“Dotacja na start”

logotypes

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów po uwzględnieniu zwiększenia ilości Uczestników otrzymujących wsparcie finansowe na otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej- IV nabór (2017.06.26):
Lista uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do dofinansowania »
Lista uczestników, których biznesplany nie otrzymały dofinansowania »

x11

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – IV nabór (2017.06.23):
Lista uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do dofinansowania »
Lista uczestników, których biznesplany nie otrzymały dofinansowania »

x11Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – IV nabór (2017.06.19):
Lista uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do dofinansowania »
Lista uczestników, których biznesplany nie otrzymały dofinansowania »

x11

Informacja o zakończonej ocenie formalnej złożonych biznesplanów przez Uczestników z IV tury naboru (14.06.2017)
Informujemy, że w związku z zakończonym dnia 14.06.2017 r. procesem oceny formalnej biznesplanów, złożonych przez Uczestników IV tury naboru, która odbyła się zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu “Dotacja na START” w okresie od 12 do 14 czerwca 2017 r., do dalszej oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 19 wniosków wraz biznesplanami i pozostałą dokumentacją. Złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem o nr 13/CP/4/W/2017 nie został dopuszczony do dalszej oceny z powodu rezygnacji z udziału w projekcie.

x11

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – III nabór, w terminie określonym przez “Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” nie wpłynął wniosek o ponowne rozpatrzenie biznesplanu (2017.06.12):
Ostateczna lista uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do dofinansowania»
Ostateczna lista uczestników, których biznesplany nie otrzymały dofinansowania »

x11

Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – III nabór (2017.06.05):
Lista uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do dofinansowania »
Lista uczestników, których biznesplany nie otrzymały dofinansowania »

x11Informacja o zakończonej ocenie formalnej złożonych biznesplanów przez Uczestników z III tury naboru (31.05.2017)
Informujemy, że w związku z zakończonym dnia 31.05.2017 r. procesem oceny formalnej biznesplanów, złożonych przez Uczestników III tury naboru, która się odbyła zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu “Dotacja na START” w okresie od 15 do 31 maja 2017 r., do dalszej oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 19 wniosków wraz biznesplanami i pozostałą dokumentacją.

x11

Ogłoszenie z dnia 26.05.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach IV TURY NABORU, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 czerwca 2017 r. do godz. 15.30.
Pełna treść ogłoszenia »

x11

Aktualna dokumentacja dotycząca udzielanego wsparcia finansowego oraz dokumentacja rekrutacyjna obowiązująca od dnia 25.05.2017 r.
1. Dokumentacja rekrutacyjna »
2. Wsparcie doradczo – szkoleniowe »
3. Wsparcie finansowe »

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków »
Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji »

x11

Ostateczne wyniki rekrutacji – IV nabór, lista skorygowana w związku ze zmianą statusu na rynku pracy Uczestnika/czki projektu (2017.05.15):
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie »

x11
Ostateczne wyniki rekrutacji – IV nabór (2017.05.09):
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie »
Lista rezerwowa »
x11
x11

Ogłoszenie z dnia 26.04.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach III TURY NABORU, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 maja 2017 r. do godz. 15.30. Zobacz więcej >>

x11

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – II nabór (2017.04.21):
Ostateczna lista uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do dofinansowania »
Ostateczna lista uczestników, których biznesplany nie otrzymały dofinansowania »

x11

x11Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – II nabór (2017.04.14):
Lista uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do dofinansowania »
Lista uczestników, których biznesplany nie otrzymały dofinansowania »

x11
05.04.2017 r.

Informacja o zakończonej ocenie formalnej złożonych biznesplanów przez Uczestników z II tury naboru
Informujemy, że w związku z zakończonym w dniu 5.04.2017 r. procesem oceny formalnej biznesplanów, które zostały złożone w terminie przez uczestników II TURY naboru, do dalszej oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 20 wniosków wraz biznesplanami i pozostałą dokumentacją.

x11

05.04.2017 r.
Wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – I nabór:
Lista uczestników, których biznesplany zostały zakwalifikowane do dofinansowania »
Lista uczestników, których biznesplany nie otrzymały dofinansowania »

x11
31.03.2017 r.
Informacja o zakończonej ocenie formalnej złożonych biznesplanów przez Uczestników z I tury naboru
Informujemy, że w związku z zakończonym dnia 31.03.2017 r. procesem oceny formalnej biznesplanów, złożonych przez uczestników I TURY naboru, do dalszej oceny merytorycznej zostało dopuszczonych 20 wniosków wraz biznesplanami i pozostałą dokumentacją. Złożony wniosek o udzielenie wsparcia finansowego wraz z biznesplanem o nr 13/CP/1/W/2017 nie został dopuszczony do dalszej oceny z przyczyn formalnych.
x11

