Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 5/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 5/2018 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Informujemy, że w ramach naboru w zakresie rozwijania działalności gospodarczej do Biura LGD “Kraina Nafty” wpłynęło 6 wniosków o przyznanie pomocy. W dniu 20 czerwca 2018 r. o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące oceny w/w wniosków.