Regulamin Rady LGD

pdf REGULAMIN RADY LGD „KRAINA NAFTY”

Załączniki do Regulaminu Rady:

pdf Załącznik Nr 1 – Oświadczenie Członka Rady dotyczące zachowania poufności danych oraz ochrony danych osobowych 

pdf Załącznik Nr 2Oświadczenie o bezstronności

pdf Załącznik Nr 3 –  Karta oceny operacji złożonej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

pdf Załącznik nr 3aKarta oceny Grantów złożonej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

pdf Załącznik nr 4 – Karta oceny spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji złożonej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

pdf Załącznik nr 4a – Karta oceny spełniania lokalnych kryteriów dla Grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

pdf Załącznik nr 5Karta oceny punktowej operacji

pdf Załącznik nr 5a – Karta oceny punktowej Grantu

pdf Załącznik nr 6 Karta ustalania kwoty wsparcia dla operacji