Obszar

Gmina Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe położona jest w południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego w Kotlinie Krośnieńskiej. Powierzchnię 5146 ha zamieszkuje aktualnie ponad 13.5000  mieszkańców skupionych w 9 sołectwach: Miejsce Piastowe, Głowienka, Targowiska, Rogi, Łężany, Wrocanka, Niżna Łąka, Widacz, Zalesie.

 

W centrum tej miejscowości przecinają się drogi krajowe nr 9 i nr 28.

 

Przez teren gminy przepływają rzeki Jasiołka i Lubatówka, oraz potoki Iwonicki i Badoń.

 

Cała gmina znajduje się w strefie klimatu górskiego i podgórskiego.

 

Najbliższe drogowe przejście graniczne w Barwinku odległe jest o 30 km od Miejsca Piastowego.

Szczególny nacisk w Gminie jest położony na poprawę stanu szkół, ich bazy lokalowej, zaplecza sportowego i kuchennego. W 7 na 8 szkół zostały uruchomione świetlice szkolne. Na terenie gminy funkcjonuje 11  dziewięciogodzinnych  oddziałów przedszkolnych oraz cztery zespoły wychowania przedszkolnego. W 2009 r. powstały nowoczesne, kolorowe place zabaw dla dzieci.

 

W Miejscu Piastowym wybudowano boisko sportowe „Orlik”, a w Targowiskach boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni.

 

Od roku 2008 na terenie Gminy funkcjonuje bezpłatna sieć Internetu szerokopasmowego „MiPi – Internetowa Gmina Miejsce Piastowe”. W 2009 r. została ona znacznie rozbudowana tak, że z tych usług może skorzystać każdy mieszkaniec. Abonentów sieci jest coraz więcej – ponad 800 gospodarstw, a punkty swobodnego dostępu do Internetu na cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Zobacz więcej...

Gmina Jedlicze

Gmina Jedlicze położona jest w zachodniej części Kotliny Krośnieńskiej, będącej centralną częścią Dołów Jasielsko – Sanockich. Na 58 km2 mieszka obecnie 15 390 ludzi. Przez teren gminy przepływa rzeka Jasiołka, będąca dopływem Wisłoki. Atutem regionu jest atrakcyjne usytuowanie w pobliżu drogi krajowej, linii kolejowej, a także w sąsiedztwie dużych miast: Krosna i Jasła.

 

 W skład Gminy Jedlicze wchodzi dziesięć sołectw: Moderówka, Długie, Chlebna, Dobieszyn, Jaszczew, Piotrówka, Poręby, Podniebyle, Potok i Żarnowiec.

 

Występujące w Kotlinie Krośnieńskiej wzniesienia o wysokości 320 – 385 m charakterystyczne są dla okolic Potoka, Jaszczwi, Moderówki oraz południowej części Gminy w pobliżu Podniebyla. Choć w okolicy brak jest dużych kompleksów leśnych, to jednak każdy miłośnik przyrody spotka tu wiele ciekawych okazów fauny i flory charakterystycznych dla tego regionu. Pomniki przyrody, zabytkowe parki, chronione gatunki roślin i zwierząt, interesujące zbiorowiska roślinne, to elementy nadające temu terenowi szczególny charakter.

 

Na terenie gminy występują stawy rybne, które są rajem dla wędkarzy. Zawiaduje nimi Polski Związek Wędkarski „Jasiołka”. Łowić można na dwóch zalewach, z zachowaniem zasad PZW i Regulaminu wewnętrznego PZW „Jasiołka”.  Zbiorniki obfitują w takie gatunki ryb, jak m.in.: karpie, sandacze, szczupaki, liny, leszcze, amury, karasie, węgorze.

 

Ciekawe pod względem przyrodniczym są parki przydworskie w miejscowościach Jedlicze, Potok i  Żarnowiec. Ze względu na duże walory są one chronione decyzją Konserwatora Zabytków. Ładnie utrzymane, stanowią doskonałe miejsce do wypoczynku i obcowania z przyrodą.

