Atrakcje turystyczne w Gminie Chorkówka

Do największych zabytków na terenie gminy zaliczyć należy SKANSEN – MUZEUM PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWNI-CZEGO im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

 

Muzeum położone jest wśród lasów, w malowniczym terenie, w odległości ok. 12 km od Krosna, 6 km od Dukli i 15 km od przejścia granicznego w Barwinku; na terenie pierwszej w świecie kopalni ropy naftowej. Kopalnia powstała w 1854 r. i do dnia dzisiejszego wydobywana jest ropa naftowa. W Muzeum zachował się szereg urządzeń, narzędzi i sprzętu, związanych z rozwojem poszukiwań naftowych, wydobywaniem ropy i gazu, przeróbką i dystrybucją produktów naftowych oraz cenne pamiątki po Ignacym Łukasiewiczu – twórcy i organizatora tego przemysłu w Polsce.

 NEOGOTYCKI KOŚCIÓŁ w Bóbrce wybudowany w 1905 r. W świątyni  znajdują się witraże wykonane w latach 1907 – 1908 według projektów Stefana Matejki i Józefa Ostrowskiego.

 

 

KOŚCIÓŁ PARAFIALNYw Zręcinie z 1878 roku,w którym można obejrzeć portrety i tablice pamiątkowe fundatorów: Ignacego Łukasiewicz i Karola Klobassy-Zrenckiego.

 

 

W Zręcinie na zabytkowym cmentarzu spoczywa pionier przemysłu naftowego Ignacy Łukasiewicz.

 

           Grób I. Łukasiewicza           

 

KOŚCIÓŁ pw. Narodzenia Najświętszej Panny Mariiw Kobylanach – jednej z najstarszych na terenie gminy – wybudowany w 1775 r. Posiada cechy barokowe,  z bogatym wnętrzem, otoczony wysokim murem. Obok znajduje się pomnik poległych w czasie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej z 1919-1920r.

 

Kościół w Kobylanach

 

DWÓR SULIMIRSKICH w Kobylanach – sięga kilku stuleci (co potwierdzają kilkusetletnie drzewa, będące pozostałością dawnego założenia dworsko parkowego) i związany jest ze znanymi rodami.

 

Gmina Chorkówka należy do lepiej rozwijających się w województwie. Jest otwarta na inwestorów i stwarza dogodne warunki rozwoju mieszkalnictwa indywidualnego. Gmina inwestuje w remonty dróg, wodociągi i kanalizację, a także rozbudowuje bazę sportowo – oświatową.

 

Ostatnie kilka lat zintensyfikowało rozwój inwestycyjny Gminy z uwagi na dostępność środków finansowych z funduszy zewnętrznych.

 

Na terenie Gminy Chorkówka funkcjonuje 13 szkół podstawowych, 3 gimnazja i 3 przedszkola.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury zapewnia ofertę kulturalną realizując swoje  zadania poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych na podstawie kalendarza imprez sportowych i wydarzeń kulturalnych.

 

W gminie aktywnie działają: Ochotnicze Straże Pożarne; Koła Gospodyń Wiejskich – uczestniczące w imprezach kulturalnych; Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Bobrzanie” z Bóbrki; Zespoły Śpiewacze: „Bobrzanie” z Bóbrki, „Chorkowianie” z Chorkówki, „Jutrzenka” z Kopytowej, „Nadzieja” ze Zręcina, „Seniorzy” ze Świerzowej P., Kapela Podwórkowa „Stara Wiara” ze Zręcina; Młodzieżowy Zespół Taneczny „Omega” z Chorkówki; Dziecięce Zespoły Taneczne i Wokalne.