Uncategorized

Dodatkowe środki na wdrażanie LSR dla LGD „Kraina Nafty” w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informuję, iż Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, po raz kolejny znalazła się w gronie 9 najlepszych lokalnych grup w Województwie Podkarpackim, i z sukcesem zakończyła kolejny etap wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Nasza praca i zaangażowanie zostało nagrodzone i otrzymaliśmy początkiem bieżącego roku dodatkowe środki w wysokości 990 000 zł – „II Bonus”. Warunkiem otrzymania środków było osiągnięcie (wg. stanu na dzień 31.08.2019 r.) poziomu co najmniej 65% zakontraktowanych środków z Budżetu LSR czyli zawartych umów o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2, który wynosi 9 990 000 zł. Dzięki tym dodatkowym środkom nasz budżet zwiększył się do kwoty 10 980 000 zł. Otrzymane środki przeznaczyliśmy na przedsięwzięcia związane
z podejmowaniem działalności gospodarczej oraz rozwojem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej. Dodatkowe środki na rozwój przedsiębiorczości – to nowe firmy i nowe miejsca pracy na obszarze LGD. Warto więc się o nie postarać, przy okazji planowanego naboru, tym bardziej, iż obowiązują nowe, złagodzone warunki ubiegania się o wsparcie. A infrastruktura społeczna, wiemy dobrze, że zawsze służy mieszkańcom, turystom i poprawie ogólnego wizerunku i rozwoju naszych małych ojczyzn. Nabory w ramach tych zakresów zaplanowaliśmy na II półrocze tego roku. I jest mi ogromnie miło poinformować Państwa, że już w najbliższym czasie ruszamy z naborami wniosków. Planowany termin naborów to od 2 do 16 listopada 2020 r.

(więcej…)

Zobacz więcej...

ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W BIURZE STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY” W CZASIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

Szanowni Państwo,

w związku obserwowanym w ostatnim czasie wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2, oraz w związku z planowanymi w najbliższym czasie trzema naborami wniosków, LGD „Kraina Nafty” wprowadza następujące zasady dotyczące udzielania doradztwa, obsługi bezpośredniej oraz składania wniosków:

 1. W trosce o bezpieczeństwo naszych interesantów oraz pracowników Biura LGD „Kraina Nafty”, w Biurze LGD stosujemy organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem epidemii.
 2. Rekomendowane są usługi doradcze świadczone w formie telefonicznej pod numerami tel: 725 999 721 lub 725 995 723 lub zdalnej, za pośrednictwem poczty e-mailowej: biuro@kraina-nafty.pl
 3. Doradztwo świadczone jest przez pracowników biura w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
 4. Konsultacje bezpośrednio w biurze LGD będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę – pozwoli nam to uniknąć zbyt dużej liczby osób w biurze w tym samym czasie.
 5. Konsultacje indywidualne bez uprzedniego uzgodnienia daty i godziny konsultacji, będą możliwe jeśli nie będzie na terenie biura LGD w tym samym czasie innych interesantów.
 6. Pierwszeństwo w obsłudze bezpośredniej mają osoby składające wniosek o przyznanie pomocy. Osoby składające wnioski są zwolnione z wcześniejszego umawiania wizyty w biurze (dotyczy okresu trwania naboru).
 7. Jednocześnie w Biurze LGD może przebywać tylko jedna osoba składająca wniosek lub korzystająca z doradztwa.
 8. Od wejścia do budynku biura oraz podczas udzielania doradztwa lub składania wniosku wnioskodawca oraz pracownik Biura LGD zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innymi równoważnymi nakryciami).
 9. Przed rozpoczęciem doradztwa wnioskodawca zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.
 10. W przypadku, gdy wnioskodawca będzie uchylał się od obowiązku wskazanego w pkt. 8, pracownik biura LGD może odmówić udzielenia doradztwa w formie bezpośredniej lub skrócić usługę.
 11. Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania w Biurze LGD osób towarzyszących wnioskodawcy, jeżeli nie jest to niezbędne do właściwego skorzystania z doradztwa lub składania wniosku.
 12. W Biurze LGD obowiązuje nakaz zachowania minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m.
 13. W Biurze LGD prowadzona jest ewidencja osób korzystających w danym dniu z konsultacji bezpośrednich oraz składających wnioski.
 14. Osoby w złym stanie zdrowia z występującymi wyraźnymi objawami chorobowymi tj. kaszlem, katarem, dusznościami i gorączką nie będą obsługiwane.
 15. Osoby zarażone Covid-19 lub przebywające na kwarantannie lub w miejscach, które są ogniskami proszone są o powiadomienie o tym fakcie pracownika LGD oraz bezwzględne powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Biurze LGD.
 16. Prosimy o informowanie Biura LGD o fakcie przebywania na kwarantannie lub zarażeniu koronawirusem, jeśli mogło dość do niego w czasie zbieżnym do wizyty w Biurze LGD.
 17. Prosimy mieć na uwadze, że musimy zachować szczególną ostrożność i reżim sanitarny, szczególnie w okresie naboru wniosków.
 18. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń.

