Author - admin

Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich

Szanowni Państwo !

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej wraz ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior, LGD Kraina Wokół Lublina oraz Lubelskim Stowarzyszeniem Miłośników Cydru zaprasza do udziału w operacji pn. „Turystyka kulinarna szansą na rozwój obszarów wiejskich”. W ramach operacji zaplanowano wizytę studyjną po woj. podkarpackim. W załączniku karta zgłoszeniowa oraz plakaty dotyczące wyjazdów. W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny lub email-owy.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.08.2018 r. do godz. 16:00

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 20 czerwca 2018 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, złożonych w ramach naboru nr 5/2018 trwającego od 25 maja do 5 czerwca 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy.

W wyniku oceny wszystkie wnioski zostały uznane za zgodne z LSR oraz wybrane do dofinansowania w limicie środków dla tego naboru.

Dokumenty do pobrania:

Zobacz więcej...

Szkolenie z pisania wniosku i biznesplanu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby zainteresowane na szkolenie z pisania wniosku i biznesplanu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Szkolenie odbędzie się 16 maja br. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym.

Zobacz więcej...

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

naglo

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin:
Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe,

informuje o możliwości składania wniosków
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w zakresie
ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

(więcej…)

Zobacz więcej...

Informacja o wynikach naboru na GRANTY

LGD „Kraina Nafty” informuje, iż organ decyzyjny – Rada LGD – na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2018 r., dokonała oceny i wyboru wniosków o przyznanie pomocy na GRANTY dotyczące rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, złożonych w ramach naboru nr 3/2018/G trwającego od 12 do 26 marca 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach naboru do Biura LGD wpłynęło 13 Grantów.

W wyniku oceny wszystkie Granty zostały uznane za zgodne z LSR oraz wybrane do dofinansowania, 1 Grant z najniższą liczbą punktów nie  mieści się w limicie środków przeznaczonych na ten nabór.

Zobacz więcej...

Spotkanie Informacyjne dla Przedsiębiorców – Krosno, 25 kwietnia 2018 r. organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie Informacyjne dla Przedsiębiorców – Krosno, 25 kwietnia 2018 r.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne “Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców” organizowane przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie adresowane jest do mikro, małych  i średnich  przedsiębiorstw planujących pozyskać dotację z Funduszy Europejskich. (więcej…)

Zobacz więcej...