Szkolenie z pisania wniosku i biznesplanu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Szkolenie z pisania wniosku i biznesplanu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Zapraszamy osoby zainteresowane na szkolenie z pisania wniosku i biznesplanu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”. Szkolenie odbędzie się 16 maja br. o godz. 9.30 w budynku Urzędu Gminy w Miejscu Piastowym.