Blog

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo, 

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiących załączniki do procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie poszczególnych kryteriów oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawnych, celem usprawnienia procedury oceny i wyboru projektów przez Radę LGD.

Propozycje zmian znajdują się w kartach określających kryteria do poszczególnych zakresów znajdujących się w załącznikach. 

Zmiany dotyczą wszystkich 3 zakresów operacji, realizowanych w ramach poddziałania 19.2,
z wyłączeniem Grantów. 

Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 995 723 do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach. 

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura LGD
„Kraina Nafty”

Zobacz więcej...

Zwiększenie środków na działanie LEADER w nowej perspektywie finansowej.

Szanowni Państwo,
11 lutego br., prosiliśmy o wsparcie w staraniu się o zwiększenie budżetu Programu LEADER, na nową perspektywę finansową 2021-2027.
Bardzo dziękujemy za okazaną nam pomoc i tak duży odzew.

Miło nam Państwa poinformować, że na ten moment Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, planuje przeznaczyć na całe działanie LEADER 8% z II filara Wspólnej Polityki Rolnej – oznacza to zwiększenie kwoty działania z 231 mln € na ponad 372 mln €!
To bardzo dobra wiadomość dla budżetu naszego działania LEADER, który dzięki temu wzrośnie o 60% w stosunku do zaproponowanej jesienią ubiegłego roku kwoty.

Co warte podkreślenia, alokacja środków została w dużej mierze zwiększona w związku z dużą ilością pism poparcia dla LEADERa, które wpłynęły do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z różnych środowisk z całej Polski w tym od naszych zaangażowanych członków o oraz Beneficjentów.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Zobacz więcej...

„Świat się kręci wokół wsi” – ogólnopolski konkurs filmowy.

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I
Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.
Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II
Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody
Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.
Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku
1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
2. Nagraj film.
3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa  z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

Zobacz więcej...

GreenFilmTourism – Filmowe Podkarpacie obszar Interreg PL-SK

Reszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu właściwym dla województwa podkarpackiego planowanych w dniach 10 lub 11 czerwca w formie ONLINE.
Wydarzenie jest ważnym etapem działań projektu „GreenFilmTourism” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Warsztaty w formie konsultacji stanowią kolejny etap przygotowań opracowania koncepcji szlaku filmowego (szlak dziedzictwa kulturowego). Trasa zaprezentuje całokształt dorobku filmowego obszaru pogranicza PL-SK. Obszar regionu podkarpackiego, przez który będzie przebiegał szlak obejmuje powiaty – Polska (powiaty): bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.
Link do rejestracji
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia dużej liczby uczestników na warsztaty organizatorzy zastrzegają sobie możliwość udziału w wydarzeniu tylko 1 przedstawiciela każdej instytucji i podmiotu. Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać do 8 czerwca 2021 r.   
Link do wydarzenia zostanie wysłany 9 czerwca 2021 r.

Link do ankiety
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, które nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu zapraszamy do wypełniania i odesłania ankiety która ma na celu zebranie informacji na potrzeby wytyczenia przebiegu szlaku filmowego zapraszamy do wypełnienia i przesłania ankiety. Prosimy o odesłanie ankiety do 8 czerwca 2021 r.

W razie dodatkowych pytań odnośnie organizacji spotkania prosimy o kontakt z p. Iwona Wilk, e-mail: iwilk@rarr.rzeszow.pl,  tel.: 17 8676 214

Zobacz więcej...

Konkurs ZUS “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2021.01

Zobacz więcej...

Zakończenie I etapu inwestycji realizowanej przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich – Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich

21 maja 2021 r. (piątek) odbyło się uroczyste otwarcie Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Wydarzenie na pewno na długo zostanie w naszej pamięci nie tylko ze względu na słoneczne majowe popołudnie, wystąpienia znamienitych gości, oprawę muzyczną, czy pyszne jedzenie. Warte zapamiętania jest przede wszystkim zaangażowanie i ciężka praca oraz serce         jakim wykazali się członkowie Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich. Efekty tej pracy widoczne są gołym okiem i z pewnością przysłużą się nie tylko Stowarzyszeniu, ale i mieszkańcom całej gminy Dukla.

Całość inwestycji wynosi około 4,6 mln złotych i została podzielona na dwa etapy – pierwszy z nich został właśnie zakończony sukcesem.