 

W jedlickim parku na szczególną uwagę zasługuje osiem 350-500-set letnich dębów szypułkowych i 400-stu letnia lipa o wysokości 21 metrów. Są one wpisane na listę pomników przyrody. W parku w Żarnowcu z myślą
o turystach utworzono ścieżkę dydaktyczną. Na 40 stanowiskach rozmieszczono tabliczki informacyjne z opisem obiektów historyczno-przyrodniczych znajdujących się w sąsiedztwie 800 metrowej trasy.

 

W Moderówce na uwagę zasługuje skupisko 22 drzew – 19 dębów szypułkowych, 2 lipy drobnolistne i 1 czereśnia ptasia. Wszystkie drzewa mają ponad 100 lat i osiągnęły wysokość 10-25 metrów. Zostały ustanowione pomnikami przyrody.

Zobacz więcej...

Gmina Iwonicz Zdrój

Gmina Iwonicz-Zdrój została utworzona   w 1973 r. W jej skład wchodzą: miasto Iwonicz-Zdrój oraz sołectwa: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka.

 

Łącznie gminę zamieszkuje ok. 10 900 osób. Powierzchnia gminy wynosi 45,5 km².

 

Gmina położona jest w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim.

 

Iwonicz-Zdrój to miasto położone na skraju Beskidu Niskiego, odznacza się wyjątkowymi walorami klimatycznymi, krajobrazowymi, przyrodniczymi i leczniczymi.

 

„Perła podkarpackich uzdrowisk” leży w malowniczej dolinie Potoku iwonickiego, wśród łagodnych, lesistych stoków. Powietrze Iwonicza przesycone jodem i bromem ma specjalne własności lecznicze.

 

W Iwoniczu-Zdroju zlokalizowane są zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Nowoczesna baza zabiegowa pozwala na wykonywanie różnorodnych zabiegów m.in. kąpiele, masaże i natryski, inhalacje, kinezyterapia, fizykoterapia, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, istnieje również możliwość skorzystania z zabiegów SPA, jacuzzi, jaskini solnej, sauny basenów, siłowni, sali bilardowej, kortów tenisowych, sal gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.

 

Największym bogactwem Iwonicza-Zdroju są wody mineralne o właściwościach leczniczych.

 

Życie kulturalne i towarzyskie uzdrowiska to bogata tradycja w historii europejskich kurortów. Przez cały rok w sali widowiskowo-kinowej Domu Zdrojowego odbywają się liczne koncerty, recitale, występy zespołów teatralnych, estradowych
i folklorystycznych. W tej sali znajduje się również kino „Wczasowicz”. W sezonie letnim odbywają się liczne imprezy i koncerty na Placu Dietla, w muszli koncertowej i na estradzie. Na terenie uzdrowiska działa kilkanaście kawiarni. W większości z nich odbywają się dancingi, fajfy i wieczorki taneczne z udziałem zespołów muzycznych lub muzyki mechanicznej.

 

Walory przyrodniczo – krajobrazowe pozwalają na uprawianie różnych form turystyki czynnej, jak np.: jazda konna, pobyty myśliwskie, narciarstwo, saneczkarstwo. Ukształtowanie terenu sprzyja również górskiej turystyce rowerowej. Zimą można skorzystać z wyciągu narciarskiego oraz trasy biegowej, latem natomiast z kortów tenisowych, kompleksu boisk sportowych. Przez uzdrowisko przebiega główny szlak beskidzki, a także piesze i rowerowe szlaki tematyczne, trasy spacerowe.

Zobacz więcej...

Gmina Jaśliska

Gmina Jaśliska położona w Beskidzie Niskim, w południowo-wschodniej Polsce na stromym wzniesieniu, nad rzeką Jasiołką i jej lewobrzeżnym dopływem Bielczą. Od północnego zachodu Jaśliska graniczą z Daliową, od południowego zachodu z Lipowcem, zaś od północnego wschodu i południa z Posadą Jaśliską, której zabudowa łączy się z Jaśliskami. Jaśliska leżą w odległości 33 km od Krosna i 13 km od przejścia granicznego w Barwinku.