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura LGD

Zobacz więcej...

Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 10 września weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dokument ten wprowadził szereg zmian mających na celu ułatwienie wywiązania się ze zobowiązań umów o dofinansowanie zawartych w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Powstał w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi warunkami ubiegania się o wsparcie (https://kraina-nafty.pl/zasady-warunki-przyznania-pomocy-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/)

Rozporządzenie

W stosunku do już realizowanych i jeszcze niezakończonych działań inwestycyjnych (gdzie umowa o przyznanie pomocy została już zawarta z Samorządem Województwa), stosuje się obowiązujące przepisy, które weszły od dnia 10 września 2020 roku.

Zobacz więcej:
Uproszczenia w Leaderze

Zobacz więcej...

Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane przez Lubelską Fundację Rozwoju

Szanowni Państwo,

na prośbę Lubelskiej Fundacji Rozwoju,  uprzejmie informujemy, iż w na terenie woj. podkarpackiego dostępne są niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz tworzenie stanowisk pracy w ramach Programu „Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II”. W ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek udziela Lubelska Fundacja Rozwoju.

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej
Od lutego 2020 r. na terenie woj. podkarpackiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Z pożyczki skorzystać mogą:

 • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
 • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
 • zarejestrowani bezrobotni lub
 • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 100 489,60 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Oprocentowanie:

 • 0,01 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
 • 0,03 %w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

Okres spłaty: do 7 lat.
Karencja – do 12 miesięcy.
Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 30 146,88 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

Okres spłaty: do 3 lat.

Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:

 • brak dodatkowych opłat i prowizji,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa,
 • szybka decyzja o przyznaniu środków finansowych
 • możliwość umorzenia pożyczki

Szczegółowe informacje:
Bank Gospodarstwa Krajowego
www.wsparciewstarcie.bgk.pl

Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Rzeszowie
Al. Krzyżanowskiego 6a lok. 8, 35-329 Rzeszów
tel. 17 853 59 17
www.lfr.lublin.pl

Zobacz więcej...

Walne Zebranie Członków 16 września 2020 roku o godz.: 16:00

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 września 2020 r. o godz. 16:00
w Hotelu Natura Zdrój Wellness & Spa
Aleja Słoneczna 7 w  Iwoniczu Zdroju (dawny Hotel Glorietta),
sala konferencyjna na I piętrze
odbędzie się  Sprawozdawczo – wyborcze Walne Zebranie Członków
Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”.

W załączeniu przesyłamy Państwu Porządek obrad, projekty uchwał oraz  materiały:

 • Sprawozdanie merytoryczne z pracy Zarządu za 2019 r.
 • Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
 • Protokół Komisji Rewizyjnej za 2019 r. oraz wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie Zarządowi absolutorium
 • Sprawozdanie z działalności Rady za 2019 r.
 • Broszura – podsumowanie okresu realizacji LSR 2014-2020,
 • Uchwała o zmianie LSR będzie przedstawiona na Walnym Zebraniu.

