Dukla

Dukla

23 czerwca 2012 r. w Dukli – LGD „Kraina Nafty” i LGD Nasze Bieszczady rozpoczęły kolejny cykl imprez pn. Festiwalrzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków, organizowanych w ramach projektu współpracy – Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej.

Podczas tej imprezy przedstawiciele z obszaru obu parterów prezentowali rękodzieło artystyczne i twórczość ludową, tradycje kulinarne oraz zwyczaje i obrzędy lokalne, nie zabrakło również występów zespołów i kapel ludowo-obrzędowych.

Poniżej krótka fotorelacja z imprezy.