Informacja o wynikach naboru nr 1/2024

Informacja o wynikach naboru nr 1/2024

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 7 marca 2024 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., w zakresie:

  • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych
    w ramach naboru nr 1/2024 trwającego od 16 lutego do 29 lutego 2024 r.

W ramach naboru nr 1/2024 do Biura LGD wpłynęło 3 wnioski o przyznanie pomocy.

Dokumenty do pobrania: