Chcesz wiedziedzieć więcej o naszym Stowarzyszeniu? Jakie projekty realizujemy? W jakich programach bierzemy udział?

Aktualności

“Kraina Nafty” zaprasza na szkolenie z pisania Wniosków o powierzenie Grantu

Zapraszamy przedstawicieli lokalnych organizacji i j.s.t. , zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach GRANTÓW w zakresie Infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturowej, do udział w szkoleniu z pisania Wniosków o powierzenie Grantów. Szkolenie odbędzie się 27 lutego 2018 r. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym (ul. Dukielska 14).

Zobacz więcej...

“Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość”

W imieniu Stowarzyszenia na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszamy na bezpłatne szkolenia na temat wsparcia przedsiębiorczości w turystyce wiejskiej, w ramach projektu współpracy transgranicznej o nazwie „Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość”.

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru na GRANTY

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniach w dniach 4-5 stycznia 2018 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY złożonych w ramach naboru nr 2/2017/G trwającego od 01.12.2017 r. do 15.12.2017 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru złożonych zostało 22 Granty.

W wyniku oceny 1 Grant został uznany za niezgodny z PROW 2014-2020, 21 Grantów zostało uznanych za zgodne z LSR oraz wybranych do dofinansowania, z tego 14 najwyżej ocenionych Grantów mieści się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór.

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru wniosków w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada – na posiedzeniach w dniach 14-15,20 grudnia br. dokonała oceny i wyboru wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru nr 4/2017 trwającego od 20.11.2017 r. do 04.12.2017 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W ramach naboru złożonych zostało 25 wniosków, natomiast w limicie środków dla tego naboru wynoszącego 900 000,00 zł zmieściło się 9 najwyżej ocenionych wniosków. Zgodnie z procedurą wybrane wnioski zostaną przekazane do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. (więcej…)

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków

Szanowni Państwo,

w ramach naboru na Podejmowanie działalności gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 25 Wniosków o przyznanie pomocy. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie. Niestety z uwagi na ograniczony budżet naboru tj. 900 000 zł do dofinansowania zostanie zakwalifikowanych tylko 9 najlepszych wniosków.

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach w/w naboru odbędzie się w dniach 14 – 15 grudnia 2017 r.

Kolejne posiedzenie Rady LGD odbędzie się w dniu 20 grudnia 2017 r.

Zobacz więcej...

Opinie naszych beneficjentów

Szczerze polecam LGD Kraina Nafty. Wspaniała obsługa beneficjenta.

Jan Podolski

Jan PodolskiBeneficjent

Miła obsługa, bardzo dobre przygotowanie.

Janusz Samborski

Janusz Samborski

Obszar LGD "Kraina Nafty"