Ogłoszenie

Ogłoszenie

 

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” ogłasza nabór uczestników do projektu „Przepis na sukces”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.4 POKL „Niepełnosprawni na rynku pracy”.

 

Celem projektu jest zaktywizowanie zawodowe i społeczne absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iwoniczu-Zdroju (SOSW) rocznik 2008 – 2012 będących osobami niepełnosprawnymi poprzez realizację kompleksowego programu aktywności zawodowej, dostosowanych do potrzeb i pre­dyspozycji osób niepełnosprawnych w terminie do 31.05.2014 roku.

 

Szczegółowe warunki rekrutacji określa

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

„PRZEPIS NA PRACĘ”

 

Rekrutacja trwa do 8 października 2013 r.

 

Wypełnione dokumenty (Załącznik nr 1-formularz zgłoszeniowy, Załącznik nr 4 – oświadczenie – wiek, status osoby bezrobotnej, zamieszkanie, kserokopia dyplomu, orzeczenia o niepełnosprawności)należy złożyć osobiście w siedzibie Biura Projektu lub przesyłać mailem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej/kuriera do siedziby biura projektu;

 

Jeśli spełniasz poniższe kryteria i jesteś osobą:

– w wieku 18-28 lat

– absolwentemSOSW w latach 2008 – 2012

– niepełnosprawną

– bezrobotną

– mieszkającą na terenie powiatu krośnieńskiego

– bezskutecznie poszukujesz pracy

weź udział w rekrutacji do projektu

„Przepis na pracę”

oferujemy:

 

– indywidualne poradnictwo zawodowe

– warsztaty z doradcą zawodowym

– poradnictwo psychospołeczne

– szkolenia
– półroczny płatny staż

 

gwarantujemy:
– stypendium stażowe

– dojazd na warsztaty i staż

– catering

– materiały szkoleniowe