Prosimy o zapoznanie się z przekazanymi materiałami celem usprawnienia przeprowadzenia Walnego Zebrania i zrezygnowania z ich szczegółowego prezentowania podczas obrad.

Szanowni Państwo, planowane Walne Zebranie, z uwagi na trwający stan epidemii oraz zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19, będzie inne niż nasze dotychczasowe Walne Zebrania, prosimy więc z uwagi na bezpieczeństwo nas wszystkich o zachowanie wszelkich możliwych środków ostrożności oraz zachowywanie bezpiecznych odległości. Walne zebranie musi odbyć się z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych, tak więc prosimy Państwa o zabranie ze sobą maseczek ochronnych i rękawiczek, będzie także zastosowana obowiązkowa dezynfekcja rąk.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Konsultacje społeczne – Europejski Zielony Ład: Komisja przygotowuje nowe inicjatywy w celu wzmocnienia sektora rolnictwa ekologicznego

Zachęcamy do konsultacji publicznych pod tym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org/addFeedback?p_id=8473014 (kwestionariusz będzie dostępny w internecie przez okres 12 tygodni do dnia 27 listopada).

Komisja Europejska rozpoczęła 4 września 2020 roku konsultacje publiczne w sprawie przyszłego planu działania na rzecz rolnictwa ekologicznego. Sektor ten będzie odgrywał ważną rolę w osiąganiu ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu oraz celów wyznaczonych w ramach strategii „od pola do stołu” i strategii na rzecz bioróżnorodności.
(więcej…)

Zobacz więcej...

SZKOLENIE Z PISANIA WNIOSKU I BIZNESPLANU – 09.09.2020r. 10:30 w Iwoniczu-Zdroju.

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” zaprasza na bezpłatne szkolenie dotyczące przygotowywania wniosku i biznesplanu w ramach naboru na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej realizowanego w ramach podziałania 19.2 PROW.
Szkolenie będzie miało miejsce 09.09.2020r. (środa), o godz.: 10:30 w Iwoniczu Zdroju przy al. Słonecznej 7 – Hotel Natura Zdrój Wellness & SPA (dawny Hotel Glorietta).

Uczestnictwo w szkoleniu WYŁĄCZNIE po wcześniejszym zapisie pod numerem telefonu 725 999 721 lub mailowo promocja@kraina-nafty.pl do dnia 07.09.2020r.
Obowiązek posiadania maseczki!

Zobacz więcej...

Mikropożyczki dla przedsiębiorców z województwa podkarpackiego z terenów wiejskich (wsie, miasta do 40 tys. mieszkańców)

Szczegóły pod linkiem: http://fundacjawspomaganiawsi.pl/mikropozyczki/

Warunki udzielania pożyczek dla przedsiębiorców są następujące:

 • pożyczki udzielane są na finansowanie działalności gospodarczej (w rozumieniu “Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) na cele inwestycyjne i środki obrotowe,
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą krócej niż 12 miesięcy kwota pożyczki udzielana jest do 30 000 zł (na okres 36 miesięcy),
 • dla osób prowadzących działalność gospodarczą powyżej 12 miesięcy kwota pożyczki udzielana jest od 30 001 do 50 000 zł (na okres 48 miesięcy),
 • okres karencji w spłacie pożyczki nie może być dłuższy niż 2 miesiące licząc od daty podpisania umowy do dnia spłaty pierwszej raty;
 • oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,61% do 5,61% w skali roku zgodnie z Regulaminem Udzielania Pożyczek.

Zabezpieczenie pożyczki stanowi:

 • poręczenie co najmniej jednej osoby fizycznej, ustanowione według przepisów prawa wekslowego;
 • weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez pożyczkobiorcę wraz z poręczeniem wekslowym wystawionym przez poręczycieli i potwierdzonym przez ich współmałżonków, z uwzględnieniem rozdzielności majątkowej;

Inne dopuszczone prawem formy zabezpieczenia pożyczek, w tym:

 • zastaw rejestrowy na pojazdach mechanicznych,
 • blokada środków na rachunku bankowym,
 • hipoteka na działkach niezabudowanych
 • notarialny akt dobrowolnego poddania się egzekucji

Zapraszamy obecnych i przyszłych przedsiębiorców z terenów wiejskich (wsie, miasta do 40 000 mieszkańców) do kontaktu z doradcami terenowymi Fundacji Wspomagania Wsi w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących programu.
(więcej…)

Zobacz więcej...

PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA w KROŚNIE ogłasza nabór kandydatów do projektu DOTACJE NA START

NABÓR TRWA OD 28 sierpnia 2020 roku do 3 września 2020 roku!
Szczegóły pod linkiem: http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/875-dotacje-na-start-ogloszenie-rekrutacji-do-projektu

PIG KROSNO ogłasza nabór kandydatów do projektu DOTACJE NA START. Uczestnikiem projektu może zostać osoba w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) mieszkająca na terenie województwa podkarpackiego: miasto Krosno, powiat krośnieński, powiat jasielski, powiat strzyżowski, powiat brzozowski, powiat bieszczadzki, powiat leski, powiat sanocki zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego z wyłączeniem zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W szczególności projekt kierowany jest do:
a) osób bezrobotnych  lub biernych zawodowo  będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby niskowykwalifikowane  (posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3),
b) rolników lub członków ich rodzin zarejestrowani jako osoby bezrobotne, których gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa,
c) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 (nie będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
Osoby odchodzące rolnictwa podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) w momencie założenia działalności gospodarczej będą zobowiązane do przejścia do ogólnego systemu ubezpieczeń (ZUS).

Co można otrzymać w ramach projektu?
– Szkolenia ABC przedsiębiorcy: 50 godzin dydaktycznych (5 dni szkoleniowych po 8 godz. i 2 dni szkoleniowe po 5 godz.), obejmuje moduły: Rozpoczęcie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej 8h; marketing i promocja 8h; biznesplan 26h, rachunkowość i zewnętrzne źródła finansowania 8h.
– Dotacje (ścieżka dotacyjna). – 71 os., nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana na utworzenie przedsiębiorstwa (23.050,00 PLN).
– Wsparcie pomostowe – wsparcie udzielne w okresie 12 m-c od założenia działalności (12 mies. x 2.000,00 PLN).

Na co można przeznaczyć środki?
Środki z bezzwrotnej dotacji na rozwój działalności będą mogły być przeznaczone na:

 •  zakup nowych środków trwałych,
 • zakup nowego pozostałego sprzętu i wyposażenia (np. meble),
 • zakup używanych środków trwałych oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, pod warunkiem, że:
  a) cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;
  b) środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych – zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym głównie licencje i oprogramowania,
 • zakup robót i/lub materiałów budowlanych w celu dostosowania budynków (maksymalnie 20% wydatków), pomieszczeń  i miejsc pracy do podejmowania działalności gospodarczej pod warunkiem, że pozostają w bezpośrednim związku z celami przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem (tzn. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów założonych we wniosku);
 • środki transportu pod warunkiem, że:
  a) stanowią maksymalnie 40% wydatków, o które wnioskuje Uczestnik projektu w Biznes planie,
  b) stanowią niezbędny element działalności gospodarczej,
  c) o dofinansowanie ich zakupu, mogą starać się jedynie ci przedsiębiorcy, którzy nie prowadzą działalności w sektorze transportu drogowego towarów i zagwarantują, że zakupiony środek transportu będzie służył wyłącznie do realizacji celu określonego w biznes planie (na użytek prowadzonej działalności gospodarczej tzw. użytek własny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz przedstawią zasady ewidencji środka trwałego na potrzeby przedsiębiorstwa.

BIURO PROJEKTU:
Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Pużaka 37
38-400 Krosno
tel. 693 879 878 (Prosimy o kontakt w godzinach od 9:00 do 15:00)
adres e-mail: pig@pigkrosno.pl
Więcej informacji: www.pigkrosno.pl

Zobacz więcej...