Konkurs „Seniorzy w akcji”. Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe

Konkurs „Seniorzy w akcji”. Inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe

SWAmidiKonkurs „Seniorzy w akcji” skierowany jest do osób 60+ i do par międzypokoleniowych (osoba 60+
i osoba do 35 roku życia), które mają pomysł na projekt społeczny, chcą pracować nad jego rozwojem i zrealizować go przy wsparciu ekspertów. Formuła konkursu jest przyjazna szczególnie dla osób
i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w opracowywaniu i realizacji projektów.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://witrynawiejska.org.pl/strona-glowna/fundusze/item/45223-konkurs-seniorzy-w-akcji-inkubator-dotacje-na-dzialania-spoleczne-osob-starszych-i-inicjatywy-miedzypokoleniowe

oraz

http://e.org.pl/swa-2016/