w sprawie zmiany Statutu – PDF

6.      UCHWAŁA nr 11/2011 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF

7.      UCHWAŁA nr 12/2011 w  sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF

8.      UCHWAŁA nr 13/2011 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF

9.      UCHWAŁA nr 14/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania – PDF

 

         UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 13.12.2011 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 15/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY” – PDF

2.      UCHWAŁA nr 16/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zarządu – PDF

3.      UCHWAŁA Nr 17/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej – PDF

4.      UCHWAŁA Nr 18/2011 w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich – PDF

 

 

 

    V.            2012 rok       

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 12.04.2012 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 1/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2011- PDF

2.      UCHWAŁA Nr 2/2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2011 – PDF

3.      UCHWAŁA Nr 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 – PDF

4.      UCHWAŁA Nr 4/2012 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2011 – PDF

5.      UCHWAŁA Nr 5/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” – PDF

 

a)     Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2011-Tabela nr15 Zestawienie działań PROW 2007-2013, oś IV Leader,

b)     Załącznik nr 2 do uchwały nr 5/2011– Tabela nr18aSzczegółowy opis przedsięwzięcia „Dziedzictwo kulturowe  i przyrodnicze obszaru LGD”,

c)      Załącznik nr 3 do uchwały nr 5/2011– Pkt 9 –Określenie procedury zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD i odwołań od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji,

d)     Załącznik nr 4 do uchwały nr 5/2011– Tabela nr 20 Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009-2015,

e)     Załącznik nr 5 do uchwały nr 5/2011– Załącznik nr 8 LSR – Regulamin Rady LGD „Kraina Nafty”,

f)       Załącznik nr 6 do uchwały nr 5/2011– Załącznik nr 8a LSR – Karta oceny zgodności z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o naborze,

g)     Załącznik nr 7 do uchwały nr 5/2011 – Załącznik nr 12 LSR – Instrukcja dokonywania oceny operacji oraz wypełniania kart oceny operacji,

h)     Załącznik nr 8 do uchwały nr 5/2011– Załącznik nr 13 LSR – Szczegółowy opis procedury wyboru operacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

 

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
Z 02.08.2012 r.

 

1.      UCHWAŁA Nr 6/2012 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY” – PDF

a)    Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2012 – Pkt 9 –Określenie procedury zgodności operacji z LSR, wyboru operacji przez LGD i odwołań od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji,

d)     Załącznik nr 2 do uchwały nr 6/2012– Tabela nr 20 Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009-2015,

e)     Załącznik nr 3 do uchwały nr 6/2012– Załącznik nr 8 LSR – Regulamin Rady LGD „Kraina Nafty”,

f)       Załącznik nr 4 do uchwały nr 6/2012– Załącznik nr 10 LSR – Karta oceny punktowej operacji,

g)     Załącznik nr 5 do uchwały nr 6/2012 – Załącznik nr 12 LSR – Instrukcja dokonywania oceny operacji oraz wypełniania kart oceny operacji,

 

VI.            2013 rok    

   

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA z 19.04.2013 r..

 

 1. UCHWAŁA NR 1/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2012 – pdf
 2. UCHWAŁA NR 2/2013 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za 2012 rok -pdf
 3. UCHWAŁA NR 3/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012 – pdf
 4. UCHWAŁA NR 4/2013 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2012 -pdf

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA z 28.10.2013 r.

 

 1. UCHWAŁA NR 5/2013 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Kraina Nafty” – pdf

  Załączniki:

  1. Zał. nr 1 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 11 – Powiązania celów, rodzajów przedsięwzięć i wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
  2. Zał. nr 2 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 12 – Poziom wskaźników realizacji przez LGD „Kraina Nafty” LSR za okres wdrażania – lata 2009 – 2015
  3. Zał. nr 3 do uchwały nr 5/2013  – TABELA 20 – Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009 – 2015

 

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD “KRAINA NAFTY” – 15.05.2014 r.

 1. UCHWAŁA NR 1/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2013 – PDF
 2. UCHWAŁA NR 2/2014 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2013 – PDF
 3. UCHWAŁA NR 3/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013 – PDF
 4. UCHWAŁA NR 4/2014 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2013 – PDF
 5. UCHWAŁA NR 5/2014 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF
 6. UCHWAŁA NR 6/2014 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF
 7. UCHWAŁA NR 7/2014 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “KRAINA NAFTY” – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD “KRAINA NAFTY” – 28.04.2015 r.

 

 1. UCHWAŁA NR 1/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2014 – PDF
 2. UCHWAŁA NR 2/2015 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2014 – PDF
 3. UCHWAŁA NR 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014 – PDF
 4. UCHWAŁA NR 4/2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrachunkowy 2014 – PDF
 5. UCHWAŁA NR 5/2015 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Kraina Nafty” – PDF

Załączniki:

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2015 – TABELA 20 – Budżet LGD „Kraina Nafty” na lata 2009 – 2015 – PDF 

 

 

Zobacz więcej...

Informacje o Stowarzyszeniu

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zwana dalej LGD jest Stowarzyszeniem powołanym na Walnym Zebraniu Członków w dniu 28 lutego 2008 roku w Bóbrce. Utworzyli ją przedstawiciele sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego tj. osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne – 98 członków założycieli.

 

Zebranie odbyło się w Skansenie-Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, miejscu nawiązującym do tradycji naftowych. Występująca na obszarze wszystkich sześciu gmin ropa naftowa, znalazła również odzwierciedlenie w nazwie stowarzyszenia.

 

Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy, z dnia 29.05.2008r. pod pozycją KRS 0000306953.

Zobacz więcej...