Procedura wyboru operacji

pdf PROCEDURA WYBORU OPERACJI w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla operacji składanych przez Beneficjentów innych niż LGD

Załączniki do Procedury wyboru operacji:

pdf Załącznik Nr 1 Karta opisu spełniania lokalnych kryteriów

pdf Załącznik Nr 1a Doświadczenie w realizacji projektów

pdf Załącznik Nr 2 Karta wstępnej oceny operacji/wniosku o przyznanie pomocy złożonego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
pdf Załącznik Nr 3 Wzory pism  

pdf Załącznik Nr 4 – Protest 

pdf Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Załączniki do Wytycznych:

pdf  Załącznik Nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki

pdf  Załącznik Nr 2 – Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

pdf  Załącznik Nr 4 Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa

REGULAMIN RADY LGD „KRAINA NAFTY”