 

Gmina  obejmuje obszar o powierzchni 99 km², co stanowi 0,55 % powierzchni województwa i 10,70 % powierzchni powiatu; dzieli się na: 5 sołectw: Jaśliska w tym Lipowiec; Posada Jaśliska; Wola Niżna w tym Wola Wyżna; Daliowa; Szklary.  

Teren gminy zamieszkuje 2 147 mieszkańców (0,09 % ludności województwa i 1,9 % ludności powiatu).

 

Na terenie gminy występują; Jaśliski Park Krajobrazowych o łącznej powierzchni 14229 ha, Obszar Natura 2000.  Przez teren gminy przebiegają drogi: Wojewódzka nr: 887 Rymanów – Daliowa, Wojewódzka nr: 897 Tylawa – Komańcza, Powiatowa nr: 2116R Jaśliska – Czeremcha (Granica Państwa) o dł. 9 km 373 m; Powiatowa nr:  2117R Wola Niżna – Wola Wyżna o dł. 4 km 949 m.

 

Gmina Jaśliska na charakter rolniczo-turystyczny. Do podstawowych gałęzi rozwoju należy rolnictwo, turystyka, usługi – prowadzenie działalności gospodarczej. 

 

Układ urbanistyczny okolic rynku. Jest pamiątką po miejskiej przeszłości Jaślisk (1366-1934). W rynku zbiegają się trzy jaśliskie ulice. Najważniejsza chyba z nich, zwana Węgierską, to dawny trakt węgierski wychodzący z Jaślisk na południe w kierunku Czeremchy i Medzilaborców. Pozostałe dwie, to prowadząca na wschód Wolańska (częściej zwana Lwowską) i prowadząca na zachód Dalejowska.            

 

Drewniana zabudowa miasteczka. Drewniane domy o budowie przysłupowej, o ścianach konstrukcji więcowej wiązanych na rybi ogon ustawione są szczytem do placu, co jest charakterystyczne dla zabudowy małomiasteczkowej. Dachy dwuspadowe tworzą niewielkie podcienia. Szczyty budynków szalowane są deskami, ozdobionymi u dołu wycinanką.

Zobacz więcej...

Gmina Dukla

Gmina Dukla to: dziewicza przyroda, czyste ekologicznie środowisko naturalne, zabytki architektury, zajazdy, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, a także gościnni i twórczy mieszkańcy.

 

Położenie w najniższej części  Beskidu Niskiego, Beskidzie Dukielskim w dorzeczu Jasiołki w sposób istotny decyduje o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

 

Znajdują się tu obszary o cennych wartościach przyrodniczych : Magurski Park Narodowy, Jaśliski Park Krajobrazowy (obejmujący południową część gminy),  rezerwaty przyrody i liczne pomniki przyrody. Ciekawostką jest „aleja akacjowa” w Dukli, składająca się z 213 sztuk robinii akacjowej. Warto również zobaczyć park pałacowy w Dukli, ze stawami i licznymi drzewami pochodzącymi z innych krajów, a nawet z innych  kontynentów m.in. miłorząb japoński, tulipanowce, surmia, sosna czarna, dąb grecki – drobnolistny, liczne odmiany klonów i inne.

 

Pierwsza pisana wzmianka o Dukli pochodzi z 1366r, prawa miejskie uzyskała natomiast w 1380 roku.  Przez miasto przebiega dawny „Trakt Węgierski”- szlak handlu winem, na którym to bogacili się mieszczanie dukielscy w XVII i XVIII w.

 

W ostatnim czasie Dukla stała się miejscem pielgrzymek. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Dukli 9-10 czerwca 1997 roku, kanonizował św. Jana z Dukli. Miejscami  kultu św. Jana jest Pustelnia znajdująca się w Trzcianie na wzgórzu Zaśpit, ze źródełkiem mającym uzdrawiającą moc,  klasztor OO. Bernardynów w Dukli, a także „Złota Studzienka” na Górze Cergowej.

