Pliki do pobrania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 października 2016 r. wprowadzono numer umowy o dofinansowanie projektu do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa, Regulaminu udzielania środków finansowych oraz Biznesplanu. Prosimy o stosowanie nowego wzoru biznesplanu.

 

pdf Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

1. Formularz rekrutacyjny.

1.1 Oświadczenie o ustalonym profilu pomocy

1.2 Oświadczenie os. bezrobotnej niezarejestrowanej

1.3 Oświadczenie os. biernej zawodowo

1.4 Oświadczenie o zapoznaniu się z kryteriami

1.5 Oświadczenie o udziale w jednym projekcie

1.6 Oświadczenie_pomoc de minimis

1.7 Oświadczenie o braku pomocy de minimis

1.8.Oświadczenie_dane osobowe

1.9 Oświadczenie o zamieszkaniu

1.10 Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy

2.1 Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego

2.2 Karta oceny merytorycznej_cz. 1

2.3 Karta oceny merytorycznej_cz. 2

2.4 Karta oceny formularza_podsumowanie

3. Deklaracja udziału w projekcie.

4. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów

 

pdf Regulamin przyznawania środków finansowych

1. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego

1.1. Biznesplan

1.2 Formularz informacji de minimis

2. Karta oceny biznesplanu

3. Umowa o udzieleniu wsparcia finansowego

3.1 Oświadczenie o niekaralności

3.2 Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy

3.3 Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

3.4 Kwestionariusz dla poręczyciela

3.5 Deklaracja pochodzenia używanych środków trwałych

3.6 Oświadczenie o dokonaniu zakupów

3.7 Szczegółowe zestawienie wydatków

3.8 Oświadczenie o wykorzystywaniu śr. transportu

 

Wytyczne kwalifikowalność wydatków 2014-2020 (PDF)

Wytyczne Zasady Równości Szans (PDF)