Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

Informacja o wynikach naboru nr 7/2019

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniach 27-28 listopada 2019 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, złożonych w ramach naboru nr 7/2019 trwającego od 9 do 25 października 2019 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 16 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja z dnia 18.12.2019 r.

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru nr 6/2019

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniach w dniach 15-16 października 2019 r., dokonał oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr 6/2019 trwającego od 9 września 2019 r. do 25 września 2019 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 10 wniosków o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania:

Aktualizacja z dnia: 9.12.2019 r.

Aktualizacja z dnia 12.11.2019 r.

 

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2019

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w zakresie
PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2019

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

 informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWOJU OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

WYJAZD STUDYJNY NA WĘGRY

W ramach Projektu Współpracy pn. Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” uczestniczyła w wizycie studyjnej na obszarze węgierskiej LGD  – Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület , która odbyła się w dniach 24-26 października 2019 r. Wizyta połączona była z targami i konferencją na temat produktów lokalnych, historii winiarstwa, ekoturystyki i enoturystyki oraz promowania walorów obszarów partnerskich. Podczas wizyty odbyła się  prezentacja produktów lokalnych ze strony polskiej i węgierskiej, prezentacja dobrych praktyk w kontekście wykorzystywania walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru do rozwoju i kształtowania turystyki i enoturystyki.  W wizycie studyjnej wzięli udział między innymi:  winiarze, przedsiębiorcy, producenci, przetwórcy lokalnych produktów, producenci rolni, przedstawiciele KGW, twórcy i artyści lokalni jak również przedstawiciele LGD.  Celem wizyty było promowanie obszaru i zasobów lokalnych. Elementem wizyty było również poznanie walorów turystycznych obszaru partnerskiego LGD (winnice, architektura, zabytki).

(więcej…)

Zobacz więcej...

WIZYTA PARTNERSKA W LOKALNEJ GRUPIE DZIAŁANIA „Nasze Bieszczady”

W dniach 20-21 października 2019 r. Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” odwiedziła obszar Lokalnej Grupy Działania „Nasze Bieszczady”. Delegację ze strony Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przywitała Prezes  Ewa Baranowska  oraz Dyrektor Biura – Jolanta Bartnicka-Węgrzyn. W trakcie wizyty zostały zaprezentowane filmy promujące obszar obu LGD.  Celem wizyty  było wzmocnienie współpracy partnerskich LGD, poznanie walorów obszaru, wymiana dobrych praktyk w ramach wdrażania LSR, wymiana doświadczeń w zakresie realizacji Projektów Grantowych oraz innych projektów ramach realizacji poddziałania 19.2.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 7/2019 w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ramach naboru w zakresie Podejmowania Działalności Gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 16 wniosków o przyznanie pomocy.

W dniach 27-28 listopada 2019 r. od godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.


Aktualizacja z dnia: 22.01.2020 r.

Informujemy iż w dniu 28 stycznia o godz 14:30 w Biurze LGD odbędzie się ciąg dalszy posiedzenia Rady dotyczące ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 7/2019.


Aktualizacja z dnia: 10.01.2020 r.

Informujemy iż w dniu 20 stycznia o godz 12:00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące ponownej oceny wniosków w ramach naboru nr 7/2019.


Aktualizacja z dnia: 11 grudnia 2019 r.

Informujemy iż w dniu 17 grudnia w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące procedury odwoławczej w ramach naboru nr 7/2019.

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 6/2019 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Szanowni Państwo, informujemy, iż w ramach naboru w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 10 wniosków o przyznanie pomocy.

W dniu 15 października 2019 r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.


Aktualizacja z dnia 2 grudnia 2019 r.

Informujemy iż w dniu 5 grudnia w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące procedury odwoławczej – ponowna ocena – w ramach naboru nr 6/2019.


Aktualizacja z dnia 04 listopada 2019 r.

Informujemy iż w dniu 7 listopada w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące procedury odwoławczej w ramach naboru nr 6/2019.


Aktualizacja z dnia 15 października 2019 r.

Informujemy, że w związku z trwającą oceną wniosków kolejny termin posiedzenia wyznaczony został na dzień 16 października 2019 r.

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"