Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania “Kraina Nafty”

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania “Kraina Nafty”

Szanowni Państwo!

Zarząd LGD "Kraina Nafty" uprzejmie informuje, iż w dniu 19.04.2013 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Restauracji "Dwa Klimaty" w Iwoniczu, ul. Floriańska 38, odbędzie się Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Kraina Nafty".

Po WZC odbędzie się krótkie spotkanie informacyjne dotyczące Wdrażania LSR.
W rozwinięciu Porządek Obrad, projekty uchwał oraz sprawozdania.

 

Porzadek Obrad.pdf

Projekty uchwal.pdf

Protokół Komisji Rewizyjnej.pdf

Sprawozdanie finansowe za 2012 r..pdf

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu za 2012 r..pdf

Sprawozdanie Rady.pdf

Zaproszenie.doc