Blog

Informacja o wynikach naboru nr 7/2019

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniach 27-28 listopada 2019 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, złożonych w ramach naboru nr 7/2019 trwającego od 9 do 25 października 2019 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 16 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja z dnia 18.12.2019 r.

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru nr 6/2019

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniach w dniach 15-16 października 2019 r., dokonał oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr 6/2019 trwającego od 9 września 2019 r. do 25 września 2019 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 10 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja z dnia: 9.12.2019 r.

Aktualizacja z dnia 12.11.2019 r.

 

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

 informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

WYJAZD STUDYJNY NA WĘGRY

W ramach Projektu Współpracy pn. Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” uczestniczyła w wizycie studyjnej na obszarze węgierskiej LGD  – Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület , która odbyła się w dniach 24-26 października 2019 r. Wizyta połączona była z targami i konferencją na temat produktów lokalnych, historii winiarstwa, ekoturystyki i enoturystyki oraz promowania walorów obszarów partnerskich. Podczas wizyty odbyła się  prezentacja produktów lokalnych ze strony polskiej i węgierskiej, prezentacja dobrych praktyk w kontekście wykorzystywania walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru do rozwoju i kształtowania turystyki i enoturystyki.  W wizycie studyjnej wzięli udział między innymi:  winiarze, przedsiębiorcy, producenci, przetwórcy lokalnych produktów, producenci rolni, przedstawiciele KGW, twórcy i artyści lokalni jak również przedstawiciele LGD.  Celem wizyty było promowanie obszaru i zasobów lokalnych. Elementem wizyty było również poznanie walorów turystycznych obszaru partnerskiego LGD (winnice, architektura, zabytki).

(więcej…)

Zobacz więcej...

WIZYTA PARTNERSKA W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „Nasze Bieszczady”

W dniach 20-21 października 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” odwiedziła obszar Lokalnej Grupy Działania „Nasze Bieszczady”. Delegację ze strony Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przywitała Prezes  Ewa Baranowska  oraz Dyrektor Biura – Jolanta Bartnicka-Węgrzyn. W trakcie wizyty zostały zaprezentowane filmy promujące obszar obu LGD.  Celem wizyty  było wzmocnienie współpracy partnerskich LGD, poznanie walorów obszaru, wymiana dobrych praktyk w ramach wdrażania LSR, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji Projektów Grantowych oraz innych projektów ramach realizacji poddziałania 19.2.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 7/2019 w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ramach naboru w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 16 wniosków o przyznanie pomocy.

W dniach 27-28 listopada 2019 r. od godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.


Aktualizacja z dnia: 22.01.2020 r.

Informujemy iż w dniu 28 stycznia o godz 14:30 w Biurze LGD odbędzie się ciąg dalszy posiedzenia Rady dotyczące ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 7/2019.


Aktualizacja z dnia: 10.01.2020 r.

Informujemy iż w dniu 20 stycznia o godz 12:00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 7/2019.


Aktualizacja z dnia: 11 grudnia 2019 r.

Informujemy iż w dniu 17 grudnia w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące procedury odwoławczej w ramach naboru nr 7/2019.

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 6/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ramach naboru w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 10 wniosków o przyznanie pomocy.

W dniu 15 października 2019 r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.


Aktualizacja z dnia 2 grudnia 2019 r.

Informujemy iż w dniu 5 grudnia w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące procedury odwoławczej – ponowna ocena – w ramach naboru nr 6/2019.


Aktualizacja z dnia 04 listopada 2019 r.

Informujemy iż w dniu 7 listopada w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące procedury odwoławczej w ramach naboru nr 6/2019.


Aktualizacja z dnia 15 października 2019 r.

Informujemy, że w związku z trwającą oceną wniosków kolejny termin posiedzenia wyznaczony został na dzień 16 października 2019 r.

Zobacz więcej...