Author - admin

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 1/2021 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Szanowni Państwo, 

w ramach naboru  nr 1/2021 w zakresie rozwoju infrastruktury do Biura LGD, wpłynęło 8 wniosków o przyznanie pomocy. W dniu 28 grudnia 2021 r. od godz.: 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny wyżej wymienionych wniosków.

W przypadku konieczności przedłużenia posiedzenia Rady informacja na ten temat pojawi się na naszej stronie.

Poniżej prezentujemy wyniki oceny wniosków w ramach wyżej wymienionego naboru.

pdfLista operacji zgodnych z LSR

pdf Lista operacji wybranych do dofinansowania

pdf Protokół z posiedzenia Rady “LGD Kraina Nafty”

(więcej…)

Zobacz więcej...

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo, 

LGD „Kraina Nafty” zaprasza do konsultacji lokalnych kryteriów wyboru operacji, stanowiących załączniki do procedury ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów.

Proponowane zmiany mają na celu doprecyzowanie poszczególnych kryteriów oraz dostosowanie ich do obowiązujących przepisów prawnych, celem usprawnienia procedury oceny i wyboru projektów przez Radę LGD.

Propozycje zmian znajdują się w kartach określających kryteria do poszczególnych zakresów znajdujących się w załącznikach. 

Zmiany dotyczą wszystkich 3 zakresów operacji, realizowanych w ramach poddziałania 19.2,
z wyłączeniem Grantów. 

Uwagi dotyczące proponowanych zmian prosimy kierować e-mailowo na adres:
biuro@kraina-nafty.pl bądź telefonicznie: 725 995 723 do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10:00.

Dziękujemy za aktywny udział w naszych konsultacjach. 

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura LGD
„Kraina Nafty”

Zobacz więcej...

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 9/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz w ramach naboru 10/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo, informujemy, iż:
– w ramach naboru 9/2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy,
– w ramach naboru 10/2020 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej do Biura LGD „Kraina Nafty” wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy.

W dniu 30 listopada 2020 r. o godz.: 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny wyżej wymienionych wniosków.

Aktualizacja z dnia 30.11.2020 r.
Posiedzenia Rady zostało przedłużone na dzień 1.12.2020 r. na godz. 11.30

Zobacz więcej...

Badanie ewaluacyjne LGD „Kraina Nafty”

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, zgodnie z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, zobowiązana jest do monitorowania swojej działalności i przeprowadzania ewaluacji realizacji strategii. Zgodnie z unijnymi wytycznymi, ewaluację przeprowadza się w celu poprawy jakości projektowania i wdrażania programów, jak również w celu analizy ich skuteczności, efektywności i wpływu.

W celu zbadania czy nasza lokalna grupa działania dobrze realizuje postawione sobie zadania, podejmujmy szereg działań, mających na celu stałe podnoszenie naszej jakości i efektywności. (więcej…)

Zobacz więcej...