Dokumenty – rok 2023

Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD “Kraina Nafty” – 01.12.2023 r.

 1. Uchała nr 12/2023 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna na lata 2014-2020 (LSR) LGD “Kraina Nafty”

Załączniki:

 1. Załaczniki do Uchwały Nr 12/2023:
  Zał. nr 1 – Cele i wskaźniki
  Zał. nr 2 – Budżet
  Zał. nr 3 – Tabela 11: Plan działania

Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD “Kraina Nafty” – 02.02.2023 r.

 1. Uchwała nr 1/2023 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna na lata 2014-2020 (LSR) LGD “Kraina Nafty”

Załączniki:

 1. Załaczniki do Uchwały Nr 1/2023:
  Zał. nr 1 – Cele i wskaźniki
  Zał. nr 2 – Budżet
  Zał. nr 3 – Tabela 11: Plan działania

Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD “Kraina Nafty” – 05.06.2023 r.

 1. Uchwała nr 2/2023 w sprawie zmiany Statutu – Uchwała nr 2
 2. Uchwała nr 3/2023 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2022 – Uchwała nr 3
 3. Uchwała nr 4/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 – Uchwała nr 4
 4. Uchwała nr 5/2023 w sprawie udzielenia absolutorium – Uchwała nr 5
 5. Uchwała nr 6/2023 w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady za rok 2022 – Uchwała nr 6
 6. Uchwała nr 7/2023 w sprawie wyborów członków Rady – Uchwała nr 7
 7. Uchwała nr 8/2023 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej – Uchwała nr 8
 8. Uchwała nr 9/2023 w sprawie wyborów członków Zarządu – Uchwała nr 9
 9. Uchwała nr 10/2023 w sprawie przyjęcia LSR na lata 2023-2027 LGD ,,Kraina Nafty” – Uchwała nr 10
 10. Uchwała nr 11/2023 w sprawie wysokości składek członkowskich – Uchwala nr 11
 1. Załaczniki do Uchwały Nr 2/2023:
  Zał. nr 1  – Statut