Dokumenty – rok 2009

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 27.03.2009 r.

  1. UCHWAŁA Nr 1/2009w sprawie aktualizacji LSR  – PDF
  2. UCHWAŁA Nr 2/2009w sprawie udzielenia absolutorium za 2008r.  – PDF
  3. UCHWAŁA Nr 3/2009w sprawie składek członkowskich gminnych jednostek organizacyjnych  – PDF

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA Z 26.11.2009 r.

  1. UCHWAŁA Nr 4/2009w sprawie dokonania zmian w Statucie  – PDF
  2. UCHWAŁA Nr 5/2009w sprawie zmian w LSR  – PDF
  3. UCHWAŁA Nr 6/2009w sprawie diet dla Zarządu i Komisji Rewizyjnej  – PDF