Dokumenty – rok 2017

UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW LGD „KRAINA NAFTY” – 22.03.2017 r.

1. UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego  działalności Zarządu za rok 2016 – PDF

2. UCHWAŁA NR 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 – PDF

3. UCHWAŁA NR 3/2017 w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrachunkowy 2016 – PDF

4. UCHWAŁA NR 4/2017 w sprawie wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” – PDF

5. UCHWAŁA NR 5/2017 w sprawie wyboru członków Rady Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” – PDF

6. UCHWAŁA NR 6/2017 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD “Kraina Nafty” – PDF

7. UCHWAŁA NR 7/2017 w sprawie zmiany Lokalnych kryteriów wyboru LGD “Kraina Nafty” wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów – PDF

8. UCHWAŁA NR 8/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Rady LGD “Kraina Nafty” – PDF

9. UCHWAŁA NR 9/2017 w sprawie zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014 – 2020 (LSR) LGD “KRAINA NAFTY” – PDF

10. UCHWAŁA NR 10/2017 w sprawie zmiany Regulaminu Rady LGD “Kraina Nafty” – PDF

.
Załączniki:

  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/2017 – PDF
  • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/2017 – PDF
  • Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2017 – PDF
  • Załącznik nr 2 do Uchwały nr 8/2017 – PDF