Blog

Nabór Biznesplanów dla II naboru

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU

ogłaszają nabór biznesplanów dla wybranych w ramach II naboru Uczestników projektu
„DOTACJE DLA MŁODYCH”,

realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór Biznesplanów odbędzie się w dniach 2 – 7 czerwca 2022 r.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Nabór biznesplanów dla I naboru

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU

ogłaszają nabór biznesplanów dla wybranych w ramach I naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”,
realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór Biznesplanów odbędzie się w dniach 26 –  31 maja 2022 r.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Bezpłatne szkolenie online dla NGO

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”  wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom, wolontariuszom i przedstawicielom NGO w ramach projektu Efektywne NGO 2.

Celem jest podniesienie wśród organizacji pozarządowych umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby miały one realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Miej wpływ na działania realizowane przez naszą LGD! Mieszkasz na naszym obszarze – wypełnij ankietę

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym ewaluacji końcowej (ex-post) Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. Badania ankietowe skierowane są do mieszkańców obszaru LSR oraz beneficjantów poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  Ankieta jest anonimowa, co oznacza, że nie gromadzimy żadnych danych, które mogą pozwolić na identyfikację osób ją wypełniających.

Ankieta dla mieszkańców dostępna jest TUTAJ

 

Zobacz więcej...