Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich

Szanowni Państwo !

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior, LGD Kraina Wokół Lublina oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru zaprasza do udziału w operacji pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich”. W ramach operacji zaplanowano wizytę studyjną po woj. podkarpackim. W załączniku karta zgłoszeniowa oraz plakaty dotyczące wyjazdów. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub email-owy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2018 r. do godz. 16:00

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, złożonych w ramach naboru nr 5/2018 trwającego od 25 maja do 5 czerwca 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy.

W wyniku oceny wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z LSR oraz wybrane do dofinansowania w limicie środków dla tego naboru.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...

Szkolenie z pisania wniosku i biznesplanu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby zainteresowane na szkolenie z pisania wniosku i biznesplanu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Szkolenie odbędzie się 16 maja br. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym.

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru na GRANTY

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY dotyczące rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr 3/2018/G trwającego od 12 do 26 marca 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 13 Grantów.

W wyniku oceny wszystkie Granty zostały uznane za zgodne z LSR oraz wybrane do dofinansowania, 1 Grant z najniższą liczbą punktów nie  mieści się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór.

Zobacz więcej...

Spotkanie Informacyjne dla Przedsiębiorców – Krosno, 25 kwietnia 2018 r. organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie Informacyjne dla Przedsiębiorców – Krosno, 25 kwietnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne “Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców” organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie adresowane jest do mikro, małych  i średnich  przedsiębiorstw planujących pozyskać dotację z Funduszy Europejskich. (więcej…)

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"