Podpisanie umowy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

Podpisanie umowy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

W dniu 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” Prezes Zarządu Janina Gołąbek oraz Wiceprezes Stanisław Chochołek podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Nasza LSR zajęła 7 miejsce na liście wybranych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność w ramach konkursu na wybór LSR w całym województwie podkarpackim.

Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju łącznie pozyskaliśmy kwotę 3 612 512,27 euro.