Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo, 

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiących załączniki do procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie poszczególnych kryteriów oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawnych, celem usprawnienia procedury oceny i wyboru projektów przez Radę LGD.

Propozycje zmian znajdują się w kartach określających kryteria do poszczególnych zakresów znajdujących się w załącznikach. 

Zmiany dotyczą wszystkich 3 zakresów operacji, realizowanych w ramach poddziałania 19.2,
z wyłączeniem Grantów. 

Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 995 723 do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach. 

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura LGD
„Kraina Nafty”

Zobacz więcej...

Zwiększenie środków na działanie LEADER w nowej perspektywie finansowej.

Szanowni Państwo,
11 lutego br., prosiliśmy o wsparcie w staraniu się o zwiększenie budżetu Programu LEADER, na nową perspektywę finansową 2021-2027.
Bardzo dziękujemy za okazaną nam pomoc i tak duży odzew.

Miło nam Państwa poinformować, że na ten moment Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, planuje przeznaczyć na całe działanie LEADER 8% z II filara Wspólnej Polityki Rolnej – oznacza to zwiększenie kwoty działania z 231 mln € na ponad 372 mln €!
To bardzo dobra wiadomość dla budżetu naszego działania LEADER, który dzięki temu wzrośnie o 60% w stosunku do zaproponowanej jesienią ubiegłego roku kwoty.

Co warte podkreślenia, alokacja środków została w dużej mierze zwiększona w związku z dużą ilością pism poparcia dla LEADERa, które wpłynęły do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z różnych środowisk z całej Polski w tym od naszych zaangażowanych członków o oraz Beneficjentów.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Zobacz więcej...

„Świat się kręci wokół wsi” – ogólnopolski konkurs filmowy.

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskim, amatorskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”, zorganizowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagraj i prześlij swój film. Pokaż jak zmienia się polska wieś.

Zgłoszenia można nadsyłać do 6 września 2021 r., do godz. 17.00.

Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są 2 kategorie wiekowe.

Kategoria I
Ta kategoria jest dla Ciebie, jeżeli masz od 16 do 25 lat i mieszkasz na wsi.
Pokaż nam swoją wieś widzianą z Twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.

Kategoria II
Jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? To kategoria właśnie dla Ciebie. Podziel się swoją historią, pokaż nam swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu swojego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Organizator konkursu czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Nagrody
Najlepsze prace konkursowe, w każdej z dwóch kategorii konkursowych, zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.
Ponadto w każdej kategorii dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

Konkurs krok po kroku
1. Zapoznaj się z Regulaminem Konkursu.
2. Nagraj film.
3. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie dotyczące Ciebie załączniki.
4. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie.
5. Dostarcz lub prześlij wypełnione i podpisane dokumenty wraz z pracą konkursową na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa  z dopiskiem na kopercie „Konkurs – Świat się kręci wokół wsi” (kategoria nr…).

Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie MRiRW, w zakładce konkursowej: www.gov.pl/web/rolnictwo/ogolnopolski-konkurs-filmowy-swiat-sie-kreci-wokol-wsi

Zobacz więcej...

GreenFilmTourism – Filmowe Podkarpacie obszar Interreg PL-SK

Reszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie serdecznie zapraszają do udziału w warsztatach dotyczących utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu właściwym dla województwa podkarpackiego planowanych w dniach 10 lub 11 czerwca w formie ONLINE.
Wydarzenie jest ważnym etapem działań projektu „GreenFilmTourism” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.
Warsztaty w formie konsultacji stanowią kolejny etap przygotowań opracowania koncepcji szlaku filmowego (szlak dziedzictwa kulturowego). Trasa zaprezentuje całokształt dorobku filmowego obszaru pogranicza PL-SK. Obszar regionu podkarpackiego, przez który będzie przebiegał szlak obejmuje powiaty – Polska (powiaty): bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.
Link do rejestracji
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia dużej liczby uczestników na warsztaty organizatorzy zastrzegają sobie możliwość udziału w wydarzeniu tylko 1 przedstawiciela każdej instytucji i podmiotu. Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać do 8 czerwca 2021 r.   
Link do wydarzenia zostanie wysłany 9 czerwca 2021 r.

Link do ankiety
Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach, które nie mogą uczestniczyć w wydarzeniu zapraszamy do wypełniania i odesłania ankiety która ma na celu zebranie informacji na potrzeby wytyczenia przebiegu szlaku filmowego zapraszamy do wypełnienia i przesłania ankiety. Prosimy o odesłanie ankiety do 8 czerwca 2021 r.

W razie dodatkowych pytań odnośnie organizacji spotkania prosimy o kontakt z p. Iwona Wilk, e-mail: iwilk@rarr.rzeszow.pl,  tel.: 17 8676 214

Zobacz więcej...

Konkurs ZUS “Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”

Szanowni Państwo!
Informujemy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie projektów poprawiających warunki pracy.
Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 czerwca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Więcej informacji pod linkiem:
https://www.zus.pl/swiadczenia/prewencja-i-rehabilitacja/prewencja-wypadkowa/dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2021.01

Zobacz więcej...

Zakończenie I etapu inwestycji realizowanej przez Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich – Wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich

21 maja 2021 r. (piątek) odbyło się uroczyste otwarcie Wielofunkcyjnego Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Wydarzenie na pewno na długo zostanie w naszej pamięci nie tylko ze względu na słoneczne majowe popołudnie, wystąpienia znamienitych gości, oprawę muzyczną, czy pyszne jedzenie. Warte zapamiętania jest przede wszystkim zaangażowanie i ciężka praca oraz serce         jakim wykazali się członkowie Kółka Rolniczego w Łękach Dukielskich. Efekty tej pracy widoczne są gołym okiem i z pewnością przysłużą się nie tylko Stowarzyszeniu, ale i mieszkańcom całej gminy Dukla.

Całość inwestycji wynosi około 4,6 mln złotych i została podzielona na dwa etapy – pierwszy z nich został właśnie zakończony sukcesem.

Etap I to oddanie do użytku pierwszego budynku, w którym znajdują się dwie sale oraz zaplecze gastronomiczne. Wykończenie i wyposażenie Sali kulturalno-edukacyjnej oraz zaplecza gastronomicznego było możliwe dzięki uzyskaniu dotacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich jest beneficjentem naboru organizowanego przez LGD „Kraina Nafty”, w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Realizacja pierwszego etapu wywarła pozytywny wpływ na mieszkańców i z pewnością  przyczyni się do zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych oraz będzie sprzyjać integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.
Pozostałe prace, których wykonanie było niezbędne do oddania w pełni funkcjonalnego budynku były możliwe dzięki pomocy finansowej Gminy Dukla, Narodowego Instytutu Wolności, Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Zakończenie II etapu planowane jest na 2023.

Dziękujemy za zaproszenie nas na to wydarzenie i życzymy powodzenia w realizacji projektów w przyszłości.

Poniżej krótka fotorelacja

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"