Regulamin Rady LGD

pdf REGULAMIN RADY LGD „KRAINA NAFTY”

Załączniki do Regulaminu Rady:

pdf Załącznik Nr 1 Oświadczenie Członka Rady dotyczące zachowania poufności danych oraz ochrony danych osobowych 

pdf Załącznik Nr 2 Oświadczenie o bezstronności

pdf Załącznik Nr 3 –  Karta oceny operacji złożonej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

pdf Załącznik nr 3aKarta oceny Grantów złożonej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

pdf Załącznik nr 4 – Karta oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

pdf Załącznik nr 4aKarta oceny spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

pdf Załącznik nr 5 Karta oceny punktowej operacji

pdf Załącznik nr 5a Karta oceny punktowej Grantu

pdf Załącznik nr 6 Karta ustalania kwoty wsparcia dla operacji