 

1 stycznia 2010 r. z gminy Dukla wydzielono gminę Jaśliska, obejmującą miejscowości Czeremcha, Daliowa, Jaśliska, Lipowiec, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna i Wola Wyżna.

Zobacz więcej...

Gmina Chorkówka

Część Gminy Chorkówka położona jest na Pogórzu Środkowo-Beskidzkim, w subregionie Pogórza Jasielskiego pozostała część leży w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej, posiada ona urozmaiconą rzeźbę terenu od wzgórzowej poprzez pagórkowatą, niskofalistą, aż do płasko równinnej. Jest to teren najstarszego na świecie zagłębia naftowego eksploatowanego od połowy XIX w. Położona jest w dorzeczu rzeki Jasiołki i Iwełki.

 

W skład Gminy Chorkówka wchodzi 14 miejscowości: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Poraj,Sulistrowa, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce.

Powierzchnia gminy wynosi 7.747,14 ha.

 

Na terenie Gminy Chorkówka funkcjonuje 13 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 3 przedszkola.

Gminny Ośrodek Kultury zapewnia ofertę kulturalną realizując swoje  zadania poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych na podstawie kalendarza imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych.

 

W gminie aktywnie działają: Ochotnicze Straże Pożarne; Koła Gospodyń Wiejskich – uczestniczące w imprezach kulturalnych; Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” z Bóbrki; Zespoły Śpiewacze: „Bobrzanie” z Bóbrki, „Chorkowianie” z Chorkówki, „Jutrzenka” z Kopytowej, „Nadzieja” ze Zręcina, „Seniorzy” ze Świerzowej P., Kapela Podwórkowa „Stara Wiara” ze Zręcina; Młodzieżowy Zespół Taneczny „Omega” z Chorkówki; Dziecięce Zespoły Taneczne i Wokalne.

Zobacz więcej...

Gminy

Informacje ogólne

 

Obszar LGD tworzą gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jaśliska, Jedlicze
i Miejsce Piastowe.

 

  

 

 

 

Gmina Chorkówka

 

Część Gminy Chorkówka położona jest na Pogórzu Środkowo-Beskidzkim, w subregionie Pogórza Jasielskiego pozostała część leży w Kotlinie Jasielsko-Krośnieńskiej, posiada ona urozmaiconą rzeźbę terenu od wzgórzowej poprzez pagórkowatą, niskofalistą, aż do płasko równinnej. Jest to teren najstarszego na świecie zagłębia naftowego eksploatowanego od połowy XIX w. Położona jest w dorzeczu rzeki Jasiołki i Iwełki.

 

W skład Gminy Chorkówka wchodzi 14 miejscowości: Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Machnówka, Poraj,Sulistrowa, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin, Żeglce.

Powierzchnia gminy wynosi 7.747,14 ha.

 

Na terenie Gminy Chorkówka funkcjonuje 13 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 3 przedszkola.

Gminny Ośrodek Kultury zapewnia ofertę kulturalną realizując swoje  zadania poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych na podstawie kalendarza imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych.

 

W gminie aktywnie działają: Ochotnicze Straże Pożarne; Koła Gospodyń Wiejskich – uczestniczące w imprezach kulturalnych; Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” z Bóbrki; Zespoły Śpiewacze: „Bobrzanie” z Bóbrki, „Chorkowianie” z Chorkówki, „Jutrzenka” z Kopytowej, „Nadzieja” ze Zręcina, „Seniorzy” ze Świerzowej P., Kapela Podwórkowa „Stara Wiara” ze Zręcina; Młodzieżowy Zespół Taneczny „Omega” z Chorkówki; Dziecięce Zespoły Taneczne i Wokalne.

