Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

Fundacja ORLEN rozpoczyna nabór do czwartej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!

W ramach tego programu organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą się ubiegać się o dofinansowanie na rewitalizację Miejsc Pamięci w swoim lokalnym otoczeniu.
Wnioskodawcami mogą być również instytucje kultury, gminy, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich, czy parafie.
Do rozdania czekają granty w wysokości 7000 zł.
Na wsparcie lokalnych inicjatyw w tej edycji Fundacja przeznaczy 200 tys. złotych.

Poprzednie trzy edycje programu pokazały nam, jak istotny dla społeczeństwa jest lokalny patriotyzm i pamięć o przodkach przekazywana z pokolenia na pokolenie. Wspólne działania nie tylko integrują ze sobą mieszkańców, ale przede wszystkim stanowią ochronę, by historia nie została bezpowrotnie utracona. Program CZUWAMY! PAMIĘTAMY! spotyka się z coraz większym uznaniem i jesteśmy przekonani, że warto go kontynuować mówi Marta Soluch Prezes Zarządu Fundacji ORLEN.

W tym roku program został objęty Patronatem Honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej – wynikiem tej współpracy będzie wsparcie przez IPN oceny wniosków pod kątem merytorycznym, a w trakcie realizacji projektów, wsparciem koncepcyjnym i estetycznym dla organizacji przy wykonywaniu Miejsc Pamięci. W ubiegłych edycjach wsparciem objętych zostało aż 66 projektów dotyczących rewitalizacji Miejsc Pamięci, a na ten cel przeznaczono ponad 350 tys. zł.

Wnioski można składać od 30 marca do 28 kwietnia 2021 roku. Regulamin Programu oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem: www.fundacja.orlen.pl.
Co ważne, projekty muszą być zrealizowane w okresie od 14 czerwca 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

Ogłoszenie wyników nastąpi 28 maja 2021 roku.

Regulamin Programu oraz wszelkie informacje dostępne są pod adresem: www.fundacja.orlen.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: czuwamypamietamy@orlen.pl

Zapraszamy do wzięcia udziału w tym wyjątkowym programie!

Zobacz więcej...

Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych organizowany przez Civic Europe Idea Challenge – zyskaj do 35 000 euro na projekt.

Szanowni Państwo
W imieniu Civic Europe Idea Challenge przekazujemy informację o nowej edycji konkursu grantowego dedykowanym organizacjom pozarządowym z małych miejscowości lub wsi.
Civic Europe Idea Challenge to program grantowy i rozwoju kompetencji realizowany w 12 krajach Europy jednocześnie (w tym w Polsce). Budżet konkursu to 700 000 euro – Jury konkursowe przyzna 20 grantów do 35 000 euro.
Warto zawalczyć o te środki, ponieważ zwycięskie organizacje otrzymają nie tylko granty, ale zostaną również zaproszone do międzynarodowej sieci wsparcia i rozwoju „The Circles of Change” Sieć ta oparta jest o trzy filary: społeczność, rozwój kompetencji, wizerunek.

Konkurs jest przeprowadzany w języku angielskim.

W konkursie grantowym, mogą wziąć, udział organizacje, których projekty:

 • WZMACNIAJĄ ZAANGAŻOWANIE OBYWATELSKIE NA POZIOMIE LOKALNYM
 • ANGAŻUJĄ W DIALOG
 • MAJĄ POZYTYWNY I TRWAŁY WPŁYW
 • LOKALIZACJA W MNIEJSZYCH MIASTACH LUB NA OBSZARACH WIEJSKICH

Termin zgłoszeń od 15 marca do 26 kwietnia 2021  do godziny 12:00
Rejestracja online – wymagana do zamieszczenie swojego pomysłu na „platformie pomysłów” organizatora.
Instrukcja rejestracji
Czas realizacji projektów: październik 2021 – listopad 2022

Jakich projektów nie można zrealizować z tych środków:

 • projektów, które mają na celu stworzenie „gotowych produktów” np. filmów, materiałów szkoleniowych, aplikacji, warsztatów, bez udziału podmiotów współpracujących i które nie mają wpływu na zacieśnianie więzi społecznych,
 • wydarzeń typu festiwale, wydarzeń rozrywkowych, sportowych  i wydarzeń  bez dłuższego, mierzalnego wpływu na lokalną społeczność,
 • badań,
 • budowy budynków, remontów/modernizacji,
 • komercyjnych pomysłów, produktów/projektów etc.,
 • wsparcie nie jest przeznaczone dla osób indywidualnych lub grup złożonych z osób indywidualnych.

