Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

DZIAŁAJ LOKALNIE I WEŹ UDZIAŁ W SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH – UKIERUNKUJ PRZYSZŁOŚĆ TWOJEJ MAŁEJ OJCZYZNY (OBSZARU LGD “KRAINA NAFTY”)

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania “Kraina Nafty” przystępuje do prac związanych z opracowaniem nowej Lokalnej Strategii na przyszły okres programowania 2021-2027. Jedną z metod udziału lokalnej społeczności w proces tworzenia dokumentu strategicznego naszego obszaru są spotkania informacyjne prowadzone w każdej z 6-ciu gmin naszego obszaru (Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe).

(więcej…)

Zobacz więcej...

Nabór Biznesplanów dla III naboru

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz

Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU

ogłaszają

nabór biznesplanów dla wybranych w ramach III naboru Uczestników projektu
„DOTACJE DLA MŁODYCH”,

realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór Biznesplanów odbędzie się w dniach 27-30 czerwca 2022 r.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Nabór Biznesplanów dla II naboru

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU

ogłaszają nabór biznesplanów dla wybranych w ramach II naboru Uczestników projektu
„DOTACJE DLA MŁODYCH”,

realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór Biznesplanów odbędzie się w dniach 2 – 7 czerwca 2022 r.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Nabór biznesplanów dla I naboru

Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – LIDER PROJEKTU oraz Stowarzyszenie Laboratorium Inspiracji – PARTNER PROJEKTU

ogłaszają nabór biznesplanów dla wybranych w ramach I naboru Uczestników projektu „DOTACJE DLA MŁODYCH”,
realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy
otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,
Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nabór Biznesplanów odbędzie się w dniach 26 –  31 maja 2022 r.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Bezpłatne szkolenie online dla NGO

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”  wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje bezpłatne szkolenie dedykowane pracownikom, wolontariuszom i przedstawicielom NGO w ramach projektu Efektywne NGO 2.

Celem jest podniesienie wśród organizacji pozarządowych umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby miały one realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"