Gmina Dukla

Gmina Dukla to: dziewicza przyroda, czyste ekologicznie środowisko naturalne, zabytki architektury, zajazdy, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, a także gościnni i twórczy mieszkańcy. Położenie w najniższej części Beskidu Niskiego, Beskidzie Dukielskim w dorzeczu Jasiołki w sposób istotny decyduje o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Znajdują się tu obszary o cennych wartościach przyrodniczych : Magurski Park Narodowy, Jaśliski Park Krajobrazowy (obejmujący południową część gminy), rezerwaty przyrody i liczne pomniki przyrody. Ciekawostką jest „aleja akacjowa” w Dukli, składająca się z 213 sztuk robinii akacjowej. Warto również zobaczyć park pałacowy w Dukli, ze stawami i licznymi drzewami pochodzącymi z innych krajów, a nawet z innych kontynentów m.in. miłorząb japoński, tulipanowce, surmia, sosna czarna, dąb grecki – drobnolistny, liczne odmiany klonów i inne. Pierwsza pisana wzmianka o Dukli pochodzi z 1366r, prawa miejskie uzyskała natomiast w 1380 roku. Przez miasto przebiega dawny „Trakt Węgierski”- szlak handlu winem, na którym to bogacili się mieszczanie dukielscy w XVII i XVIII w. W ostatnim czasie Dukla stała się miejscem pielgrzymek. Ojciec Święty Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Dukli 9-10 czerwca 1997 roku, kanonizował św. Jana z Dukli. Miejscami kultu św. Jana jest Pustelnia znajdująca się w Trzcianie na wzgórzu Zaśpit, ze źródełkiem mającym uzdrawiającą moc, klasztor OO. Bernardynów w Dukli, a także „Złota Studzienka” na Górze Cergowej. 1 stycznia 2010 r. z gminy Dukla wydzielono gminę Jaśliska, obejmującą miejscowości Czeremcha, Daliowa, Jaśliska, Lipowiec, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna i Wola Wyżna.
 

Gmina Jaśliska

Gmina Jaśliska położona w Beskidzie Niskim, w południowo-wschodniej Polsce na stromym wzniesieniu, nad rzeką Jasiołką i jej lewobrzeżnym dopływem Bielczą. Od północnego zachodu Jaśliska graniczą z Daliową, od południowego zachodu z Lipowcem, zaś od północnego wschodu i południa z Posadą Jaśliską, której zabudowa łączy się z Jaśliskami. Jaśliska leżą w odległości 33 km od Krosna i 13 km od przejścia granicznego w Barwinku. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 99 km2, co stanowi 0,55 % powierzchni województwa i 10,70 % powierzchni powiatu; dzieli się na: 5 sołectw: Jaśliska w tym Lipowiec; Posada Jaśliska; Wola Niżna w tym Wola Wyżna; Daliowa; Szklary. Teren gminy zamieszkuje 2 147 mieszkańców (0,09 % ludności województwa i 1,9 % ludności powiatu). Na terenie gminy występują; Jaśliski Park Krajobrazowych o łącznej powierzchni 14229 ha, Obszar Natura 2000. Przez teren gminy przebiegają drogi: Wojewódzka nr: 887 Rymanów – Daliowa, Wojewódzka nr: 897 Tylawa – Komańcza, Powiatowa nr: 2116R Jaśliska – Czeremcha (Granica Państwa) o dł. 9 km 373 m; Powiatowa nr: 2117R Wola Niżna – Wola Wyżna o dł. 4 km 949 m. Gmina Jaśliska na charakter rolniczo-turystyczny. Do podstawowych gałęzi rozwoju należy rolnictwo, turystyka, usługi – prowadzenie działalności gospodarczej. Układ urbanistyczny okolic rynku. Jest pamiątką po miejskiej przeszłości Jaślisk (1366-1934). W rynku zbiegają się trzy jaśliskie ulice. Najważniejsza chyba z nich, zwana Węgierską, to dawny trakt węgierski wychodzący z Jaślisk na południe w kierunku Czeremchy i Medzilaborców. Pozostałe dwie, to prowadząca na wschód Wolańska (częściej zwana Lwowską) i prowadząca na zachód Dalejowska. Drewniana zabudowa miasteczka. Drewniane domy o budowie przysłupowej, o ścianach konstrukcji więcowej wiązanych na rybi ogon ustawione są szczytem do placu, co jest charakterystyczne dla zabudowy małomiasteczkowej. Dachy dwuspadowe tworzą niewielkie podcienia. Szczyty budynków szalowane są deskami, ozdobionymi u dołu wycinanką.
 

