Wsparcie przygotowawcze

loga

Dnia 27 sierpnia 2015 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie została podpisana Umowa o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania “Wsparcie przygotowawcze”; działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przyznana pomoc wynosi 132 tys. zł. W ramach umowy zobowiązani jesteśmy do:

  • opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020;
  • przeprowadzenia konsultacji społecznych analizy SWOT, problemów i celów LSR na poziomie 6 gmin;
  • utrzymania zatrudnienia minimum 1,5 etatu;
  • prowadzenia strony internetowej www.kraina-nafty.pl;
  • prowadzenia biura LGD minimum 3 dni w tygodniu po 4h/dziennie