Blog

Walne Zebranie Członków LGD ,,Kraina Nafty” 05.06.2023 roku o godz.: 16.00

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu LGD serdecznie zapraszam na sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”, które odbędzie się 5 czerwca 2023 roku. o godz. 16:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Będzie to dla nas – LGD bardzo ważne Walne Zebranie, gdyż w porządku przewidziane jest uchwalenie LSR na nowy okres programowania, a jest to już ostatni możliwy termin na przyjęcie i złożenie LSR w wymaganym terminie tj do 7.06 br.

Jednak by przyjąć nową LSR, najpierw musimy dokonać zmian w Statucie – przede wszystkim dostosować go do wymogów i aktów prawnych w ramach nowej perspektywy. Do zmian Statutu potrzebne jest quorum a więc obecność więcej niż połowy członków LGD. Dlatego prosimy Państwa o przybycie na pierwszy termin na godzinę 16:00, co umożliwi nam sprawne procedowanie (ze względu na obszerny zakres porządku obrad) i jest konieczne ze względu na konieczność zmiany Statutu.

Zwracamy się także do Państwa z prośbą o poważne potraktowanie potwierdzenia udziału w Zebraniu lub przekazanie informacji
o nieobecności,
co pozwoli nam na usprawnienie kwestii organizacyjnych.

LSR oraz Sprawozdanie Rady zostanie przedstawione na WZC.

(więcej…)

Zobacz więcej...

II KRAJOWY PROJEKT WSPÓŁPRACY

Z dniem 11 maja 2023 r. dokonano końcowego odbioru realizacji zadania pn. Budowa obiektów małej architekury w miejscu publicznym w miejscowościach:

  • Gmina Chorkówka, miejscowość Zręcin, działka nr ewid. 893 (przy Domu Ludowym);
  • Gmina Dukla, miejscowość Chyrowa, działka nr ewid. 38 (przy drodze powiatowej nr 1911R Iwla – Polany);
  • Gmina Iwonicz-Zdrój, miejscowość Iwonicz-Zdrój, działka nr ewid. 1539/6, 1381 (przy ulicy Piwarskiego);
  • Gmina Jaśliska, miejscowość Daliowa, działka nr ewid. 269/2 (parking przy DW 897);
  • Gmina Jedlicze, miejscowość Jedlicze, działka nr ewid. 2240/28 (plac przy Skateparku);
  • Gmina Miejsce Piastowe, miejscowość Niżna Łąka, działka nr ewid. 57 (teren za mostem w kierunku ul. Sportowej).

(więcej…)

Zobacz więcej...

Informacja o posiedzeniu Rady LGD dotyczącym rozpatrzenia Protestu w zakresie naboru numer 1/2023

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w dniu 12 kwietnia 2023 r., odbędzie się posiedzenie Rady LGD, mające na celu rozpatrzenie złożonego Protestu w zakresie naboru: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (nabór numer 1/2023) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Protokół z posiedzenia Rady LGD „Kraina Nafty” dotyczący rozpatrzenia Protestów w zakresie naboru numer 1/2023

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru nr 1/2023

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 28 marca 2023 r.,
dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020., w zakresie:

  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych
    w ramach naboru nr 1/2023 trwającego od 8 do 22 marca 2023 r.

W ramach naboru nr 1/2023 do Biura LGD wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2023 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w ramach naboru w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy.

W dniu 28 marca 2023 r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.

Zobacz więcej...