Etap I to oddanie do użytku pierwszego budynku, w którym znajdują się dwie sale oraz zaplecze gastronomiczne. Wykończenie i wyposażenie Sali kulturalno-edukacyjnej oraz zaplecza gastronomicznego było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich jest beneficjentem naboru organizowanego przez LGD „Kraina Nafty”, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Realizacja pierwszego etapu wywarła pozytywny wpływ na mieszkańców i z pewnością  przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych oraz będzie sprzyjać integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.
Pozostałe prace, których wykonanie było niezbędne do oddania w pełni funkcjonalnego budynku były możliwe dzięki pomocy finansowej Gminy Dukla, Narodowego Instytutu Wolności, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zakończenie II etapu planowane jest na 2023.

Dziękujemy za zaproszenie nas na to wydarzenie i życzymy powodzenia w realizacji projektów w przyszłości.

Poniżej krótka fotorelacja

Zobacz więcej...

ARiMR przypomina o naborach: Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wnioski do 30 czerwca!

Do 30 czerwca o bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw.
Termin przyjmowania wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020 został wydłużony o miesiąc. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście np. korzystając z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Premie dla młodych rolników – kto może ubiegać się o pomoc?
O „Premie dla młodych rolników” mogą ubiegać się osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Wnioskujący powinni być właścicielami gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 1 hektara. Muszą też prowadzić działalność rolniczą – nie wcześniej jednak niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Młody rolnik powinien również posiadać lub utworzyć – najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy – gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Powierzchnia takiego gospodarstwa powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju (w 2020 roku było to 11,04 ha), a w województwach o średniej powierzchni gospodarstwa niższej od średniej krajowej powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej. Innym warunkiem, który rolnik musi spełnić jest przedłożenie biznesplanu dotyczącego rozwoju gospodarstwa.

Restrukturyzacja małych gospodarstw – dla kogo wsparcie?
O wsparcie finansowe na “Restrukturyzację małych gospodarstw” może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Wysokość premii
W ramach premii dla młodych rolników można otrzymać 150 tys. zł. Środki te będą wypłacane w dwóch ratach na wniosek rolnika (120 tys. zł po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, 30 tys. zł po realizacji biznesplanu). Natomiast rolnik starający się o pomoc finansową na restrukturyzację gospodarstwa może uzyskać 60 tys. zł bezzwrotnej premii – również wypłacanej w dwóch ratach na wniosek rolnika (48 tys. zł po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu).

Na co przeznaczyć wsparcie?
Obie premie muszą zostać w całości przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. W przypadku młodych rolników min. 70 proc. pomocy należy zainwestować w środki trwałe, natomiast jeśli chodzi o właścicieli małych gospodarstw jest to min. 80 proc. Przyznane przez ARiMR wsparcie można wydać np. na przebudowę lub remont budynków czy kupno nowych maszyn. Premie można wykorzystać na zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat.

Zainteresowanie pomocą
Dotychczas, w ramach PROW 2014-2020, ARiMR przyznała premie blisko 25 tys. młodych rolników, którzy otrzymali w sumie ok. 3 mld zł; z kolei z pomocy na restrukturyzację małych gospodarstw skorzystało 45 tys. osób – otrzymały one łącznie ponad 2,7 mld zł.

Premie dla młodych rolników:

Restrukturyzacja małych gospodarstw:

źródło: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/premie-dla-mlodych-rolnikow-i-restrukturyzacja-malych-gospodarstw-wnioski-do-30-czerwca.html

Zobacz więcej...

Konferencja online “ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA GWARANCJĄ ZDROWIA I DOBREGO SMAKU” – 31 maja 2021 r.

Szanowni Państwo!
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale wraz z Podkarpackim Oddziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizują konferencję pt.: “ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA GWARANCJĄ ZDROWIA I DOBREGO SMAKU” . Wydarzenie to odbędzie się 31 maja 2021 r. o godzinie 09:00.
Konferencja będzie miała charakter on-line i będzie transmitowana za pośrednictwem: kanału YouTube (PODR TV), firmowej stronie na Facebooku Ośrodka ARiMR oraz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.
W konferencji będzie można uczestniczyć także aktywnie – zapisu można dokonać poprzez stronę www.podrb.pl/szkolenia.

Celem organizowanego przedsięwzięcia jest propagowanie ekologicznych metod produkcji oraz upowszechnienie wiedzy na temat walorów certyfikowanych podkarpackich produktów ekologicznych.

Serdeczne zapraszamy do wspólnego wzięcia udziału, a także do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy podmiotami działającymi i w sferze rolnictwa ekologicznego i nie tylko.

Osoba do kontaktu ws. konferencji:
PODR Boguchwała p. Dominika Jasińska (mail: dominika.jasinska@podrb.pl, tel.: 17 87 01 579)

Zobacz więcej...