Blog

Bezpłatny webinar dla ekonomii społecznej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium „Dotacje dla sektora ekonomii społecznej”. Dofinansowanie w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej” na lata 2022–2025 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

(więcej…)

Zobacz więcej...

Warsztaty edukacyjno-kulinarne „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach serdecznie zapraszają do udziału w jednodniowych warsztatach edukacyjno-kulinarnych „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”, realizowanych w ramach projektu „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Podsumowania aktualnego stanu realizacji LSR 2014-2020

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zbliżając się do końca roku 2022 oraz u progu nowej perspektywy finansowej 2023-2027,
dokonała podsumowania aktualnego stanu realizacji LSR, w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Prosimy o poparcie wniosku LGD dot. zmian w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027

Szanowni Państwo,

Proszę o wsparcie i rozpowszechnianie informacji o  wniosku LGD dot. zmian w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027.

 

Zachęcamy do wsparcia na stronie https://forms.office.com/e/0z6Jn6HL3c wniosku LGD o zwiększenie poziomu wsparcia firm w nowym okresie programowania.

Od kilku miesięcy publikujemy przykłady firm, które powstały ze wsparcia LGD ze środków PROW 2014-2020. Sukces ten w dużej mierze wynika z faktu, że osoby rozpoczynające działalność dostawały 100% refundacji poniesionych kosztów. Również firmy wnioskujące o wsparcie na swój rozwój mogły liczyć na 75% zwrotu poniesionych kosztów.

W nowym okresie programowania w ramach podejścia LEADER wsparcie na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027 przewidziano na poziomie 50%. W sytuacji zagrożenia kryzysem gospodarczym, wzrastającego poziomu bezrobocia uważamy, że to wsparcie powinno być większe, na maksymalnym poziomie dopuszczonym przepisami europejskimi, tj.:

– 65% na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,

– 85% dla rozwój agroturystyki, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych.

Zachęcamy do poparcia LGD, których przedstawiciele na najbliższym Komitecie Monitorującym Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 złożą wniosek o stosowną zmianę.

Zobacz więcej...

Fundacja ORLEN wsparła realizację projektu pn. Wykonanie placu zabaw w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” przy współpracy z Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce, zrealizowała projekt pn. „Wykonanie placu zabaw w Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce”.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Raport z badania ewaluacyjnego LSR 2014-2020

Szanowni Państwo,

oddajemy w Wasze ręce Raport z ewaluacji LSR obszaru LGD “Kraina Nafty” opracowany przez firmę Connectedneess Sp. z o.o.

Przeprowadzone badanie wynika z Wytycznych nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

Zobacz więcej...