Ekomuzeum Beskidu Niskiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” zrealizowała projekt pn.: Ekomuzeum Beskidu Niskiego w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Projekt zrealizowany został we współpracy z Lokalną Grupą Działania „Dorzecze Wisłoka”, a jego głównym celem było podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „Dorzecze Wisłoka” i LGD „Kraina Nafty” oraz zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat zasobów lokalnego dziedzictwa w okresie od marca do września 2013 r., poprzez utworzenie Ekomuzeum.

 

Projekt polegał na:

 • zorganizowaniu spotkania informacyjnego,
 • zorganizowaniu szkoleń dla mieszkańców i lokalnych liderów z obszaru LGD „Kraina Nafty” oraz Stowarzyszenia LGD „Dorzecze Wisłoka” – prowadzących punkty. Ekomuzeum – w celu zdobycia wiedzy na temat zasad funkcjonowania ekomuzeum i wypracowania koncepcji ekomuzeum na ich terenie, w ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
 • utworzenie grupy inicjatywnej i wypracowanie wspólnej koncepcji funkcjonowania ekomuzeum,
 • wydanie materiałów kartograficznych odzwierciedlających granice terytorialne ekomuzeum i charakterystyczne dla danego obszaru punkty przyciągające turystów,
 • wykonanie tablic z mapą ekomuzeum i krótkim opisem; powstały 24 tablice: 6 dużych usytuowanych w miejscowościach będących siedzibami gmin i 18 małych – usytuowanych przy najważniejszych atrakcjach ekomuzeum na obszarze LGD „Kraina Nafty”.
 • wykonanie wirtualnego spaceru, czyli sieci punktów z obu LGD przedstawionych w sposób dynamiczny/obrazowy dzięki wykorzystaniu nowych technologii i umieszczenie go na stronie internetowej poświęconej ekomuzeum;
 • zorganizowanie szkolenia dla 9 przewodników – interpretatorów dziedzictwa historyczno-kulturowo-przyrodniczego,
 • opracowanie logo i hasła promującego Ekomuzeum (widniejące u góry),
 • opracowanie i wydrukowanie 3 rodzajów folderów informacyjnych (7500 szt., po 3750 szt. na jedno LGD) ukazujących przyrodę, atrakcje turystyczne i punkty ekomuzeum obu LGD na terenie gmin: gminy: Besko, Bukowsko, Chorkówka, Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jaśliska, Jedlicze, Miejsce Piastowe, Rymanów, Zarszyn,
 • zorganizowanie imprezy promocyjno–kulturalna pn. „Dni Otwarte w Ekomuzeum Beskidu Niskiego”,
 • stworzenie strony internetowej Ekomuzeum Beskidu Niskiego,
 • zorganizowanie wizyt studyjnych,
 • przygotowanie gotowej oferty Ekomuzeum dla sanatoriów, szkół, dzieci, młodzieży, turystów aktywnych, przyrodników, miłośników zabytków i nie tylko.

Budżet projektu – 191 669,00 zł