Prace nad LSR

Szanowni Państwo!

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na nowy okres programowania 2014-2020, w związku z tym zwracamy się do lokalnych liderów, ośrodków kultury, przedstawicieli samorządów, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, osób prowadzących działalność agroturystyczna lub turystyczną, jak również innych osób, które w nowym okresie programowania 2014-2020 zamierzają składać projekty i realizować własne inicjatywy na obszarze LGD „Kraina Nafty” – do uczestnictwa w organizowanych spotkaniach i konsultacjach oraz badaniach ankietowych. Państwa pomysły, potrzeby i  inicjatywy będą pomocne przy określeniu właściwych działań, celów, przedsięwzięć oraz wskaźników w przygotowywanej strategii na nowy okres programowania dla obszaru LGD „Kraina Nafty”. 

pdf Harmonogram organizowanych spotkań – PDF