Sieć infrastruktury Rekreacyjnej – środki pozyskane przez LGD na rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

Sieć infrastruktury Rekreacyjnej – środki pozyskane przez LGD na rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

Sieć infrastruktury Rekreacyjnej – środki pozyskane przez LGD
na rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” wspólnie z trzema partnerami
tj. Stowarzyszeniem pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja, Czarnorzecko-Strzyżowską Lokalną Grupą Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, w ramach programu współpracy realizuje projekt pn. Sieć Infrastruktury Rekreacyjnej, w ramach którego na obszarze naszej lokalnej grupy powstanie 6 nowych siłowni plenerowych (po jednej w każdej gminie).

Jest to duży projekt, opiewający na ponad pięćset tysięcy złotych, w ramach którego powstaną 24 siłownie plenerowe, po jednej na obszarze każdej z gmin parterów projektu. Na jego realizację pozyskaliśmy wsparcie w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest: poprawa jakości życia, aktywizacja mieszkańców, podniesienie atrakcyjności obszaru objętego projektem współpracy oraz rozwój współpracy między podmiotami będącymi LGD poprzez budowę 24 obiektów infrastruktury rekreacyjnej – siłowni plenerowych na terenie każdej z gmin objętych LSR parterów projektu współpracy oraz działania promocyjne polegające na wydaniu broszur, zakupie gadżetów, utworzeniu zakładki na stronie internetowej LGD oraz organizacji 4 imprez sportowo-rekreacyjnych.

Na przełomie lipca i sierpnia br. przeprowadziliśmy procedurę wyboru wykonawcy oraz podpisana została przez partnera wiodącego z wybraną firmą Magic Garden Sp. z o.o. umowa na dostawę i montaż urządzeń siłowni plenerowych. Na jej podstawie opracowany został „Harmonogram terminów montażu”, zgodnie z którym powstanie siłowni zaplanowane jest na listopad, a więc znacznie później niż się spodziewaliśmy. Z uwagi na duży zakres inwestycji – 24 obiekty termin realizacji został dopasowany do możliwości wykonawcy i czasu koniecznego na realizację usługi, w tym produkcję urządzeń. Mamy nadzieję, że pogoda będzie dla nas łaskawa,
i nie tylko pozwoli na montaż urządzeń w zaplanowanym terminie, ale pozwoli także mieszkańcom na skorzystanie z nowopowstałych obiektów w jesiennej aurze. 

W „Krainie Nafty” siłownie zlokalizowane będą w następujących miejscowościach:

  • Gmina Chorkówka, Żeglce, działka nr ewid. 341/6,
  • Gmina Dukla, miasto Dukla, działka nr ewid. 206/18.
  • Gmina Iwonicz-Zdrój, Lubatówka, działka nr ewid. 43/1,
  • Gmina Jaśliska, Daliowa, działka nr ewid. 322/1,
  • Gmina Jedlicze, Potok, działka nr ewid. 695,
  • Gmina Miejsce Piastowe, Rogi, działka nr ewid. 2943.

Nasze siłownie będą składać się z 3 zestawów ćwiczeniowych zamontowanych na pylonach dwustanowiskowych, tj. orbitrek, prasa nożna, twister, wyciąg górny, wioślarz, rower.
Ponadto na terenie obiektu umieszczona zostanie tablica informacyjna z regulaminem oraz ławka z oparciem i kosz na śmieci. Powstały obiekt będzie ogólnodostępny i niekomercyjny, zwiększy ofertę rekreacyjną obszaru LGD i zachęci do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców i turystów.

W ramach realizacji projektu przewidziano także imprezę inaugurującą otwarcie siłowni,
z udziałem profesjonalnego trenera fitness oraz gadżetami promocyjnymi dla uczestników. O jej miejscu i terminie będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest do końca listopada 2018 r., konieczne będzie jednak jego wydłużenie do końca roku.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Natalia Kuliga-Helnarska
Kierownik Biura