Gmina Iwonicz-Zdrój

Gmina Iwonicz-Zdrój została utworzona   w 1973 r. W jej skład wchodzą: miasto Iwonicz-Zdrój oraz sołectwa: Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka.

 

Łącznie gminę zamieszkuje ok. 10 900 osób. Powierzchnia gminy wynosi 45,5 km².

 

Gmina położona jest w południowo-zachodniej części województwa podkarpackiego, w powiecie krośnieńskim.

 

Iwonicz-Zdrój to miasto położone na skraju Beskidu Niskiego, odznacza się wyjątkowymi walorami klimatycznymi, krajobrazowymi, przyrodniczymi i leczniczymi.

 

„Perła podkarpackich uzdrowisk” leży w malowniczej dolinie Potoku iwonickiego, wśród łagodnych, lesistych stoków. Powietrze Iwonicza przesycone jodem i bromem ma specjalne własności lecznicze.

 

W Iwoniczu-Zdroju zlokalizowane są zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Nowoczesna baza zabiegowa pozwala na wykonywanie różnorodnych zabiegów m.in. kąpiele, masaże i natryski, inhalacje, kinezyterapia, fizykoterapia, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, istnieje również możliwość skorzystania z zabiegów SPA, jacuzzi, jaskini solnej, sauny basenów, siłowni, sali bilardowej, kortów tenisowych, sal gimnastyki indywidualnej i zbiorowej.

 

Największym bogactwem Iwonicza-Zdroju są wody mineralne o właściwościach leczniczych.

 

Życie kulturalne i towarzyskie uzdrowiska to bogata tradycja w historii europejskich kurortów. Przez cały rok w sali widowiskowo-kinowej Domu Zdrojowego odbywają się liczne koncerty, recitale, występy zespołów teatralnych, estradowych
i folklorystycznych. W tej sali znajduje się również kino „Wczasowicz”. W sezonie letnim odbywają się liczne imprezy i koncerty na Placu Dietla, w muszli koncertowej i na estradzie. Na terenie uzdrowiska działa kilkanaście kawiarni. W większości z nich odbywają się dancingi, fajfy i wieczorki taneczne z udziałem zespołów muzycznych lub muzyki mechanicznej.

 

Walory przyrodniczo – krajobrazowe pozwalają na uprawianie różnych form turystyki czynnej, jak np.: jazda konna, pobyty myśliwskie, narciarstwo, saneczkarstwo. Ukształtowanie terenu sprzyja również górskiej turystyce rowerowej. Zimą można skorzystać z wyciągu narciarskiego oraz trasy biegowej, latem natomiast z kortów tenisowych, kompleksu boisk sportowych. Przez uzdrowisko przebiega główny szlak beskidzki, a także piesze i rowerowe szlaki tematyczne, trasy spacerowe.

Gmina Jedlicze

Gmina Jedlicze położona jest w zachodniej części Kotliny Krośnieńskiej, będącej centralną częścią Dołów Jasielsko – Sanockich. Na 58 km2 mieszka obecnie 15 390 ludzi. Przez teren gminy przepływa rzeka Jasiołka, będąca dopływem Wisłoki. Atutem regionu jest atrakcyjne usytuowanie w pobliżu drogi krajowej, linii kolejowej, a także w sąsiedztwie dużych miast: Krosna i Jasła.

 

 W skład Gminy Jedlicze wchodzi dziesięć sołectw: Moderówka, Długie, Chlebna, Dobieszyn, Jaszczew, Piotrówka, Poręby, Podniebyle, Potok i Żarnowiec.

