Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

Aplikacja mobilna ENOTRIP

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współpracy finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Serdecznie zachęcamy Państwa do pobrania i korzystania z aplikacji mobilnej powstałej w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. Międzynarodowa Promocja Enoturystyki i Dziedzictwa Lokalnego, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

(więcej…)

Zobacz więcej...

“INNOWATOR PODKARPACIA” XX edycja

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego oraz Rektora Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, serdecznie zaprasza przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w XX Edycji konkursu INNOWATOR PODKARPACIA.

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw mających sukcesy w opracowywaniu lub wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań, produktów, usług, technologii, posiadających swoją siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zapraszamy do nowo powstałej galerii winiarstwa i produktów lokalnych!

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współpracy finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie
i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy do nowo powstałej galerii winiarstwa i produktów lokalnych!

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” serdecznie zaprasza Państwa do obejrzenia nowo powstałej Galerii Winiarstwa i produktów lokalnych. Galeria mieści się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” przy ul. Dworskiej 14. Powstała Galeria jest dostępna dla zwiedzających w godzinach pracy biura.  Wstęp jest bezpłatny.

Galeria nawiązuje do historii i tradycji winiarstwa i produktów lokalnych na obszarze pięciu partnerskich grup działania:

(więcej…)

Zobacz więcej...

LGD „KRAINA NAFTY” NA III FORUM STOWARZYSZEŃ BESKIDU NISKIEGO W IWONICZU-ZDROJU

Przedstawiciele LGD „Kraina Nafty” wzięli udział w III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego, które odbyło się 15 czerwca w Iwoniczu-Zdroju. W sobotnie upalne przedpołudnie deptak w Iwoniczu-Zdroju wypełnił się tłumnie, tym razem nie tylko kuracjuszami, ale przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich oraz zespołów folklorystycznych. Powodem spotkania było odbywające się w sali Kina Wczasowicz, III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Gościem honorowym tegorocznego forum był był Prof. dr hab. Piotr Gliński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. W Forum wzięło udział ponad 140 osób, w tym przedstawicieli z 61 organizacji pozarządowych, nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych z terenu Beskidu Niskiego
i Województwa Podkarpackiego.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Dodatkowe środki na przedsiębiorczość pozyskane – uroczyste podpisanie aneksu do umowy ramowej

Sześć Lokalnych Grup Działania z terenu Województwa Podkarpackiego, które spełniły warunki określone w tzw. umowie ramowej za wysoki poziom realizacji wskaźników i budżetu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, otrzymało „bonus” czyli dodatkowe środki na realizację swoich strategii. Wśród tych sześciu grup znalazła się także nasza Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”.

Dodatkowe fundusze trafią także do: Stowarzyszenia “Lasowiacka Grupa Działania”, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “LIWOCZ”, Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Pogórze Przemysko – Dynowskie” oraz Lokalnej Grupy Działania “Zielone Bieszczady”.

Wszystkie te grupy, wykazały się bardzo dobrą realizacją umowy ramowej i otrzymały dodatkowe wsparcie w wysokości 11% budżetu. W naszym przypadku jest to kwota 990 000 zł, zostanie ona przeznaczona na dotacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Łączna kwota dodatkowych środków przekazanych sześciu Lokalnym Grupom Działania wynosi ponad 4,5 mln złotych, i zostanie przeznaczona na działania w zakresie tworzenia i utrzymania miejsc pracy. Środki te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Otwarcie siłowni plenerowej w Dukli

W dniu 25 maja br. miało miejsce symboliczne otwarcie siłowni plenerowej w Dukli, powstałej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”, objętego PROW na lata 2014-2020.

Siłownia jest jednym z efektów projektu współpracy pn. „Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej”, realizowanego z trzema partnerami: Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”.

W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in.: Z-ca Burmistrza Dukli Pan Łukasz Piróg, Sekretarz Pani Halina Cycak, Radny Rady Miejskiej Pan Bogusław Karkoszka, Dyrektor GOSiRu Pan Michał Szopa, Przewodnicząca Rady LGD Pani Krystyna Boczar-Różewicz, Kierownik Biura LGD Liwocz Pan Wojciech Kos oraz pracownicy Biura LGD, pracownicy Urzędu Gminy w Dukli oraz okoliczni mieszkańcy.

(więcej…)

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"