Uncategorized

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!

W ramach tego programu organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą się ubiegać się o dofinansowanie na rewitalizację Miejsc Pamięci w swoim lokalnym otoczeniu.
Wnioskodawcami mogą być również instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie.
Do rozdania czekają granty w wysokości 7000 zł.
Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych.

Poprzednie trzy edycje programu pokazały nam, jak istotny dla społeczeństwa jest lokalny patriotyzm i pamięć o przodkach przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wspólne działania nie tylko integrują ze sobą mieszkańców, ale przede wszystkim stanowią ochronę, by historia nie została bezpowrotnie utracona. Program CZUWAMY! PAMIĘTAMY! spotyka się z coraz większym uznaniem i jesteśmy przekonani, że warto go kontynuować mówi Marta Soluch Prezes Zarządu Fundacji ORLEN.

W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej – wynikiem tej współpracy będzie wsparcie przez IPN oceny wniosków pod kątem merytorycznym, a w trakcie realizacji projektów, wsparciem koncepcyjnym i estetycznym dla organizacji przy wykonywaniu Miejsc Pamięci. W ubiegłych edycjach wsparciem objętych zostało aż 66 projektów dotyczących rewitalizacji Miejsc Pamięci, a na ten cel przeznaczono ponad 350 tys. zł.

Wnioski można składać od 30 marca do 28 kwietnia 2021 roku. Regulamin Programu oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem: www.fundacja.orlen.pl.
Co ważne, projekty muszą być zrealizowane w okresie od 14 czerwca 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi 28 maja 2021 roku.

Regulamin Programu oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem: www.fundacja.orlen.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: czuwamypamietamy@orlen.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym programie!

Zobacz więcej...

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych organizowany przez Civic Europe Idea Challenge – zyskaj do 35 000 euro na projekt.

Szanowni Państwo
W imieniu Civic Europe Idea Challenge przekazujemy informację o nowej edycji konkursu grantowego dedykowanym organizacjom pozarządowym z małych miejscowości lub wsi.
Civic Europe Idea Challenge to program grantowy i rozwoju kompetencji realizowany w 12 krajach Europy jednocześnie (w tym w Polsce). Budżet konkursu to 700 000 euro – Jury konkursowe przyzna 20 grantów do 35 000 euro.
Warto zawalczyć o te środki, ponieważ zwycięskie organizacje otrzymają nie tylko granty, ale zostaną również zaproszone do międzynarodowej sieci wsparcia i rozwoju „The Circles of Change” Sieć ta oparta jest o trzy filary: społeczność, rozwój kompetencji, wizerunek.

Konkurs jest przeprowadzany w języku angielskim.

W konkursie grantowym, mogą wziąć, udział organizacje, których projekty:

 • WZMACNIAJĄ ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE NA POZIOMIE LOKALNYM
 • ANGAŻUJĄ W DIALOG
 • MAJĄ POZYTYWNY I TRWAŁY WPŁYW
 • LOKALIZACJA W MNIEJSZYCH MIASTACH LUB NA OBSZARACH WIEJSKICH

Termin zgłoszeń od 15 marca do 26 kwietnia 2021  do godziny 12:00
Rejestracja online – wymagana do zamieszczenie swojego pomysłu na „platformie pomysłów” organizatora.
Instrukcja rejestracji
Czas realizacji projektów: październik 2021 – listopad 2022

Jakich projektów nie można zrealizować z tych środków:

 • projektów, które mają na celu stworzenie „gotowych produktów” np. filmów, materiałów szkoleniowych, aplikacji, warsztatów, bez udziału podmiotów współpracujących i które nie mają wpływu na zacieśnianie więzi społecznych,
 • wydarzeń typu festiwale, wydarzeń rozrywkowych, sportowych  i wydarzeń  bez dłuższego, mierzalnego wpływu na lokalną społeczność,
 • badań,
 • budowy budynków, remontów/modernizacji,
 • komercyjnych pomysłów, produktów/projektów etc.,
 • wsparcie nie jest przeznaczone dla osób indywidualnych lub grup złożonych z osób indywidualnych.

WIĘCEJ INFORMACJI:
O kryteriach wyboru projektów i podmiotach uprawnionych do udziału w języku angielskim
Skrót informacji w języku polskim

Program realizują MitOst i Sofia Platform, a finansuje Stiftung Mercator.

Zobacz więcej...

Ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że 31 marca 2021 r. ruszają dwa nabory wniosków organizowane przez ARiMR:
Premia dla młodych rolników,
Bezzwrotna pomoc na “Restrukturyzację małych gospodarstw.

PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinansowanie.
Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja.

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można składać wnioski o wsparcie na “Restrukturyzację małych gospodarstw”. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy; 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/31-marca-ruszaja-dwa-nabory-wnioskow-z-prow-2014-2020.html?fbclid=IwAR3moExp0oEKsNp1DHdNoCaN030naMIHcWLrNPj_ejcaxz68k4H4LZfJlf0

Zobacz więcej...

“Dotacja dla Ciebie już dziś – wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia” – bezpłatne webinarium organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie.

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Krośnie.
Webinarium odbędzie się 17 marca 2021 r. od 10:00 do 10:50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.krosno@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 marca 2021 r. do 15:30.
Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (17 marca 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Głównie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubodzy pracujący oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa. Szczególnie zapraszamy osoby  zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie powiatu: jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego.

Poniżej przedstawiamy program webinarium:

 1. Zasady podziału środków: – 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;
 2. Grupa docelowa z wkluczeniami;
 3. Definicje pojęć;
 4. Zasady dofinansowania (kwoty);
 5. Zabezpieczenie;
 6. Ścieżka aplikowania o wsparcie;
 7. Zobowiązania Beneficjenta wsparcia;
 8. Operatorzy wsparcia (aktualne nabory wniosków);
 9. Omówienie dokumentacji rekrutacyjnej

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizatorem webinarium jest:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno
tel.: 798 771 192, 798 771 620
e-mail lpi.krosno@podkarpackie.pl

Zobacz więcej...

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń wiejskich do udziale w Konkursie o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP (konkurs organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RPAgatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.
Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
(więcej…)

Zobacz więcej...

Poprzyj Lokalne Grupy Działania w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023r.

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.
Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

 • 8 526 miejsc pracy,
 • 4 328 nowych firm,
 • 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
 • 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

I te liczby ciągle rosną!

W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje przekazać na LEADER’a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.

Prosimy, o wzięcie udziału w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (do 15 lutego 2021 r.).
Można to zrobić na stronie internetowej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku – link do konsultacji

(więcej…)

Zobacz więcej...

WAŻNE – Beneficjenci naboru numer 8/2020 na podejmowanie działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo!

W związku ze zmianą formularza Umowy o Przyznanie Pomocy, zmianie uległ również załącznik do umowy, jakim jest BiznesPlan.
Załączone przez Państwa (nabór numer 8/2020 podejmowanie działalności gospodarczej od 02.11.2020r. do 16.11.2020r.) do Wniosku o Przyznanie Pomocy BiznesPlany, są na nieaktualnej wersji i w związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wystosuje prośbę o zaktualizowanie BiznesPlanu do wersji 4z.

 

W celu usprawnienia i ułatwienia przesyłamy poniżej aktualne wersje dokumentów (obowiązujące od 21.12.2020r.):

W przypadku trudności z pobraniem załączników proszę wejść na stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, gdzie znajdą Państwo aktualne wersje dokumentów: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

Zobacz więcej...

Prośba o podpisanie petycji. PILNE!

Szanowni Państwo! Potrzebna nam jest Wasza pomoc – sprawa jest pilna.
HELP! DZIAŁAJMY WSPÓLNIE DLA LGD!
Rozpoczęliśmy akcje zbierania podpisów pod petycją z prośbą do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zwiększenie alokacji środków na wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w nowej perspektywie unijnej, rażąco bowiem spada o blisko 70%!!!
Jeżeli uważacie, że to słuszny postulat PROSIMY WAS O WSPARCIE I PODPISANIE SIĘ POD TĄ PETYCJĄ. SPRAWA JEST PILNA.
Link do petycji: http://chng.it/gpTBd7SjKf

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie i przesłanie pisma w tej sprawie do Ministerstwa Rolnictwa lub pismo można także podpisać u nas w LGD – jako pismo zbiorcze.
Wzór pisma: pismo do Ministerstwa Rolnictwa
Będziemy wdzięczni za informację zwrotną, co do wysłania pisma.
Podobne pisma będą wysyłane także przez same LGD.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY ZA WASZE WSPARCIE I POMOC – RAZEM wspólnie działamy na rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny!

Zobacz więcej...