29.03.2017 r.
Ostateczne wyniki rekrutacji – III nabór
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie »
Lista rezerwowa »

x11

27.03.2017 r.
Uprzejmie informujemy, że IV tura naboru wniosków w ramach projektu „DOTACJA NA START” zostaje przedłużona do 30 marca  2017 r.
Dokumenty rekrutacyjne oraz pozostałe informacje dostępne są pod linkiem https://kraina-nafty.pl/iv-nabor-dokumenty/

x11
x11
2017.03.15
Ogłoszenie z dnia 15.03.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach II TURY NABORU, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 marca 2017 r. do godz. 15.30. Więcej (PDF)
x11
2017.02.28
Ogłoszenie z dnia 28.02.2017 r. dla Uczestników projektu w ramach I tury naboru, dotyczące terminu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego z biznesplanem i innymi wymaganymi załącznikami. Biznesplan wraz z dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 marca 2017 r. do godz. 15.30.
x11
2017.02.20
Ostateczne wyniki rekrutacji – II nabór
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie »
Lista rezerwowa »
x11
2017.02.15
Wstępne wyniki rekrutacji – II nabór:
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie »
x11

III TURA REKRUTACJI OD 16 II DO 2 III 2017 R.

Uprzejmie informujemy, że w dniach: 16.02 – 2.03.2017 r. przyjmujemy dokumenty rekrutacyjne w ramach III tury rekrutacji. Serdecznie zapraszamy.

Nabór III – dokumenty aplikacyjne:
 .
.

x11


Wyniki rekrutacji – I nabór

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 września 2016 r. Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii „Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o. oraz Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” realizują projekt pn. „DOTACJA NA START” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości.

35.000 zł na uruchomienie i rozwój firmy otrzymają osoby w wieku 30-74 lata, które nie pracują, mieszkają w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim, strzyżowskim i mieście Krosno oraz należą do jednej z grup: kobiety, osoby niepracujące ponad 12 miesięcy lub osoby niepełnosprawne.

DOTACJE MOGĄ OTRZYMAĆ EMERYCI I RENCIŚCI, STUDENCI ORAZ OSOBY NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM
SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN/DOMOWNIKÓW, KTÓRZY OTRZYMUJĄ DODATKOWE PUNKTY PODCZAS REKRUTACJI.

Uprzejmie informujemy, że termin rekrutacji w ramach II tury został przedłużony do 16 stycznia 2017 r. 

Zapraszamy do składania dokumentów – II nabór.

Projekt przewiduje następujące rodzaje wsparcia:

  • udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości do 23 tysięcy złotych na uruchomienie działalności gospodarczej,
  • wypłatę wsparcia pomostowego w wysokości do 12 tysięcy złotych, wypłacone w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności,
  • doradztwo i szkolenia, które przygotują Państwa do napisania biznesplanu oraz uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do samozatrudnienia 71 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie w powiatach: bieszczadzkim, brzozowskim, dębickim, jasielskim, krośnieńskim, leskim, sanockim, strzyżowskim i mieście Krosno.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo powyżej 29 roku życia (tj. od dnia 30 urodzin), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które należą do poniższych grup:

  • osoby w wieku od 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,

oraz zarejestrowani w PUP rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do 2ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa, którzy należą do jednej z powyższych grup.

Głównym rezultatem projektu będzie powstanie siedemdziesięciu trzech nowych miejsc pracy utworzonych przez 71 osób, które otrzymają dotację na założenie działalności gospodarczej.

Wartość projektu wynosi 3.102.001,37 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 3.027.571,37 zł.

Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszymi biurami w godzinach od 7.30 do 15.30.

x1

Centrum Przedsiębiorczości Strefy Inwestycyjnej Innowacyjnych Technologii ”Szczepańcowa-Lotnisko” Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Tysiąclecia 14a
tel./fax 13 43 611 77 lub 571 386 641, e-mail: dotacja@strefa-szczepancowa.pl 
www.strefa-szczepancowa.pl

oraz

logoKrainaNafty1

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14
tel. 725 995 723, e-mail: biuro@kraina-nafty.pl
www.kraina-nafty.pl