Aktywność społeczna ludzi starszych

W okresie od 1 listopada 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r., LGD „Kraina Nafty” realizowała projekt pn.: STAROŚĆ TEŻ RADOŚĆ, A MŁODOŚĆ TRWA WIECZNIE w ramach Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych (program Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).
Celem projektu była integracja międzypokoleniowa i zwiększenie aktywności społecznej dwóch grup wiekowych: osób starszych, które ukończyły 60 rok życia oraz młodzież, która nie ukończyła jeszcze 18 r.ż. , w oparciu o szeroką ofertę różnorodnych form wsparcia, dostosowanych do potrzeb obu wymienionych grup społecznych.
Cel udało się osiągnąć poprzez szereg zadań związanych z realizacją projektu:

  • organizacja warsztatów kulinarnych, ogrodniczych, komputerowych,
  • zajęcia sportowe, w zakresie rozwijania aktywności fizycznej i pogłębiające wiedzę z zakresu zdrowia,
  • międzypokoleniową wizytę studyjną do ogrodu botanicznego w Lublinie i Muzeum w Kozłówce,
  • konkurs MIESZKAJMY PIĘKNIEJ,
  • opracowanie i wydanie e-booka WIEMY CO JEMY.

 

  • Wydatki kwalifikowalne: 37 800,00 zł
  • Dotacja z Funduszu Promocji Produktu Lokalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO: 33 800,00 zł
  • Środki własne: 4 000,00 zł