Atrakcje turystyczne w Gminie Jaśliska

 

Kościół parafialny p.w. Św. Katarzynywzniesiony został w stylu późnobarokowym na miejscu stojącego tu od 1529 roku drewnianego kościoła pod wezwaniem Św. Stanisława. Obecna świątynia została rozbudowana w roku 1912 – połączono nawę z wolno stojącą dzwonnicą, podwyższono mury oraz wymieniono dachy. Kościół jest jednonawowy z dwoma kaplicami bocznymi. Nawa jest szersza i wyższa  od prezbiterium.

W ołtarzu głównym znajduje się uchodzący za cudowny obraz Matki Boskiej Jaśliskiej sygnowany w 1634 roku przez Petrusa Raphaela Burnathowicza z Brzozowa, a koronowany przez Papieża Jana Pawła II w czerwcu 1997 roku podczas mszy w Krośnie.

W zachodnim ołtarzu bocznym znajduje się obraz Św. Tekli, który jak stwierdza napis, w cudowny sposób ocalał z pożaru plebanii w 1771 roku. W wieży kościoła wiszą trzy dzwony, z czego dwa pochodzą z XVII w.

 

Kościół Parafialny w Jaśliskach (st. fotografia)

 

Ratusz – pochodzi z XIV wieku. Mieściła się w nim izba sądowa i zajazd. Pod koniec 2000 roku został wykupiony przez Ignacego Lorenca i poddany remontowi. Ocalały położone pod ratuszem piwnice.

 

Fragmenty murów obronnych – istniejących od 1595 roku. Dzięki tym murom w 1657 roku Jaśliska obroniły się przed siedmiogrodzkimi wojskami Rakoczego. Ślady murów widać jeszcze w terenie. Ich pozostałości rozebrano w latach siedemdziesiątych na budowę drogi i tylko małe fragmenty zachowały się we wschodniej części miejscowości. W chwili obecnej jedynie niewielki wał ziemny z wystającymi fragmentami kamieni w jednym miejscu wsi są jedynymi pamiątkami po murach wokół Jaślisk. W terenie znaleźć można ponadto ślad po baszcie.

Fragment muru obronnego w Jaśliskach

Piwnice Jaśliskie – znajdujące się pod ratuszem i okolicznymi zabudowaniami – dawniej składowano tam wino. Część z nich uległa zawaleniu, część zamurowaniu, część została zniszczona w trakcie budowy nowych obiektów.

 

O piwnicach Jaśliskich krążą legendy – że są wielokondygnacyjne, że można nimi przejść
z jednego końca miejscowości na drugi. Największe piwnice znajdują się pod ratuszem. Są to dwie komory, równolegle położone do siebie, o długości prawie 30 metrów i wysokości ponad 3 metrów. Jednak prawdziwe labirynty znajdują się pod szkołą.

 

 

Legendarne podziemia w Jaśliskach

Pomnik 600-lecia Jaślisk – znajduje się 100 metrów od rynku przy wylocie na Daliową. Postawiony został w 1966 roku według projektu artysty malarza prof. Stanisława Puchalika dla uczczenia 1000-lecia państwa Polskiego i 600-lecia Jaślisk.

 

 

Pomnik 600-lecia Jaślisk (stara fotografia)

 Cmentarz Jaśliski – Znajduje się nieopodal strażnicy Straży Granicznej, około 400 metrów na zachód od rynku. Znaleźć możemy na nim wiele nagrobków z końca XIX i początku XX wieku. Wszystkie groby są grobami polskimi. Tuż przy dolnym wejściu po lewej stronie znajduje się kwatera żołnierska, w której pochowani są żołnierze polegli w 1915 roku.

 

Pomnik w nieistniejącej już wsi Jasiel – pomnik upamiętniający tragiczne wydarzenia w Jasielu – zamordowanie żołnierzy WOP przez członków Ukraińskiej Powstańczej Armii.

 

 

Pomnik we wsi Jasiel