Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2024 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w ramach naboru w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy.

W dniu 7 marca 2024 r. o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.