WIĘCEJ INFORMACJI:
O kryteriach wyboru projektów i podmiotach uprawnionych do udziału w języku angielskim
Skrót informacji w języku polskim

Program realizują MitOst i Sofia Platform, a finansuje Stiftung Mercator.

Zobacz więcej...

Ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020 organizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że 31 marca 2021 r. ruszają dwa nabory wniosków organizowane przez ARiMR:
Premia dla młodych rolników,
Bezzwrotna pomoc na “Restrukturyzację małych gospodarstw.

PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW
Od 31 marca 2021 r. młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinansowanie.
Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące – do 29 maja.

Restrukturyzacja małych gospodarstw
Od 31 marca do 29 maja 2021 r. można składać wnioski o wsparcie na “Restrukturyzację małych gospodarstw”. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) – po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy; 20 proc. (12 tys. zł) – po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Pomoc może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków może ją otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/31-marca-ruszaja-dwa-nabory-wnioskow-z-prow-2014-2020.html?fbclid=IwAR3moExp0oEKsNp1DHdNoCaN030naMIHcWLrNPj_ejcaxz68k4H4LZfJlf0

Zobacz więcej...

“Dotacja dla Ciebie już dziś – wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia” – bezpłatne webinarium organizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie.

Szanowni Państwo!
Zachęcamy do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium organizowanym przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszu Europejskich w Krośnie.
Webinarium odbędzie się 17 marca 2021 r. od 10:00 do 10:50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.krosno@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 marca 2021 r. do 15:30.
Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (17 marca 2021 r.).

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

Webinarium skierowane jest do osób powyżej 30 roku życia, zamieszkujących i chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego. Głównie do osób pozostających bez pracy, biernych zawodowo, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, umowach cywilno-prawnych i tzw. ubodzy pracujący oraz rolników i członków ich rodzin chcących odejść z rolnictwa. Szczególnie zapraszamy osoby  zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie powiatu: jasielskiego, krośnieńskiego, brzozowskiego, strzyżowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego.

Poniżej przedstawiamy program webinarium:

 1. Zasady podziału środków: – 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości;
 2. Grupa docelowa z wkluczeniami;
 3. Definicje pojęć;
 4. Zasady dofinansowania (kwoty);
 5. Zabezpieczenie;
 6. Ścieżka aplikowania o wsparcie;
 7. Zobowiązania Beneficjenta wsparcia;
 8. Operatorzy wsparcia (aktualne nabory wniosków);
 9. Omówienie dokumentacji rekrutacyjnej

Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

Organizatorem webinarium jest:
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie
ul. Staszica 20, 38-400 Krosno
tel.: 798 771 192, 798 771 620
e-mail lpi.krosno@podkarpackie.pl

Zobacz więcej...

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich – o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Zachęcamy wszystkie Koła Gospodyń wiejskich do udziale w Konkursie o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP (konkurs organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej). Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RPAgatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.
Nadrzędnym celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
(więcej…)

Zobacz więcej...

Poprzyj Lokalne Grupy Działania w staraniach o zwiększenie budżetu Programu LEADER po 2023r.

Poprzyj nasze starania o przeznaczenie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi większych środków na LEADER’a w nowym okresie programowania.

W obecnym okresie programowania na Działanie 19 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona była kwota ok. 787 mln. €.
Działalność Lokalnych Grup Działania oraz aktywność skupionych wokół nich lokalnych społeczności przyniosły do tej pory konkretne efekty. W ramach PROW 2014-2020 dzięki ich wsparciu na obszarach wiejskich, według danych na koniec sierpnia 2020 r. powstało:

 • 8 526 miejsc pracy,
 • 4 328 nowych firm,
 • 3 749 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
 • 863 km ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych.

I te liczby ciągle rosną!

W nowym okresie programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje przekazać na LEADER’a znacznie mniej pieniędzy niż dotychczas.

Prosimy, o wzięcie udziału w konsultacjach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (do 15 lutego 2021 r.).
Można to zrobić na stronie internetowej Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku – link do konsultacji

(więcej…)

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"