Badania ankietowe

Szanowni Państwo!
W związku z przygotowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety oraz fiszki projektowej. Ankieta pomoże nam określić potencjał obszaru, ale również zdiagnozować rzeczywiste problemy i potrzeby mieszkańców z jakimi powinniśmy się zmierzyć. Dzięki Państwa sugestiom łatwiejsze będzie ustalenie celów i priorytetów Lokalnej Grupy Działania w najbliższych latach. Znając Państwa problemy, opinie, sugestie na tematy wymienione w ankiecie, łatwiej będzie nam dopasować narzędzia i działania prowadzone przez Lokalną Grupę Działania do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz sporządzić i wdrożyć odpowiedni plan rozwoju.

Fiszka projektowa pozwoli poznać Państwa inicjatywy i propozycje projektów/działań.

Dziękujemy za wypełnienie ankiet i współpracę.

Do pobrania:

pdf ANKIETA POTRZEB MIESZKAŃCÓW I POTENCJAŁU OBSZARU NA POTRZEBY OPRACOWANIA LSR NA LATA 2014-2020

pdf Fiszka Projektowa – propozycje projektów/ inicjatyw/ działań