Blog

Walne Zebranie Członków LGD ,,Kraina Nafty” 01.12.2023 roku o godz.: 13.00

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu LGD serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków LGD “Kraina Nafty”,
które odbędzie się 1 grudnia 2023 roku. o godz. 13:00  (I termin) w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce. W przypadku braku quorum II termin godz. 13:30.

Uprzejmie informujemy, że zmiana LSR dotyczyć będzie przesunięcia niewykorzystanych środków na planowany do ogłoszenia nabór w zakresie Infrastruktury, a tym samym pełnego wykorzystania budżetu LSR na lata 2014-2020. Uchwała i zakres jej zmian są w trakcie konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i zostaną przedstawione i omówione na WZC.

Dokumenty do pobrania:

pdfPorządek Obrad WZC

Zobacz więcej...

Bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Rzeszowie zaprasza na bezpłatne szkolenie pn. „1.3 Wsparcie MŚP – Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP”.

Szkolenie odbędzie się 12 października 2023 r. w godzinach od 9:30 do 14:00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.

Szkolenie skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.

Więcej szczegółów oraz zapisy na szkolenie poprzez stronę: fundusze.podkarpackie.pl

Zachęcamy do udziału w szkoleniu.

Zobacz więcej...

Przekaż punkty na rzecz Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Od 1 lipca 2023 roku w katalogu VITAY (zakładka Fundacja ORLEN) udostępniono możliwość przekazywania punktów VITAY na rzecz Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. Za każde 2 000 punktów VITAY, które zostaną przekazane na ten cel, Fundacja ORLEN przekaże 10 zł na rzecz Fundacji Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, której celem jest dbanie o dziedzictwo pierwszego na świecie przedsiębiorstwa naftowego, gdzie do dziś wydobywane jest czarne złoto. Będziemy wdzięczni za wszystkie przekazane punkty i serdecznie dziękujemy.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Konsultacje społeczne

Szanowni Państwo – mieszkańcy obszaru,

w związku z uzupełnieniami do złożonej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji społecznych przygotowywanego dokumentu, w zakresie:

  • Metodologii dokonania analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji – metodologia będzie częścią rozdziału III Partycypacyjny charakter LSR.
  • Plan Komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029.

Wnioski i uwagi należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kraina-nafty.pl lub złożyć do Biura LGD z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14 – na załączonym formularzu uwag  w terminie do 7.08.2023 r.

Dziękujemy za aktywne zaangażowanie w poszczególne etapy prac nad strategią oraz za wszelkie przesłane informacje.

Metodologia dokonania analizy przyjęcia bądź odrzucenia wniosków z konsultacji

Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029

Formularz_uwag-LGD-Kraina-Nafty

Zobacz więcej...