Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych