Blog

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” przedkłada do konsultacji projekty:

  • Lokalnych kryteriów wyboru operacji LGD ,,Kraina Nafty” w ramach PS WPR na lata 2023-2027 oraz FEP na lata 2021-2027 wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów,
  • Procedury Wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania interwencji 13.1. – LEADER/RLKS ze środków PS WPR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,, Kraina Nafty” wraz z załącznikami,
  • Procedury Wyboru i oceny Grantobiorców w ramach wdrażania interwencji I.13.1. – LEADER/RLKS ze środków PS WPR w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania ,, Kraina Nafty” na lata 2023-2027 wraz z załącznikami,
  • Regulamin Rady LGD ,,Kraina Nafty”.

Uwagi prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 999 721 do dnia 27.05.2024 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Walne Zebranie Członków LGD ,,Kraina Nafty” 27 maja 2024 r. godz. 15.00

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu LGD serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”, które odbędzie się 27 maja 2024 roku o godz. 15:00 w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Dokumenty Lokalne kryteria wyboru LGD ,,Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Regulamin Rady zostaną przedstawione i omówione na WZC.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 999 721 do dnia 17.05.2024 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach. 

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru nr 1/2024

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 7 marca 2024 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w zakresie:

  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych
    w ramach naboru nr 1/2024 trwającego od 16 lutego do 29 lutego 2024 r.

W ramach naboru nr 1/2024 do Biura LGD wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w ramach naboru w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy.

W dniu 7 marca 2024 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2024

 

 

 

                                                                                                                            Data publikacji: 24.01.2024 r.

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2024

 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
 informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie

ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY
TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

 

(więcej…)

Zobacz więcej...

Podpisanie umowy na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027

W dniu 9 stycznia 2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” Prezes Zarządu Janina Gołąbek oraz Wiceprezes Stanisław Chochołek podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2027.

Nasza LSR zajęła 7 miejsce na liście wybranych Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność w ramach konkursu na wybór LSR w całym województwie podkarpackim.

Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju łącznie pozyskaliśmy kwotę 3 612 512,27 euro.

 

Zobacz więcej...