LSR.

 Data publikacji: 31.01.2024 r.

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2023 – 2027 Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty”:

pdf   LSR 2023-2027