Dokumenty – rok 2023

Uchwały Walnego Zebrania Członków LGD “Kraina Nafty” – 02.02.2023 r.

  1. Uchwała nr 1/2023 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalna na lata 2014-2020 (LSR) LGD “Kraina Nafty”

Załączniki:

  1. Załaczniki do Uchwały Nr 1/2023:
    Zał. nr 1 – Cele i wskaźniki
    Zał. nr 2 – Budżet
    Zał. nr 3 – Tabela 11: Plan działania