Dokumenty – rok 2011

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 26.01.2011 r.

 1. UCHWAŁA Nr 1/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY”- PDF
 2. UCHWAŁA Nr 2/2011 w sprawie zmiany Statutu – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 3/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Rewizyjnej – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 4/2011 w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich na 2011 rok – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 5/2011 w sprawie ustalenia limitu wynagrodzeń dla Zarządu z tytułu realizacji przez Stowarzyszenie LSR – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 06.04.2011 r.

 1. UCHWAŁA nr 6/2011w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za rok 2010 – PDF
 2. UCHWAŁA nr 7/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady za rok 2010 – PDF
 3. UCHWAŁA nr 8/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010 – PDF
 4. UCHWAŁA nr 9/2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD „Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2010 – PDF
 5. UCHWAŁA Nr 10/2011 w sprawie zmiany Statutu – PDF
 6. UCHWAŁA nr 11/2011 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF
 7. UCHWAŁA nr 12/2011 w  sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF
 8. UCHWAŁA nr 13/2011 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „KRAINA NAFTY” – PDF
 9. UCHWAŁA nr 14/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 13.12.2011 r.

 1. UCHWAŁA Nr 15/2011 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „KRAINA NAFTY” – PDF
 2. UCHWAŁA nr 16/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Zarządu – PDF
 3. UCHWAŁA Nr 17/2011 w sprawie zmiany Regulaminu Komisji Rewizyjnej – PDF
 4. UCHWAŁA Nr 18/2011 w sprawie zatwierdzenia wysokości składek członkowskich – PDF