Zachowanie tożsamości kulturowej

Zachowanie tożsamości kulturowej poprzez aktywizację i integrację społeczności lokalnej to Projekt Współpracy zrealizowany wspólnie przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Nafty” i Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie działania 421 Wdrażanie projektów współpracy. Celem projektu była integracja, aktywizacja oraz pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR obu LGD, poprzez imprezy promocyjno-kulturalne, wyjazdy studyjne. Realizacja projektu współpracy w sposób pozytywny wpłynęła na promocję obszaru oraz pielęgnowanie tożsamości kulturowej poprzez kultywowanie regionalnych tradycji, rzemiosła i zwyczajów obszarów LSR partnerów projektu.

W ramach projektu zorganizowano Festiwal rzemiosła, rękodzieła i zapomnianych smaków, na którym odbywały się występy zespołów ludowych, degustacje potraw regionalnych i produktów lokalnych, oraz prezentacja rękodzieła artystycznego.
Festiwal odbywał się w:

 • Baligrodzie, 7 sierpnia 2011 r.,
 • Lesku, 20 sierpnia 2011 r.,
 • Zyndranowej, 21 sierpnia 2011 r.,
 • Wrocance, 28 sierpnia 2011 r.,
 • Dukli, 23 czerwca 2012 r.,
 • Zręcinie, 8 lipca 2012 r.,
 • Cisnej, 15 lipca 2012 r.,
 • Zagórzu, 29 lipca 2012 r.

Wymiana doświadczeń w zakresie kultury, tradycji, kulinariów i dziedzictwa kulturowego, dobrych praktyk, nawiązania oraz wzmocnienia współpracy między przedstawicielami Lokalnych Grup Działania: „Kraina Nafty” i Nasze Bieszczady była możliwa, dzięki zorganizowanym wyjazdom studyjnym. Odbywały się one w dniach:

 • 30 września – 1 października 2011 r. – wizyta studyjna przedstawicieli LGD „Kraina Nafty” na obszarze LGD Nasze Bieszczady,
 • 4-5 listopada 2011 r. – wizyta studyjna przedstawicieli LGD Nasze Bieszczady na obszarze LGD „Kraina Nafty”,
 • 11-12 maja 2012 r. – wizyta studyjna przedstawicieli LGD „Kraina Nafty” na obszarze LGD Nasze Bieszczady,
 • 9-10 października 2012 r. – wizyta studyjna przedstawicieli LGD Nasze Bieszczady na obszarze LGD „Kraina Nafty” .