Wsparcie przygotowawcze

loga

Dnia 7 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznana pomoc wynosi 74 tys. zł. W ramach umowy zobowiązani jesteśmy do:

  • opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027;
  • przeprowadzenia konsultacji społecznych analizy SWOT, problemów i celów LSR na poziomie 6 gmin;
  • prowadzenia strony internetowej www.kraina-nafty.pl

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rozpoczyna prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2021-2027, w związku z tym zwracamy się do Was – mieszkańcy, sołtysi, działacze społeczni, przedstawiciele i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, NGO, OSP, KGW, społeczności parafialne, jednostki edukacyjne (szkoły, przedszkola, żłobki) i placówki wychowawcze, a także przedsiębiorcy, osób prowadzące działalność agroturystyczną lub turystyczną – osoby, które w nowym okresie programowania 2021-2027 zamierzają składać projekty i realizować własne inicjatywy na obszarze LGD „Kraina Nafty” – do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach i konsultacjach oraz badaniach ankietowych. Państwa pomysły, potrzeby i  inicjatywy będą pomocne przy określeniu właściwych działań, celów, przedsięwzięć oraz wskaźników w przygotowywanej strategii na nowy okres programowania dla obszaru LGD „Kraina Nafty”. 

pdf Harmonogram spotk.inf.

pdf Plakat informacyjny I cykl

pdf Plakat informacyjny II cykl

W opracowaniu ….

W opracowaniu ….

W opracowaniu ….