 

Występujące w Kotlinie Krośnieńskiej wzniesienia o wysokości 320 – 385 m charakterystyczne są dla okolic Potoka, Jaszczwi, Moderówki oraz południowej części Gminy w pobliżu Podniebyla. Choć w okolicy brak jest dużych kompleksów leśnych, to jednak każdy miłośnik przyrody spotka tu wiele ciekawych okazów fauny i flory charakterystycznych dla tego regionu. Pomniki przyrody, zabytkowe parki, chronione gatunki roślin i zwierząt, interesujące zbiorowiska roślinne, to elementy nadające temu terenowi szczególny charakter.

 

Na terenie gminy występują stawy rybne, które są rajem dla wędkarzy. Zawiaduje nimi Polski Związek Wędkarski „Jasiołka”. Łowić można na dwóch zalewach, z zachowaniem zasad PZW i Regulaminu wewnętrznego PZW „Jasiołka”.  Zbiorniki obfitują w takie gatunki ryb, jak m.in.: karpie, sandacze, szczupaki, liny, leszcze, amury, karasie, węgorze.

 

Ciekawe pod względem przyrodniczym są parki przydworskie w miejscowościach Jedlicze, Potok i  Żarnowiec. Ze względu na duże walory są one chronione decyzją Konserwatora Zabytków. Ładnie utrzymane, stanowią doskonałe miejsce do wypoczynku i obcowania z przyrodą.

 

W jedlickim parku na szczególną uwagę zasługuje osiem 350-500-set letnich dębów szypułkowych i 400-stu letnia lipa o wysokości 21 metrów. Są one wpisane na listę pomników przyrody. W parku w Żarnowcu z myślą
o turystach utworzono ścieżkę dydaktyczną. Na 40 stanowiskach rozmieszczono tabliczki informacyjne z opisem obiektów historyczno-przyrodniczych znajdujących się w sąsiedztwie 800 metrowej trasy.

 

W Moderówce na uwagę zasługuje skupisko 22 drzew – 19 dębów szypułkowych, 2 lipy drobnolistne i 1 czereśnia ptasia. Wszystkie drzewa mają ponad 100 lat i osiągnęły wysokość 10-25 metrów. Zostały ustanowione pomnikami przyrody.

Gmina Miejsce Piastowe

 

Gmina Miejsce Piastowe położona jest w południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego w Kotlinie Krośnieńskiej. Powierzchnię 5146 ha zamieszkuje aktualnie ponad 13.5000  mieszkańców skupionych w 9 sołectwach: Miejsce Piastowe, Głowienka, Targowiska, Rogi, Łężany, Wrocanka, Niżna Łąka, Widacz, Zalesie.

 

W centrum tej miejscowości przecinają się drogi krajowe nr 9 i nr 28.

 

Przez teren gminy przepływają rzeki Jasiołka i Lubatówka, oraz potoki Iwonicki i Badoń.

 

Cała gmina znajduje się w strefie klimatu górskiego i podgórskiego.

 

Najbliższe drogowe przejście graniczne w Barwinku odległe jest o 30 km od Miejsca Piastowego.

Szczególny nacisk w Gminie jest położony na poprawę stanu szkół, ich bazy lokalowej, zaplecza sportowego i kuchennego. W 7 na 8 szkół zostały uruchomione świetlice szkolne. Na terenie gminy funkcjonuje 11  dziewięciogodzinnych  oddziałów przedszkolnych oraz cztery zespoły wychowania przedszkolnego. W 2009 r. powstały nowoczesne, kolorowe place zabaw dla dzieci.

 

W Miejscu Piastowym wybudowano boisko sportowe „Orlik”, a w Targowiskach boisko wielofunkcyjne ze sztucznej nawierzchni.

 

Od roku 2008 na terenie Gminy funkcjonuje bezpłatna sieć Internetu szerokopasmowego „MiPi – Internetowa Gmina Miejsce Piastowe”. W 2009 r. została ona znacznie rozbudowana tak, że z tych usług może skorzystać każdy mieszkaniec. Abonentów sieci jest coraz więcej – ponad 800 gospodarstw, a punkty swobodnego dostępu do Internetu na cieszą się coraz większym zainteresowaniem.

Zobacz więcej...