Badania ankietowe

loga

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” przystąpiła do realizacji kolejnego etapu prac nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-20, w związku z tym zachęcamy Państwa do wypełnienia poniższych ankiet.

Dzięki Państwa sugestiom LGD trafnie dobierze narzędzia i ustali zasady dotyczące realizacji LSR.

Ankiety należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@krain-nafty.pl lub złożyć do Punktu konsultacyjnego – Biura LGD z siedzibą w Miejscu Piastowym, ul. Dworska 14.

Dziękujemy za udział w ankietach.

Załączniki: