Informacji nigdy za wiele

Informacji nigdy za wiele…”
Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” w okresie od maja do lipca 2013 r., realizowała projekt pn.: „INFORMACJI NIGDY ZA WIELE – kampania społeczna”, współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej poprzez projekt “Alpy Karpatom “, realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.

Celem ogólnym projektu było wzbogacenie oferty turystycznej obszaru LGD „Kraina Nafty” poprzez zakup nośników ekspozycyjnych z wizytówkami informującymi o specyfice i atrakcyjności turystycznej obszaru.

Budżet projektu (Całkowite koszty kwalifikowalne) wynosił 25 341,94 PLN
Dotacja (Kwota wnioskowanego dofinansowania) – 21 000,00 PLN
Środki własne – 4 341,94 PLN

W ramach projektu:

  • Utworzono zakładkę na stronie www.kraina-nafty.pl poświęconą realizowanemu projektowi i Szwajcarsko-Polskiemu Programowi Współpracy,
  • Opracowano materiały promocyjno-informacyjne tj. ulotki, tabliczki i prezentację multimedialną,
  • Opracowano treści wizytówek o specyfice i atrakcyjności turystycznej obszaru. Zakupiono 7 nośników ekspozycyjnych, 40 wzorów wizytówek informacyjnych (10 tys. sztuk każdego ze wzorów),
  • Dostarczono 6 nośników wraz z wizytówkami do gmin, będących partnerami projektu,
  • Zorganizowano „Dni Otwarte w LGD” dla ogółu społeczności na temat funkcjonowania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz korzyści płynących ze wsparcia udzielonego w ramach projektu.