Zaproszenie na Jubileuszowe Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”.